Addendum
Poland

(51 MEPs displayed)

Amendments to Parliament`s Rules of Procedure
Committee on Constitutional Affairs
A8-0462/2018:


Michał
BONI
 (absent)
Jerzy
BUZEK
 FOR
Ryszard
CZARNECKI
 AGAINST
Edward
CZESAK
 AGAINST
Anna Elżbieta
FOTYGA
 (excused)
Bolesław
G. PIECHA
 AGAINST
Lidia Joanna
GERINGER de OEDENBERG
 FOR
Adam
GIEREK
 FOR
Beata
GOSIEWSKA
 AGAINST
Róża
Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN
 FOR
Andrzej
GRZYB
 FOR
Danuta Maria
HÜBNER
 FOR
Krzysztof
HETMAN
 FOR
Czesław
HOC
 AGAINST
Robert Jarosław
IWASZKIEWICZ
 AGAINST
Danuta
JAZŁOWIECKA
 FOR
Marek
JUREK
 AGAINST
Jarosław
KALINOWSKI
 (absent)
Karol
KARSKI
 (absent)
Agnieszka
KOZŁOWSKA-RAJEWICZ
 FOR
Zdzisław
KRASNODĘBSKI
 AGAINST
Urszula
KRUPA
 AGAINST
Barbara
KUDRYCKA
 FOR
Zbigniew
KUŹMIUK
 AGAINST
Sławomir
KŁOSOWSKI
 AGAINST
Ryszard Antoni
LEGUTKO
 AGAINST
Janusz
LEWANDOWSKI
 FOR
Bogusław
LIBERADZKI
(none)
Michał
MARUSIK
 AGAINST
Jan
OLBRYCHT
 FOR
Stanisław
OŻÓG
 AGAINST
Mirosław
PIOTROWSKI
 AGAINST
Julia
PITERA
 FOR
Marek
PLURA
 FOR
Tomasz Piotr
PORĘBA
 AGAINST
Dariusz
ROSATI
 (absent)
Jacek
SARYUSZ-WOLSKI
 AGAINST
Czesław Adam
SIEKIERSKI
(none)
Bogusław
SONIK
 FOR
Dobromir
SOŚNIERZ
 AGAINST
Adam
SZEJNFELD
 FOR
Kazimierz Michał
UJAZDOWSKI
 AGAINST (+) Przyjęte poprawki to sukces posłów, którzy ponad podziałami konsekwentnie walczyli o przejrzystość w pracach Parlamentu Europejskiego i szerzej – Unii Europejskiej. Mam satysfakcję, że pracowałem w tej grupie. Przejrzystość to wyraz szacunku dla obywateli, którzy mają prawo do informacji o działaniach instytucji publicznych i swoich reprezentantów. Jawność eliminuje też rażące błędy, które niekompetentna władza ma zwyczaj ukrywać za parasolem tajności.
Z pełnym przekonaniem głosowałem więc za poprawkami do Regulaminu PE, które wzmacniają przejrzystość pracy europosłów. Posłowie sprawozdawcy zobowiązani do informowania o tym, z którymi lobbystami spotkali się w trakcie prac nad nowym prawem, możliwość publikowania podstawowych wydatków poselskich na stronach PE i inne zmiany są ważne. Wzmacniają odpowiedzialność posłów przed obywatelami i dają narzędzia publicznej kontroli.
Jarosław
WAŁĘSA
 FOR
Jadwiga
WIŚNIEWSKA
 AGAINST
Bogdan Andrzej
ZDROJEWSKI
 FOR
Janusz
ZEMKE
 FOR
Tadeusz
ZWIEFKA
 FOR
Kosma
ZŁOTOWSKI
 AGAINST
Elżbieta Katarzyna
ŁUKACIJEWSKA
 FOR
Krystyna
ŁYBACKA
 FOR
Stanisław
ŻÓŁTEK
 AGAINST