Addendum
Poland

(51 MEPs displayed)

Implementation and functioning of the .eu top level domain name
Committee on Industry, Research and Energy
A8-0394/2018:


Michał
BONI
 (absent)
Jerzy
BUZEK
 FOR
Ryszard
CZARNECKI
 FOR
Edward
CZESAK
 FOR
Anna Elżbieta
FOTYGA
 (excused)
Bolesław
G. PIECHA
 FOR
Lidia Joanna
GERINGER de OEDENBERG
 FOR
Adam
GIEREK
 FOR
Beata
GOSIEWSKA
 FOR
Róża
Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN
 FOR
Andrzej
GRZYB
 FOR
Danuta Maria
HÜBNER
 FOR
Krzysztof
HETMAN
 FOR
Czesław
HOC
 FOR
Robert Jarosław
IWASZKIEWICZ
 AGAINST
Danuta
JAZŁOWIECKA
 FOR
Marek
JUREK
 FOR
Jarosław
KALINOWSKI
 (absent)
Karol
KARSKI
 (absent)
Agnieszka
KOZŁOWSKA-RAJEWICZ
 FOR
Zdzisław
KRASNODĘBSKI
 FOR
Urszula
KRUPA
 FOR
Barbara
KUDRYCKA
 FOR
Zbigniew
KUŹMIUK
 FOR
Sławomir
KŁOSOWSKI
 FOR
Ryszard Antoni
LEGUTKO
 FOR
Janusz
LEWANDOWSKI
 FOR
Bogusław
LIBERADZKI
(none)
Michał
MARUSIK
 AGAINST
Jan
OLBRYCHT
 FOR
Stanisław
OŻÓG
 FOR
Mirosław
PIOTROWSKI
 FOR
Julia
PITERA
 FOR
Marek
PLURA
 FOR
Tomasz Piotr
PORĘBA
 FOR
Dariusz
ROSATI
 (absent)
Jacek
SARYUSZ-WOLSKI
 FOR
Czesław Adam
SIEKIERSKI
 FOR
Bogusław
SONIK
 FOR
Dobromir
SOŚNIERZ
 AGAINST
Adam
SZEJNFELD
 FOR (+) Domena najwyższego poziomu .eu jest nazwą domeny Unii Europejskiej stosowaną od 2005 roku. Jednak od tego czasu kontekst polityczny i prawny w Unii oraz środowisko internetowe i rynek internetowy znacznie się zmieniły. Istnienie konkretnej domeny dla Unii Europejskiej, mającej jasną i rozpoznawalną wspólną nazwę, jest ważnym i cennym elementem budowania unijnej tożsamości internetowej. Konieczne zatem było przeprowadzenie przeglądu obowiązujących przepisów i ich nowelizacja.
Komisja Europejska zaproponowała usunięcie nieaktualnych wymogów prawnych i administracyjnych, dalsze uwzględnianie i promowanie priorytetów UE w świecie internetowym przy zapewnieniu najlepszych praktyk technicznych i zarządczych oraz złagodzenie obowiązujących kryteriów kwalifikowalności dotyczących rejestracji domen .eu, np. niezależnie od miejsca zamieszkania.
Zasadne było także uzupełnienie podejścia Komisji Europejskiej przez dodanie kwestii promowania unijnych przepisów o ochronie danych oraz unijnych wartości (takich jak wielojęzyczność, poszanowanie prywatności i bezpieczeństwa użytkowników oraz poszanowanie praw człowieka). Ponadto podmiot rejestrujący i obsługujący domenę powinien również współpracować z organami ścigania, aby stosownie reagować, gdy nazwa domeny zostanie uznana za obelżywą, rasistowską lub sprzeczną z zasadami porządku publicznego bądź za zagrażającą bezpieczeństwu publicznemu.
Kazimierz Michał
UJAZDOWSKI
 FOR (+) Rozwój technologii informatycznych i wzrost znaczenia bezpieczeństwa cyfrowego dają Unii Europejskiej prawo do zabezpieczenia swoich interesów w tej branży. Kluczowe domeny z rozwinięciem .eu, które byłyby redagowane przez podmioty spoza Unii Europejskiej (np. Rosję) mogą w łatwy sposób wprowadzać w błąd internautów i obywateli europejskich co do treści polityk unijnych.
W przeszłości, jako poseł na Sejm RP, apelowałem o wpływ państwa na kluczowe domeny, m.in.: polska.pl i poland.pl. Dziś poparłem omawiane stanowisko PE w sprawie funkcjonowania Domen Najwyższego Poziomu.
Jarosław
WAŁĘSA
 FOR
Jadwiga
WIŚNIEWSKA
 FOR
Bogdan Andrzej
ZDROJEWSKI
 FOR
Janusz
ZEMKE
 FOR
Tadeusz
ZWIEFKA
 FOR
Kosma
ZŁOTOWSKI
 FOR
Elżbieta Katarzyna
ŁUKACIJEWSKA
 FOR
Krystyna
ŁYBACKA
 FOR
Stanisław
ŻÓŁTEK
 AGAINST