Addendum
Netherlands

(26 MEPs displayed)

Copyright in the Digital Single Market
Committee on Legal Affairs
A8-0245/2018:


Bas
BELDER
 AGAINST
Marcel
de GRAAFF
 FOR
Dennis
de JONG
 FOR (+) Ik heb mij onthouden van stemming op de auteursrechtenrichtlijn omdat ik niet tevreden ben met de uiteindelijke tekst. Goed aan de richtlijn is de versterking van de rechten van artiesten richting platenlabels. Ook kan de richtlijn ertoe leiden dat artiesten eindelijk beloond worden voor vertoning van hun werk op internetplatforms, voor zover ze tot meer licentieovereenkomsten tussen makers en internetplatforms zal leiden. Tegelijk betreur ik het dat het gebruik van grove uploadfilters om auteursrechtelijk materiaal van platforms te weren, niet is uitgesloten. Ook heb ik zorgen over de positie van kleine bedrijven die onvoldoende beschermd worden. E.e.a. zal via duidelijker nationale uitvoeringswetgeving gerepareerd moeten worden.
Esther
de LANGE
 FOR
Bas
EICKHOUT
 (absent)
André
ELISSEN
 FOR
Gerben-Jan
GERBRANDY
 FOR
Anja
HAZEKAMP
 FOR
Jan
HUITEMA
 FOR
Sophia
in 't VELD
 FOR
Agnes
JONGERIUS
 (absent) (+) De PvdA in het Europees Parlement heeft tegen het voorstel omtrent auteursrechten gestemd.
Vooropgesteld: de PvdA vindt de huidige situatie niet goed. Artiesten moeten het recht hebben op een eerlijke beloning voor hun werk. De PvdA heeft daarom eerdere voorstellen gesteund om het recht van artiesten te versterken.
Toch is het huidige voorstel niet evenwichtig, met name vanwege de artikelen 11 en 13. Het akkoord dat nu in stemming wordt gebracht, vertrekt namelijk niet vanuit het recht van de artiest, maar vanuit de plicht van het platform. Het platform moet van tevoren alle content doorlichten, en wordt gedwongen dure filtertechnieken te installeren. Dat kan voor kleine en startende platforms een probleem zijn. Bovendien, zelfs met de best beschikbare technieken, bestaat het risico op grote hoeveelheden ten onrechte geblokkeerde content. Dat kan een bedreiging zijn voor het vrije internet.
De PvdA had graag gewild dat aan de onderhandelingstafel de belangen van de artiesten en het vrije internet niet ten koste van elkaar waren gegaan, maar elkaar versterkt hadden.
Jeroen
LENAERS
 FOR
Anne-Marie
MINEUR
 FOR (+) Ik heb mij onthouden van stemming op de auteursrechtenrichtlijn omdat ik niet tevreden ben met de uiteindelijke tekst. Goed aan de richtlijn is de versterking van de rechten van artiesten richting platenlabels. Ook kan de richtlijn ertoe leiden dat artiesten eindelijk beloond worden voor vertoning van hun werk op internetplatforms, voor zover ze tot meer licentieovereenkomsten tussen makers en internetplatforms zal leiden. Tegelijk betreur ik het dat het gebruik van grove uploadfilters om auteursrechtelijk materiaal van platforms te weren, niet is uitgesloten. Ook heb ik zorgen over de positie van kleine bedrijven die onvoldoende beschermd worden. E.e.a. zal via duidelijker nationale uitvoeringswetgeving gerepareerd moeten worden.
Caroline
NAGTEGAAL
 FOR
Kati
PIRI
 FOR
Judith
SARGENTINI
 FOR
Marietje
SCHAAKE
 FOR
Annie
SCHREIJER-PIERIK
 FOR
Olaf
STUGER
 FOR
Paul
TANG
 FOR (+) De PvdA in het Europees Parlement heeft tegen het voorstel omtrent auteursrechten gestemd.
Vooropgesteld: de PvdA vindt de huidige situatie niet goed. Artiesten moeten het recht hebben op een eerlijke beloning voor hun werk. De PvdA heeft daarom eerdere voorstellen gesteund om het recht van artiesten te versterken.
Toch is het huidige voorstel niet evenwichtig, met name vanwege artikel 13 en 11. Het akkoord dat nu in stemming wordt gebracht, vertrekt namelijk niet vanuit het recht van de artiest, maar vanuit de plicht van het platform. Het platform moet van tevoren alle inhoud doorlichten en wordt gedwongen dure filtertechnieken te installeren. Dat kan voor kleine en startende platforms een probleem zijn. Bovendien, zelfs met de best beschikbare technieken bestaat het risico op grote hoeveelheden onterecht geblokkeerde inhoud. Dat kan een bedreiging zijn voor het vrije internet.
De PvdA had graag gewild dat aan de onderhandelingstafel de belangen van de artiesten en het vrije internet niet ten koste van elkaar waren gegaan, maar elkaar versterkt hadden.
Johannes Cornelis
van BAALEN
 FOR
Peter
van DALEN
 AGAINST (+) Big internet platforms are multibillion dollar profit machines. They are extremely innovative and have in turn facilitated more creativity and innovation. However, they mostly make their profits using (creative) content made by others. I understand why the platforms are lobbying so hard against this copyright reform. But artists and content creators deserve fair pay for their work.
Many people have contacted me, scared that the internet will change as a result of this directive. I believe that the internet would change if none of the content that we are able to view was available to us. We have much to thank artists and content creators for and that thanks should start with ensuring that they get the deserved recognition and compensation for their work. That is why I voted in favour of the proposed copyright reform today.
Notwithstanding the frantic lobbying on this file, today is not the end of the process, it is only the beginning. In the coming months the Council also needs to establish a position. Following that, the institutions will negotiate the final agreement, which will again be put to the vote in the European Parliament.
Wim
van de CAMP
 FOR
Matthijs
van MILTENBURG
 FOR
Lambert
van NISTELROOIJ
 FOR
Auke
ZIJLSTRA
 FOR