Addendum
Lithuania

(11 MEPs displayed)

Amendments to Parliament`s Rules of Procedure
Committee on Constitutional Affairs
A8-0462/2018:


Laima Liucija
ANDRIKIENĖ
 AGAINST
Petras
AUŠTREVIČIUS
 FOR
Zigmantas
BALČYTIS
 FOR
Vilija
BLINKEVIČIŪTĖ
 (absent)
Antanas
GUOGA
 (absent)
Valentinas
MAZURONIS
 AGAINST
Rolandas
PAKSAS
 AGAINST (+) Tiek Europos Parlamento, tiek bet kurios kitos viešosios institucijos vidaus darbo ir administravimo taisyklės privalo atitikti demokratijos ir skaidrumo principus. Šiuo atveju, labai norėčiau pabrėžti Europos Parlamento nario laisvo mandato principą. Jis reiškia Parlamento nario laisvę įgyvendinti jam suteiktas teises ir pareigas - laisvę balsuoti ir reikštis, nevaržant šios teisės jį iškėlusių partijų ar organizacijų politiniais reikalavimais. Man atrodo, kad tiek Europos Sąjungos parlamentarai, tiek visų ES valstybių nacionalinių parlamentų atstovai privalo tarnauti žmogui ir visuomenei. Tinkamas atstovavimas, mano manymu, siejamas su balsavimu ir minčių raiška pagal įsitikinimus, politines pažiūras, siekiant gėrio visuomenei, pridėtinės vertės asmeniui, piliečiui.
Bronis
ROPĖ
 FOR
Algirdas
SAUDARGAS
 AGAINST
Valdemar
TOMAŠEVSKI
 AGAINST
Viktor
USPASKICH
 FOR