Addendum
Latvia

(8 MEPs displayed)

Amendments to Parliament`s Rules of Procedure
Committee on Constitutional Affairs
A8-0462/2018:


Iveta
GRIGULE-PĒTERSE
 FOR
Sandra
KALNIETE
 FOR
Aleksejs
LOSKUTOVS
 FOR
Andrejs
MAMIKINS
 AGAINST
Miroslavs
MITROFANOVS
 (absent)
Inese
VAIDERE
 FOR
Roberts
ZĪLE
 (absent)
Kārlis
ŠADURSKIS
 FOR (+) Ikviena Eiropas Parlamenta deputāta pienākums ir tikties ar iedzīvotājiem, iegūt maksimāli daudz informācijas par jautājumiem, kuros tiek pieņemti lēmumi. Tāpēc, protams, ir jātiekas ar dažādu jomu, tai skaitā interešu grupu, pārstāvjiem. Bieži vien priekšlikumi, kas, piemēram, ierobežo konkurenci vai rada nepamatotas priekšrocības tai vai citai sabiedrības vai uzņēmēju grupai, ir ieslēpti skaistos vārdos un cēlos lozungos. Tāpēc, lai izprastu to būtību, ir jāiegūst vispusīga informācija. Balsojumā par grozījumiem Eiropas Parlamenta Reglamentā vairākuma atbalstu guva norma par to, ka deputātiem būtu jāpublicē tiešsaistē informācija par visām plānotajām sanāksmēm ar interešu pārstāvjiem, kas, manuprāt, ir pārspīlēta izpratne un nedod nekādu praktisku pienesumu deputāta darbības caurspīdīguma veicināšanai. Tāpēc es balsojumā atturējos. Es pilnībā atbalstu jau eksistējošo praksi, ka EP deputāti tiekas tikai ar interešu pārstāvjiem, kuri ir reģistrējusies ES Pārredzamības reģistrā. Norma, kura it kā caurspīdīguma vārdā prasa deputātiem internetā publicēt visas savas tikšanās, ir uz atklātību vērstas darbības imitācija. Atbalstīju prasību EP izveidot sistēmu, kas ļautu deputātiem brīvprātīgi publicēt auditu par vispārējiem biroja izdevumiem. Savukārt uzskatu, ka grozījumā, kurš paredz deputātiem parakstīt Kodeksu par pienācīgu uzvedību, pildot savus pienākumus, ir tikai un vienīgi kreiso spēku populisms un kampaņas elements pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, jo pienācīga un cieņpilna deputāta uzvedība ir kaut kas tik elementārs un pašsaprotams, ka par to parakstīties ir vienkārši muļķīgi. Mūsu sabiedrība to sagaida no katra sevi cienoša deputāta, amatpersonas un jebkura cilvēka.