Addendum
Poland

(51 MEPs displayed)

Annual report on competition policy
Committee on Economic and Monetary Affairs
A8-0474/2018:


Michał
BONI
 (absent)
Jerzy
BUZEK
 AGAINST
Ryszard
CZARNECKI
 AGAINST
Edward
CZESAK
 AGAINST
Anna Elżbieta
FOTYGA
 (excused)
Bolesław
G. PIECHA
 AGAINST
Lidia Joanna
GERINGER de OEDENBERG
 FOR
Adam
GIEREK
 FOR
Beata
GOSIEWSKA
 AGAINST
Róża
Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN
 AGAINST
Andrzej
GRZYB
 AGAINST
Danuta Maria
HÜBNER
 AGAINST
Krzysztof
HETMAN
 AGAINST
Czesław
HOC
 AGAINST
Robert Jarosław
IWASZKIEWICZ
 AGAINST
Danuta
JAZŁOWIECKA
 AGAINST
Marek
JUREK
 AGAINST
Jarosław
KALINOWSKI
 (absent)
Karol
KARSKI
 (absent)
Agnieszka
KOZŁOWSKA-RAJEWICZ
 AGAINST
Zdzisław
KRASNODĘBSKI
 AGAINST
Urszula
KRUPA
 AGAINST
Barbara
KUDRYCKA
 AGAINST
Zbigniew
KUŹMIUK
 AGAINST
Sławomir
KŁOSOWSKI
 AGAINST
Ryszard Antoni
LEGUTKO
 AGAINST
Janusz
LEWANDOWSKI
 AGAINST
Bogusław
LIBERADZKI
(none)
Michał
MARUSIK
 AGAINST
Jan
OLBRYCHT
 AGAINST
Stanisław
OŻÓG
 AGAINST
Mirosław
PIOTROWSKI
 AGAINST
Julia
PITERA
 AGAINST
Marek
PLURA
 AGAINST
Tomasz Piotr
PORĘBA
 AGAINST
Dariusz
ROSATI
 (absent)
Jacek
SARYUSZ-WOLSKI
 FOR
Czesław Adam
SIEKIERSKI
 AGAINST
Bogusław
SONIK
 AGAINST
Dobromir
SOŚNIERZ
 AGAINST
Adam
SZEJNFELD
 AGAINST (+) Mówiąc o uczciwej konkurencji, nie można pominąć kwestii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. Niemal każdy podpisze się pod stwierdzeniem, że tworzą one trzon europejskiej gospodarki, ale mimo to podlegają nieproporcjonalnym obciążeniom regulacyjnym, administracyjnym i finansowym. To bardzo poważnie ogranicza ich możliwości konkurowania nie tylko z firmami transgranicznymi, ale także z lepiej rozwiniętymi od nich, większymi przedsiębiorstwami. Czas zatem na radykalną zmianę filozofii działania aparatu państwowego w stosunku do prowadzących działalność gospodarczą.
Rynkiem, który w ostatnich wielu miesiącach jest najbardziej w Europie narażony na ograniczanie wolnej konkurencji oraz stosowanie branżowych i krajowych protekcjonizmów, staje się rynek transportu. W tym bowiem przypadku już nie tylko same firmy nie zawsze uczciwie ze sobą konkurują, ale niestety także poszczególne państwa członkowskie wkroczyły na tę szkodliwą ścieżkę. Chodzi oczywiście o transport międzynarodowy, a w jego ramach również o kabotaż.
Nadmierne regulacje ograniczają wolną konkurencję, ograniczają rozwój gospodarczy, ograniczają wolność obywateli, ograniczają też integrację Unii Europejskiej. Należy zatrzymać populistyczne partykularyzmy niektórych krajów Europy, które stanowią zagrożenie dla uczciwej konkurencji na wspólnym rynku.
Kazimierz Michał
UJAZDOWSKI
 AGAINST
Jarosław
WAŁĘSA
 AGAINST
Jadwiga
WIŚNIEWSKA
 AGAINST
Bogdan Andrzej
ZDROJEWSKI
 AGAINST
Janusz
ZEMKE
 FOR
Tadeusz
ZWIEFKA
 AGAINST
Kosma
ZŁOTOWSKI
 AGAINST
Elżbieta Katarzyna
ŁUKACIJEWSKA
 AGAINST
Krystyna
ŁYBACKA
 FOR
Stanisław
ŻÓŁTEK
 AGAINST