Addendum
Poland

(51 MEPs displayed)

Annual report on competition policy
Committee on Economic and Monetary Affairs
A8-0474/2018:


Michał
BONI
 (absent)
Jerzy
BUZEK
 FOR
Ryszard
CZARNECKI
 FOR
Edward
CZESAK
 FOR
Anna Elżbieta
FOTYGA
 (excused)
Bolesław
G. PIECHA
 FOR
Lidia Joanna
GERINGER de OEDENBERG
 AGAINST
Adam
GIEREK
 AGAINST
Beata
GOSIEWSKA
 FOR
Róża
Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN
 FOR
Andrzej
GRZYB
 FOR
Danuta Maria
HÜBNER
 FOR
Krzysztof
HETMAN
 FOR
Czesław
HOC
 FOR
Robert Jarosław
IWASZKIEWICZ
 AGAINST
Danuta
JAZŁOWIECKA
 FOR
Marek
JUREK
 FOR
Jarosław
KALINOWSKI
 (absent)
Karol
KARSKI
 (absent)
Agnieszka
KOZŁOWSKA-RAJEWICZ
 FOR
Zdzisław
KRASNODĘBSKI
 FOR
Urszula
KRUPA
 FOR
Barbara
KUDRYCKA
 FOR
Zbigniew
KUŹMIUK
 FOR
Sławomir
KŁOSOWSKI
 FOR
Ryszard Antoni
LEGUTKO
 FOR
Janusz
LEWANDOWSKI
 FOR
Bogusław
LIBERADZKI
(none)
Michał
MARUSIK
 AGAINST
Jan
OLBRYCHT
 FOR
Stanisław
OŻÓG
 FOR
Mirosław
PIOTROWSKI
 FOR
Julia
PITERA
 FOR
Marek
PLURA
 FOR
Tomasz Piotr
PORĘBA
 FOR
Dariusz
ROSATI
 (absent)
Jacek
SARYUSZ-WOLSKI
 FOR
Czesław Adam
SIEKIERSKI
 FOR
Bogusław
SONIK
 FOR
Dobromir
SOŚNIERZ
 AGAINST
Adam
SZEJNFELD
 FOR (+) Mówiąc o uczciwej konkurencji, nie można pominąć kwestii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. Niemal każdy podpisze się pod stwierdzeniem, że tworzą one trzon europejskiej gospodarki, ale mimo to podlegają nieproporcjonalnym obciążeniom regulacyjnym, administracyjnym i finansowym. To bardzo poważnie ogranicza ich możliwości konkurowania nie tylko z firmami transgranicznymi, ale także z lepiej rozwiniętymi od nich, większymi przedsiębiorstwami. Czas zatem na radykalną zmianę filozofii działania aparatu państwowego w stosunku do prowadzących działalność gospodarczą.
Rynkiem, który w ostatnich wielu miesiącach jest najbardziej w Europie narażony na ograniczanie wolnej konkurencji oraz stosowanie branżowych i krajowych protekcjonizmów, staje się rynek transportu. W tym bowiem przypadku już nie tylko same firmy nie zawsze uczciwie ze sobą konkurują, ale niestety także poszczególne państwa członkowskie wkroczyły na tę szkodliwą ścieżkę. Chodzi oczywiście o transport międzynarodowy, a w jego ramach również o kabotaż.
Nadmierne regulacje ograniczają wolną konkurencję, ograniczają rozwój gospodarczy, ograniczają wolność obywateli, ograniczają też integrację Unii Europejskiej. Należy zatrzymać populistyczne partykularyzmy niektórych krajów Europy, które stanowią zagrożenie dla uczciwej konkurencji na wspólnym rynku.
Kazimierz Michał
UJAZDOWSKI
 FOR
Jarosław
WAŁĘSA
 FOR
Jadwiga
WIŚNIEWSKA
 ABSTENTION
Bogdan Andrzej
ZDROJEWSKI
 FOR
Janusz
ZEMKE
 AGAINST
Tadeusz
ZWIEFKA
 FOR
Kosma
ZŁOTOWSKI
 FOR
Elżbieta Katarzyna
ŁUKACIJEWSKA
 FOR
Krystyna
ŁYBACKA
 AGAINST
Stanisław
ŻÓŁTEK
 AGAINST