Addendum
Poland

(51 MEPs displayed)

Temporary reintroduction of border control at internal borders
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
A8-0356/2018:


Michał
BONI
 FOR
Jerzy
BUZEK
 FOR
Ryszard
CZARNECKI
 AGAINST
Edward
CZESAK
 AGAINST
Anna Elżbieta
FOTYGA
 (absent)
Bolesław
G. PIECHA
 AGAINST
Lidia Joanna
GERINGER de OEDENBERG
 FOR
Adam
GIEREK
 FOR
Beata
GOSIEWSKA
 AGAINST
Róża
Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN
 FOR
Andrzej
GRZYB
 FOR
Danuta Maria
HÜBNER
 FOR
Krzysztof
HETMAN
 FOR
Czesław
HOC
 AGAINST
Robert Jarosław
IWASZKIEWICZ
 FOR
Danuta
JAZŁOWIECKA
 FOR
Marek
JUREK
 AGAINST
Jarosław
KALINOWSKI
 (absent)
Karol
KARSKI
 AGAINST
Agnieszka
KOZŁOWSKA-RAJEWICZ
 FOR
Zdzisław
KRASNODĘBSKI
 AGAINST
Urszula
KRUPA
 AGAINST
Barbara
KUDRYCKA
 FOR
Zbigniew
KUŹMIUK
 AGAINST
Sławomir
KŁOSOWSKI
 AGAINST
Ryszard Antoni
LEGUTKO
 (absent)
Janusz
LEWANDOWSKI
 FOR
Bogusław
LIBERADZKI
 FOR
Michał
MARUSIK
 FOR
Jan
OLBRYCHT
 FOR
Stanisław
OŻÓG
 AGAINST
Mirosław
PIOTROWSKI
 AGAINST
Julia
PITERA
 FOR
Marek
PLURA
 (absent)
Tomasz Piotr
PORĘBA
 AGAINST
Dariusz
ROSATI
 FOR
Jacek
SARYUSZ-WOLSKI
 AGAINST
Czesław Adam
SIEKIERSKI
 FOR
Bogusław
SONIK
 FOR
Dobromir
SOŚNIERZ
 FOR
Adam
SZEJNFELD
 FOR
Kazimierz Michał
UJAZDOWSKI
 AGAINST
Jarosław
WAŁĘSA
 FOR
Jadwiga
WIŚNIEWSKA
 AGAINST
Bogdan Andrzej
ZDROJEWSKI
 FOR
Janusz
ZEMKE
 FOR
Tadeusz
ZWIEFKA
 (absent)
Kosma
ZŁOTOWSKI
 AGAINST
Elżbieta Katarzyna
ŁUKACIJEWSKA
 FOR
Krystyna
ŁYBACKA
 (absent)
Stanisław
ŻÓŁTEK
 FOR