Addendum
Lithuania

(11 MEPs displayed)

Copyright in the Digital Single Market
Committee on Legal Affairs
A8-0245/2018:


Laima Liucija
ANDRIKIENĖ
 (absent) (+) Balsavau už rezoliuciją dėl Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje. Manau, kad Autorių teisių direktyva ir jame esantis 11 straipsnis yra gyvybiškai svarbus užtikrinant žiniasklaidos laisvę Europoje. Jis suteiks leidėjams nuosavybės teisę į jų internetinį turinį, kai šiuo metu internetinės platformos naudoja šį turinį nemokamai. Šiuo metu interneto gigantai neatlygintinai naudojasi žurnalistų, leidėjų darbo vaisiais. Dėl to, Europoje leidėjų skaičius drastiškai mažėja, reakcijos tuštėja. Tam turime užkirsti kelią, užtikrinti, kad autorių teisės yra apsaugotos. Džiaugiuosi, kad Europos Parlamentas priėmė šią rezoliuciją, kuri yra žingsnis pirmyn link autorių teisių apsaugos.
Petras
AUŠTREVIČIUS
 AGAINST (+) The World Wide Web is rapidly changing around us and legislators must take up the responsibility to regulate and protect creators and consumers of online content. Creators of content on the internet deserve adequate protections for their original ideas and art they upload and this proposal aimed to provide such protection. However, this report and the surrounding debate showed how divided both the public and the private sectors are on this issue, and the citizens deserve a proposal that is structurally sound and free of unintended consequences for consumers. I voted against this report asking Parliament to move the proposal to trilogues and instead now this proposal can and will be amended before the September session where a wider debate with all MEPs will take place. I believe strongly that any controversial proposal deserves a democratic and open discussion so that citizens and lawmakers can be sure that we as members of Parliament are enacting wholly beneficial legislation.
Zigmantas
BALČYTIS
 (absent)
Vilija
BLINKEVIČIŪTĖ
 AGAINST
Antanas
GUOGA
 (excused) (+) I voted against the report. I believe that the provisional agreement did not reach a balanced approach, especially towards Articles 11 and 13. It just creates fragmentation of the sector and burden for new businesses. Also, I believe that Article 13 violates fundamental rights and freedom of expression because online platforms would have to use upload filters in order to comply with the Article 13 and its requirements.
Valentinas
MAZURONIS
 AGAINST
Rolandas
PAKSAS
 (absent) (+) Pirmiausia noriu pabrėžti, kad autorių teisių apsauga privalo būti aukščiausio lygmens. Kūrėjas privalo būti apsaugotas. Tačiau rinkos taisyklės turi būti tokios, kad užtikrintų, viena vertus, autorių teises, kita vertus, sudarytų palankias sąlygas prekybai ir paslaugų judėjimui. Todėl labai svarbu pritaikyti esamas autorių teisių taisykles rinkos realijoms, atsižvelgiant į technologijų progresą, naujus verslo modelius ir skaitmeninius prekybos būdus. Intensyvėja tarpvalstybinė skaitmeninė prekyba, o šioje sferoje, kaip žinia, kyla ypatingai daug problemų: kaip apsaugoti kūrinį nuo galimo plagijavimo, kur vartotojas turėtų kreiptis paslaugos ar prekės, pirktos internetu, negavimo atveju ir pan. Man atrodo, kad tiek Europos, tiek nacionaliniu lygmeniu reikėtų stiprinti vartotojų ir autorių teisių apsaugos gaires, siekiant kuo didesnės pusiausvyros tarp autorių teisių užtikrinimo ir prekybos kliūčių šalinimo.
Bronis
ROPĖ
 AGAINST
Algirdas
SAUDARGAS
 FOR
Valdemar
TOMAŠEVSKI
 AGAINST
Viktor
USPASKICH
 AGAINST (+) . – Palaikau, nes tobulėjant rinkai, kai kuriais atvejais smarkiai pasikeitė įvairių autorių teisėmis saugomų darbų kūrimo, gamybos, platinimo ir panaudojimo būdai. Kuriantis naujiems verslo modeliams ir atsirandant naujiems reikalavimams, kilo būtinybė dabar galiojančią sistemą pakeisti taip, kad ja būtų galima kovoti su minėtais iššūkiais, kad ji būtų tinkama ateityje ir atitiktų naujas rinkos realijas bei piliečių poreikius.