Addendum
Poland

(51 MEPs displayed)

Accession of Honduras to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction
Committee on Legal Affairs
A8-0457/2018:


Michał
BONI
 (absent)
Jerzy
BUZEK
 FOR
Ryszard
CZARNECKI
 FOR
Edward
CZESAK
 FOR
Anna Elżbieta
FOTYGA
 (excused)
Bolesław
G. PIECHA
 FOR
Lidia Joanna
GERINGER de OEDENBERG
 FOR
Adam
GIEREK
 FOR
Beata
GOSIEWSKA
 FOR
Róża
Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN
 FOR
Andrzej
GRZYB
 FOR
Danuta Maria
HÜBNER
 FOR
Krzysztof
HETMAN
 FOR
Czesław
HOC
 FOR
Robert Jarosław
IWASZKIEWICZ
 FOR
Danuta
JAZŁOWIECKA
 FOR
Marek
JUREK
 FOR
Jarosław
KALINOWSKI
 (absent)
Karol
KARSKI
 (absent)
Agnieszka
KOZŁOWSKA-RAJEWICZ
 FOR
Zdzisław
KRASNODĘBSKI
 FOR
Urszula
KRUPA
 FOR
Barbara
KUDRYCKA
 FOR
Zbigniew
KUŹMIUK
 FOR
Sławomir
KŁOSOWSKI
 FOR
Ryszard Antoni
LEGUTKO
 FOR
Janusz
LEWANDOWSKI
 FOR
Bogusław
LIBERADZKI
(none)
Michał
MARUSIK
 FOR
Jan
OLBRYCHT
 FOR
Stanisław
OŻÓG
 FOR
Mirosław
PIOTROWSKI
 FOR
Julia
PITERA
 FOR
Marek
PLURA
 FOR
Tomasz Piotr
PORĘBA
 FOR
Dariusz
ROSATI
 (absent)
Jacek
SARYUSZ-WOLSKI
 FOR
Czesław Adam
SIEKIERSKI
 FOR
Bogusław
SONIK
 FOR
Dobromir
SOŚNIERZ
 FOR
Adam
SZEJNFELD
 FOR
Kazimierz Michał
UJAZDOWSKI
 FOR (+) Uprowadzenia dzieci to okropne przestępstwo i dobrze, że kolejne państwa chcą współpracować ze swoimi partnerami zagranicznymi w tej sprawie, szczególnie wobec wyzwań współczesności i ułatwień w komunikacji między różnymi regionami świata. Przepisy Konwencji haskiej w tej sprawie ułatwiają ściganie tych przestępstw i współpracę organów sprawiedliwości. Poparłem przedłożoną rezolucję.
Jarosław
WAŁĘSA
 FOR
Jadwiga
WIŚNIEWSKA
 FOR
Bogdan Andrzej
ZDROJEWSKI
 FOR
Janusz
ZEMKE
 FOR
Tadeusz
ZWIEFKA
 FOR
Kosma
ZŁOTOWSKI
 FOR
Elżbieta Katarzyna
ŁUKACIJEWSKA
 FOR
Krystyna
ŁYBACKA
 FOR
Stanisław
ŻÓŁTEK
 FOR