Addendum
Lithuania

(11 MEPs displayed)

Temporary reintroduction of border control at internal borders
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
A8-0356/2018:


Laima Liucija
ANDRIKIENĖ
 (excused)
Petras
AUŠTREVIČIUS
 FOR
Zigmantas
BALČYTIS
 FOR (+) Šio pranešimo tikslas užtikrinti vidaus sienų kontrolės taisyklių suderinamumą, aiškumą ir geresnį jų įgyvendinimą, neužkertant kelio sklandžiam Šengeno veikimui.
Vilija
BLINKEVIČIŪTĖ
 FOR (+) Balsavau dėl šio pranešimo, nes Šengeno erdvė, kurioje laisvai juda ne tik žmonės, bet taip pat prekės ir paslaugos, ir kuri suteikė daug naudos Europos piliečiams ir ekonomikai, yra vienas didžiausių Europos integracijos pasiekimų. Europos piliečiai gali laisvai keliauti 26 šalyse savo malonumui, dirbti ir studijuoti, užmegzti kultūrinius ir socialinius ryšius ir dalytis idėjomis. Šengenas kadaise buvo padalytas, o Europos žemynas, kuriame vyko karai, vėl susivienijo. Tačiau laisvo judėjimo teritorija dar niekada nebuvo tokia pažeidžiama kaip dabar, dėl sunkumų, su kuriais pastaraisiais metais susiduria Sąjunga, tačiau kuriuos ši didžiulė 28 narių šeima galėtų įveikti, jeigu būtų vieninga. Nepaisant to, kad, deja, labai trūksta abipusio pasitikėjimo, kelios valstybės narės pastaraisiais metais atnaujino vidaus sienų kontrolę, taip sukeldamos pavojų būsimam Sąjungos politinės ir ekonominės integracijos procesui. Šengeno suvaržymas ir nuolatinės sienų kontrolės atnaujinimas labai pakenktų keturioms pagrindinėms laisvėms ir turėtų labai neigiamą poveikį ekonomikai. Prognozuojama, kad Šengeno erdvės nebuvimo sąnaudos, priklausomai nuo regiono, sektoriaus ir alternatyvių prekybos kanalų, gali siekti nuo 5 iki 18 mlrd. EUR per metus. Tokios kainos nei viena kuri ES valstybė narė, nei ES tiesiog negali sau leisti. Todėl Šengeno erdvę tiesiog būtina išsaugoti.
Antanas
GUOGA
 (excused) (+) I voted against the report. The purpose of the proposal is to update the Schengen Borders Code to adapt the rules for the reintroduction of temporary internal border controls to the current needs as a response to evolving and persistent serious threats to public policy and internal security. The report creates unnecessary paranoia towards boarder control and reinforces overprotective measures.
Valentinas
MAZURONIS
(none)
Rolandas
PAKSAS
 FOR (+) Kiekviena Europos Sąjungos valstybė yra atsakinga už vidaus saugumo užtikrinimą. Yra akivaizdu, kad kilus realiai grėsmei visuomenės saugumui ir viešajai tvarkai, valstybės turi turėti galimybę atnaujinti vidaus sienų kontrolę, sugriežtinti patikras. Šiomis dienomis auga terorizmo bei kitos saugumo grėsmės. Vis dar daug sunkumų pabėgėlių ir migrantų priėmimo klausimu. Todėl labai svarbu užtikrinti galimybes taikyti proporcingą laikiną sienos kontrolę. Šios priemonės turi būti adekvačios ir tikslingos. Bendrosios laikino vidaus sienų kontrolės atnaujinimo taisyklės turi užtikrinti visapusišką saugumą. Yra neracionalu užkirsti kelią vidaus sienų kontrolės atnaujinimui tuomet, kai visuomenei, mūsų piliečių saugumui gresia realus pavojus.
Bronis
ROPĖ
 FOR
Algirdas
SAUDARGAS
 FOR
Valdemar
TOMAŠEVSKI
 AGAINST
Viktor
USPASKICH
 FOR