Addendum
Romania

(32 MEPs displayed)

Annual report on competition policy
Committee on Economic and Monetary Affairs
A8-0474/2018:


Victor
BOŞTINARU
 AGAINST
Daniel
BUDA
 FOR (+) O politică de concurență care vizează asigurarea unor condiții de concurență echitabile în toate sectoarele constituie unul dintre fundamentele economiei sociale de piață din Europa și un factor-cheie pentru a garanta funcționarea corespunzătoare a pieței interne. Raportul Comisiei privind politica în domeniul concurenței pe 2017, precum și activitățile și eforturile depuse de Comisie pentru a asigura aplicarea eficace a normelor în materie de concurență în Uniune în beneficiul tuturor cetățenilor UE, în special al celor aflați într-o poziție vulnerabilă de consumatori, este extrem de binevenită.
De asemenea, Comisia trebuie să asigure în continuare aplicarea deplină a normelor UE în materie de concurență, acordând o atenție deosebită dificultăților cu care se confruntă IMM-urile, și să evite aplicarea neuniformă a acestora în statele membre.
Am votat în favoarea acestei rezoluții deoarece consider că raportul anual al Comisiei privind politica în domeniul concurenței este un exercițiu indispensabil pentru controlul democratic.
Cristian-Silviu
BUŞOI
(none)
Andi
CRISTEA
 AGAINST
Mircea
DIACONU
 FOR
Damian
DRĂGHICI
 AGAINST
Claudia
ȚAPARDEL
 AGAINST
Doru-Claudian
FRUNZULICĂ
 AGAINST (+) I voted in favour since I consider important to ensure the proper functioning of the Union’s collective redress mechanisms, designed to secure adequate compensation for consumers affected by anticompetitive practices. I believe that it is necessary to take more ambitious steps to eliminate illegitimate obstacles to online competition in order to ensure barrier-free intra-EU online shopping, to monitor price caps in sectors such as online platforms for accommodation and tourism, and to ensure that consumers have cross-border access to a broad range of online goods and services at competitive prices.
Competition rules should be seen in the light of wider European values underpinning Union legislation regarding social affairs, social market economy, environmental standards, climate policy and consumer protection. Finally, I share the opinion that when combating unfair trading practices through competition policy, it is necessary also to ensure a global level playing field that benefits workers, consumers and businesses, as one of the priorities of the EU’s commercial strategy.
Maria
GRAPINI
 AGAINST (+) Trebuie să înțelegem că unul dintre fundamentele economiei sociale de piață din Europa este o politică de concurență bine definită, care vizează asigurarea unor condiții de concurență echitabilă în toate sectoarele, pentru că doar astfel se poate garanta funcționarea corespunzătoare a pieței interne. Este important să se asigure o aplicare eficace a normelor în materie de concurență în Uniunea Europeană, aplicare care să fie în beneficiul tuturor cetățenilor Uniunii.
Consider că este necesar să se asigure în continuare aplicarea deplină a normelor Uniunii Europene în materie de concurență, dar să se acorde o atenție deosebită IMM-urilor și problemelor întâmpinate de acestea. Pentru a exista un echilibru atunci când vorbim despre aplicarea normelor în materie de concurență, este important să existe o aplicare uniformă în toate statele membre, astfel se poate evita un dezechilibru ce ar putea influența negativ piața.
Trebuie să existe o strategie de aplicare bine definită a acestor norme, care să ia în calcul schimbările majore de pe piețe, ca urmare a dezvoltării tehnologice continue, tocmai de aceea consider că este necesar să existe un cadru clar care să trateze cu succes provocările economiei bazate pe date, motiv pentru care am votat acest raport.
Monica
MACOVEI
 FOR
Marian-Jean
MARINESCU
 FOR
Sorin
MOISĂ
 FOR
Siegfried
MUREŞAN
 FOR
Ramona Nicole
MĂNESCU
 (absent)
Dan
NICA
 FOR
Norica
NICOLAI
 FOR
Emilian
PAVEL
 (absent)
Ioan Mircea
PAŞCU
 AGAINST
Răzvan
POPA
 AGAINST
Cristian Dan
PREDA
 FOR
Laurenţiu
REBEGA
 FOR
Daciana Octavia
SÂRBU
 AGAINST
Csaba
SÓGOR
 FOR
Cătălin
Sorin IVAN
(none)
Theodor Dumitru
STOLOJAN
 FOR
Claudiu Ciprian
TĂNĂSESCU
 AGAINST (+) Acesta este un raport anual al Parlamentului care analizează politica UE în domeniul concurenței, acoperind mai multe sectoare: sectorul digital, agricultura, comerțul, aviația, telecomunicațiile și transporturile. Normele privind concurența sunt bazate pe tratate și sunt consacrate în articolul 7 din TFUE. Politica în domeniul concurenței a avut o contribuție semnificativă în viața oamenilor, a întărit capacitatea de acțiune a întreprinderilor și a consumatorilor, asigurându-se că fiecare întreprindere și fiecare cetățean pot simți beneficiile concurenței loiale. De altfel, politica în domeniul concurenței hotărâtă și eficientă a fost dintotdeauna considerată o piatră de temelie a proiectului european. Regulamentul actual al UE nu este în măsură să combată în mod eficient dubla neimpozitare, iar eludarea masivă a obligațiilor fiscale de către persoanele fizice și întreprinderile cu venituri și averi considerabile amenință și buna guvernare, stabilitatea macroeconomică, coeziunea socială și încrederea populației în instituțiile Uniunii și ale statelor membre. De aceea, credem că Europa are nevoie de un cadru armonizat puternic privind raportarea și impozitarea societăților pentru societățile multinaționale, cu raportare publică la nivel de țară și o bază comună de impozitare corporativă consolidată. Politica în domeniul concurenței ar trebui să ofere un cadru pentru promovarea de noi modele de afaceri specifice mediului digital, respectând totodată viața privata și protecția datelor.
Traian
UNGUREANU
 FOR
Adina-Ioana
VĂLEAN
 FOR
Renate
WEBER
 FOR
Iuliu
WINKLER
 (absent)
Maria Gabriela
ZOANĂ
 AGAINST (+) Dezvoltarea continuă a noilor tehnologii determină schimbări enorme pe piețe, ceea ce este un lucru benefic, pentru că are ca efect și apariția de noi oportunități, dar și de provocări. În acest context, este esențial rolul politicii în domeniul concurenței în dezvoltarea în continuare a pieței unice digitale și susțin propunerea raportorului privind necesitatea unui cadru care să promoveze inovarea în materie de date și noile modele de afaceri, dar să și trateze cu succes provocările economiei bazate pe date și ale algoritmilor. Pe de altă parte, mai multe platforme digitale, cu capacitatea lor de a accesa și de a controla fluxuri din ce în ce mai mari de date, pot genera economii de scară și externalități de rețea considerabile, iar pentru a evita eventualele disfuncționalități ale pieței prin concentrarea excesivă și efecte de extorcare prin abuzul de poziție dominantă pe piață, va fi benefică numirea unor consilieri speciali pe lângă comisar, care vor monitoriza evoluția procesului de digitalizare pentru politica în domeniul concurenței.
Mihai
ŢURCANU
 FOR