Addendum
Poland

(51 MEPs displayed)

Automated data exchange with regard to dactyloscopic data in Portugal
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
A8-0289/2017:


Michał
BONI
 FOR
Jerzy
BUZEK
 FOR
Ryszard
CZARNECKI
 FOR
Edward
CZESAK
 FOR
Anna Elżbieta
FOTYGA
 FOR
Bolesław
G. PIECHA
 FOR
Lidia Joanna
GERINGER de OEDENBERG
 FOR
Adam
GIEREK
 FOR
Beata
GOSIEWSKA
(none)
Róża
Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN
 FOR
Andrzej
GRZYB
(none)
Danuta Maria
HÜBNER
 FOR
Krzysztof
HETMAN
 FOR
Czesław
HOC
 FOR
Robert Jarosław
IWASZKIEWICZ
 AGAINST
Danuta
JAZŁOWIECKA
 FOR
Marek
JUREK
 FOR
Jarosław
KALINOWSKI
 FOR
Karol
KARSKI
 FOR
Janusz
KORWIN-MIKKE
 AGAINST
Agnieszka
KOZŁOWSKA-RAJEWICZ
 FOR (+) Poparłam projekt rezolucji ustawodawczej Parlamentu Europejskiego w sprawie rozpoczęcia zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Portugalii. W kontekście nasilonej migracji ludzi z krajów trzecich do Europy rośnie potrzeba weryfikacji osób migrujących do i wewnątrz Europy. Dla Portugalii, jak i innych krajów będących zewnętrznymi granicami Unii, szybki i łatwy dostęp do informacji potrzebnych dla identyfikacji osób jest szczególnie ważny.
Wierzę, że zaproponowany w rezolucji projekt wymiany danych wpłynie na znaczną poprawę bezpieczeństwa obywateli Europy.
Zdzisław
KRASNODĘBSKI
 FOR
Urszula
KRUPA
 FOR
Barbara
KUDRYCKA
 FOR
Zbigniew
KUŹMIUK
 FOR
Sławomir
KŁOSOWSKI
 FOR
Ryszard Antoni
LEGUTKO
 FOR
Janusz
LEWANDOWSKI
 FOR
Bogusław
LIBERADZKI
 FOR
Michał
MARUSIK
 AGAINST
Jan
OLBRYCHT
 FOR
Stanisław
OŻÓG
 FOR
Mirosław
PIOTROWSKI
 FOR
Julia
PITERA
 FOR
Marek
PLURA
 FOR
Tomasz Piotr
PORĘBA
 (absent)
Dariusz
ROSATI
 FOR
Jacek
SARYUSZ-WOLSKI
 FOR
Czesław Adam
SIEKIERSKI
 FOR
Adam
SZEJNFELD
 FOR
Kazimierz Michał
UJAZDOWSKI
 FOR
Jarosław
WAŁĘSA
 FOR
Bogdan Brunon
WENTA
 FOR
Jadwiga
WIŚNIEWSKA
 FOR
Bogdan Andrzej
ZDROJEWSKI
 FOR
Janusz
ZEMKE
 FOR
Tadeusz
ZWIEFKA
 FOR
Kosma
ZŁOTOWSKI
 FOR
Elżbieta Katarzyna
ŁUKACIJEWSKA
 FOR
Krystyna
ŁYBACKA
 FOR
Stanisław
ŻÓŁTEK
 (absent)