Addendum
Lithuania

(11 MEPs displayed)

Programme implementing Horizon Europe
Committee on Industry, Research and Energy
A8-0410/2018:


Laima Liucija
ANDRIKIENĖ
 AGAINST
Petras
AUŠTREVIČIUS
 AGAINST
Zigmantas
BALČYTIS
 (absent)
Vilija
BLINKEVIČIŪTĖ
 AGAINST (+) Balsavau dėl šio pranešimo, kuriame aptariama 2021–2027 m. specialioji programa, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“. Atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą ir Sąjungos įsipareigojimą įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir siekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų, ši specialioji programa padės integruoti klimato srities veiksmus ir užtikrinti, kad klimato politikos tikslams pasiekti būtų skiriama iš viso 25 proc. ES išlaidų. Pagal šią specialiąją programą vykdomi veiksmai turėtų sudaryti bent 35 proc. viso programos finansinio paketo siekiant ES klimato tikslų ir vykdant su klimatu susijusius įsipareigojimus, kai tinkama. Atitinkami veiksmai bus nustatyti specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo metu, jie bus stebimi, dėl jų bus teikiamos ataskaitos ir jie bus iš naujo įvertinti atsižvelgiant į atitinkamus vertinimus ir peržiūros procesus.
Antanas
GUOGA
 AGAINST (+) . ‒ I voted in favour of the report. The budget for the programme is increased to EUR 120 billion. Also, other major improvements are included such as simplifications are added with a fast-track procedure of maximum six months, as well as in the audit and accounting procedures, excellence is safeguarded as sole criterion for the European Research Council, etc.
Valentinas
MAZURONIS
 AGAINST
Rolandas
PAKSAS
 FOR (+) Balsavau už pranešimą dėl 2021–2027 m. „Europos horizonto“ programos įgyvendinimo, kuriuo siūloma gerokai padidinti biudžetą mokslinių tyrimų ir inovacijų potencialo stiprinimui. Visų pirma, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas Europos mokslinės ir technologinės bazės plėtojimui, esamų technologijų modernizavimui, mokslo komunikacijoms ir darniam vystymuisi. Investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas – tai investicijos į Europos ateitį. Būtinai aktyviai stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą ir sustiprinti ES mokslinę lyderystę pasaulyje. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas mažas ir vidutines pajamas gaunančių šalių subjektams, suteikiant jiems pakankamą finansinę paramą. Be to, to programos įgyvendinimas turėtų apimti kuo daugiau socialiai reikšmingų sričių ir padėti spręsti kasdieniame gyvenime aktualias kovos su vėžiu, švaraus judumo, vandenynų be plastiko problemas.
Bronis
ROPĖ
 FOR
Algirdas
SAUDARGAS
 AGAINST
Valdemar
TOMAŠEVSKI
 AGAINST
Viktor
USPASKICH
 AGAINST