Addendum
Romania

(32 MEPs displayed)

Amendments to Parliament`s Rules of Procedure
Committee on Constitutional Affairs
A8-0462/2018:


Victor
BOŞTINARU
 FOR
Daniel
BUDA
 FOR
Cristian-Silviu
BUŞOI
(none)
Andi
CRISTEA
 FOR
Mircea
DIACONU
 FOR
Damian
DRĂGHICI
 FOR
Claudia
ȚAPARDEL
 FOR (+) Parlamentul European este instituţia europeană care reprezintă în mod direct interesele cetăţenilor statelor membre. În acest sens, funcţionarea sa trebuie să asigure un grad optim de transparenţă şi eficienţă. Actualul raport vizează amendarea Regulamentului de Procedură al Parlamentului European, în vederea reglementării anumitor situaţii, care nu sunt suficient de bine acoperite de actualele prevederi. Astfel, sunt prevăzute mai clar sancţiunile pentru membrii Parlamentului European care folosesc un limbaj ofensiv în timpul dezbaterilor, incluzând defăimări, incitarea la discriminare, discursul urii, fără a aduce atingere libertăţii de exprimare. De asemenea, este vizată declararea susţinerii primite de inter-grupuri şi alte grupări neoficiale, transparenţa întâlnirilor membrilor cu reprezentanţii grupurilor de lobby, limitarea numărului de întrebări majore cu solicitare de răspuns scris, desemnarea compoziţiei comisiilor parlamentare o singură dată, la începutul mandatului, în funcţie de rezultatele alegerilor şi reglementarea mai clară a tratamentului documentelor confidenţiale. În cazul dezbaterilor plenare privind iniţiativele cetăţeneşti, acestea urmează să aibă loc în cadrul unei mini-sesiuni, după audierea publică în comisia de profil. Este introdusă şi o procedură nouă în ceea ce priveşte sesizarea activităţilor partidelor şi fundaţiilor politice europene de către cel puţin 50 de cetăţeni europeni, dacă acestea aduc atingere valorilor europene. Susţin adoptarea acestui raport.
Doru-Claudian
FRUNZULICĂ
 FOR (+) I welcome the report, which proposes changes that touch rules governing the transparency of its Members’ financial interests in the form of a Code of Conduct. Among the proposes changes, members should adopt a systematic practice of only meeting representatives/lobbyists that have registered in the Transparency Register established by means of the Agreement between the European Parliament and the European Commission on the transparency register and they should publish online all scheduled meetings with them. The report defines also the conditions according to which a group of at least 50 citizens can request that the European Parliament asks the Authority for European political parties and Foundations to verify whether a given European political party or foundation fulfils these requirements.
Furthermore, the report proposes that the amendments shall enter into force on the first day of the next part-session. Exception are making the amendments to the Code of behaviour as well as the amendments to Rules 196 (setting-up of standing committees) and 204 (Committee bureaux), which shall enter into force at the opening of the first part-session following the next elections to the European Parliament due to be held in 2019.
Maria
GRAPINI
 FOR (+) Raportul este rezultatul lucrărilor grupului de lucru AFCO privind revizuirea tehnică a regulilor, care a fost reconstituit în octombrie 2017 cu scopul de a examina revizuirea generală a regulilor adoptate de Parlament în decembrie 2016. Raportul se referă, de asemenea, la unele probleme noi care au apărut ulterior.
