Addendum
Lithuania

(11 MEPs displayed)

Agreement establishing the EU-LAC International Foundation
Committee on Foreign Affairs
A8-0279/2017:


Laima Liucija
ANDRIKIENĖ
 FOR
Petras
AUŠTREVIČIUS
 FOR
Zigmantas
BALČYTIS
 FOR (+) Balsavau už pranešimą dėl susitarimo, kuriuo įsteigiamas Tarptautinis ES ir LAK fondas. Šiuo susitarimu, kuriuo steigiamas ES ir LAK fondas, siekiama sustiprinti strateginę Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos bei Karibų jūros šalių partnerystę.
Vilija
BLINKEVIČIŪTĖ
 FOR (+) Balsavau dėl pranešimo dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo, kuriuo įsteigiamas Tarptautinis ES ir Lotynų Amerikos ir Karibų šalių fondas, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto.
Pagrindu laikydami tvirtus istorinius, socialinius ir ekonominius ryšius ir vertybių bendrumą, Lotynų Amerika, Karibų jūros regionas ir ES pirmajame aukščiausiojo lygio susitikime Rio de Žaneire (1999 m.) pradėjo „strateginės dviejų regionų partnerystės“ procesą. ES ir Lotynų Amerikos ir Karibų šalių fondas buvo įsteigtas 2010 m. Fondo užduotis – stiprinti ir skatinti abiejų regionų strateginę partnerystę, didinant jos regimumą ir skatinant aktyvų pilietinės visuomenės dalyvavimą. 2016 m. spalio 25 d. buvo pasirašytas susitarimas, kuriuo fondas buvo įsteigtas kaip tarptautinė organizacija. Šis fondas apima įvairias programas, kurios nagrinėja abiejų regionų santykius ir gilinasi į temas, įtrauktas į dvišalę regionų darbotvarkę, ir nustato novatoriškus partnerystės aspektus, kurie gali padėti atsirasti naujiems ES ir Lotynų Amerikos bei Karibų jūros regiono šalių bendradarbiavimo būdams ir naujoms sritims. Fondas taip pat sieks skatinti susitikimus, skirtus apmąstymams ir dialogui su nevyriausybiniais subjektais, ieškant atsakymų į klausimus, su kuriais susiduria abiejų regionų visuomenės.
Fondas taip pat turi sukaupęs daug publikacijų, dokumentų ir akademinių bei vyriausybinių bibliografinių aprašų, susijusių su abiejų regionų santykiais nuo 1999 m. Jis teikia paslaugas mokslininkams ir asmenims, besidomintiems dvišaliais regionų santykiais ir su jais susijusiomis temomis.
Antanas
GUOGA
 (absent)
Valentinas
MAZURONIS
 FOR
Rolandas
PAKSAS
 FOR (+) Pritariu pateiktam susitarimui, kuriuo įsteigiamas Tarptautinis ES ir Lotynų Amerikos, Karibų šalių fondas. Šis fondas yra itin svarbi dvišalių regionų santykių stiprinimo priemonė. Visų pirma, tai bus paskata sustiprinti strateginę abiejų regionų partnerystę, skatinti aktyvų pilietinės visuomenės ir kitų socialinių subjektų dalyvavimą bei tarpusavio pažinimą ir supratimą.
LAK fondas įgaliojamas atlikti partnerystės interesus atitinkančią analizę ir mokslinius tyrimus, plėtoti ir palaikyti dvišalius regionų tinklus ir skatinti juos keistis žiniomis ir geriausios patirties pavyzdžiais. Labai svarbu, kad fondas veiktų kaip tarptautinė organizacija, tokiu būdu suteikiant geresnes galimybes gauti finansavimą iš savo valstybių narių bei geriau panaudoti savo finansinius ir žmogiškuosius išteklius.
Bronis
ROPĖ
 FOR
Algirdas
SAUDARGAS
 FOR
Valdemar
TOMAŠEVSKI
 FOR
Viktor
USPASKICH
 FOR (+) . – Palaikau, nes ES ir LAK fondo kaip tarptautinės organizacijos steigimo ratifikavimas yra visiškai pagrįstas.