Sper ca prin acest regulament să îmbunătățim nu numai formal, scris, ci și aplicarea regulamentului, să nu ne mai întâlnim cu situații în care un președinte de comisie decide fără să consulte grupul sau în care un coordonator al comisiei decide să trimită o scrisoare Președintelui Parlamentului fără să consulte grupul, așa cum s-a întâmplat acum, chiar zilele astea, cu pachetul privind mobilitatea. Cred că trebuie ca factorii responsabili ai Parlamentului să urmărească acest lucru, de aceea trebuie să existe mai multă transparență. Cetățenii europeni trebuie să vadă, trebuie să știe, să ne asumăm votul și cred foarte mult că nu trebuie să mai existe incidente în Parlament. Noi trebuie să dăm un exemplu pentru cei pe care îi reprezentăm și nu sunt de acord cu un limbaj așa cum am auzit până acum aici, pentru că nu cred că un om care reprezintă cetățenii trebuie să aibă un comportament indecent cu colegi de-ai lui în Parlament, motiv pentru care am votat acest raport.
Monica
MACOVEI
 FOR
Marian-Jean
MARINESCU
 FOR
Sorin
MOISĂ
 FOR
Siegfried
MUREŞAN
 FOR
Ramona Nicole
MĂNESCU
 (absent)
Dan
NICA
 FOR
Norica
NICOLAI
 FOR
Emilian
PAVEL
 (absent)
Ioan Mircea
PAŞCU
 FOR
Răzvan
POPA
 FOR
Cristian Dan
PREDA
 FOR (+) Am fost împotriva utilizării votului secret pentru amendamentul 20 privind Interesele financiare ale deputaților și Registrul de transparență. În special pentru chestiuni atât de importante precum transparența, este normal ca pozițiile deputaților europeni să fie cunoscute. Sunt totodată în favoarea unei declarații detaliate asupra felului în care deputații europeni utilizează fondurile din indemnizația pentru cheltuieli generale. Fiind vorba despre bani publici, este firesc ca cetățenii europeni să fie informați cum sunt folosiți.
Laurenţiu
REBEGA
 AGAINST
Daciana Octavia
SÂRBU
 FOR (+) Am votat pentru raportul Corbett privind noul Regulament de procedură.
Da, cetățenii europeni trebuie să fie mai bine informați când vine vorba despre Parlamentul European.
Mă bucur că în sfârșit s-a introdus necesitatea informării în anexa rapoartelor în legătura cu întâlnirile pe care deputații le au cu grupurile de interes.
De asemenea, nu cred că putem face rabat când este vorba despre transparență sau când vine vorba despre folosirea fondurilor publice.
În condițiile în care euroscepticismul este în creștere, trebuie să dăm un semnal cetățenilor că Parlamentul European reprezintă interesele lor și nu ale grupurilor de interes.
Csaba
SÓGOR
 FOR
Cătălin
Sorin IVAN
(none)
Theodor Dumitru
STOLOJAN
 FOR
Claudiu Ciprian
TĂNĂSESCU
 FOR (+) Prezentul raport reprezintă rezultatul revizuirii tehnice a Regulamentului de procedură al Parlamentului European. Raportul se referă, de asemenea, la câteva probleme noi care au apărut ulterior, după revizuirea generală din 2016 și cea din 2017. Principalele modificări vizează standardele de conduită ale deputaților și sancțiunile. În acest sens, suntem de acord cu faptul că limbajul defăimător, „discursul de ură” și incitarea la discriminare bazată, în special, pe orice motiv menționat la articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale trebuie eliminat din comportamentul deputaților, mai ales în cadrul dezbaterilor parlamentare în plen.
De altfel, comportamentul deputaților trebuie să fie caracterizat de respectul reciproc și trebuie să se bazeze pe valorile și principiile definite în tratate și, în special, în Carta drepturilor fundamentale. Deputații nu pot fi aleși în funcții în Parlament sau în organele acestuia, nu pot fi numiți raportori și nu pot participa la delegații oficiale sau la negocieri interinstituționale fără să fi semnat declarația aferentă Codului Comportamentului, care devine anexă la Regulamentul de procedură al Parlamentului European.
De asemenea, prezentul raport face referire la transparența tranzacțiilor de negociere între lobbyiștii de la Bruxelles și membrii Parlamentului European sau organismele europene. Astfel, lobbyștii vor necesita mai mare prudență și o abordare mai etică a activității lor.
Traian
UNGUREANU
 FOR
Adina-Ioana
VĂLEAN
 FOR
Renate
WEBER
 FOR
Iuliu
WINKLER
 (absent)
Maria Gabriela
ZOANĂ
 FOR
Mihai
ŢURCANU
 FOR