Addendum
Romania

(32 MEPs displayed)

Re-use of public sector information
Committee on Industry, Research and Energy
A8-0438/2018:


Victor
BOŞTINARU
 FOR
Daniel
BUDA
 FOR (+) Sectorul public din statele membre ale UE produce cantități mari de date, de exemplu, date meteorologice, hărți digitale, statistici și informații cu caracter juridic. Aceste informații reprezintă o resursă valoroasă pentru economia digitală. Ele nu numai că sunt folosite ca materie primă prețioasă pentru producerea de servicii și aplicații bazate pe date, ci sporesc, de asemenea, eficiența furnizării de servicii private și publice și favorizează luarea unor decizii mai informate. Prin urmare, UE promovează, de mai mulți ani, reutilizarea informațiilor din sectorul public („ISP”).
Așadar, obiectivul directivei Parlamentului European și a Consiliului privind reutilizarea informațiilor din sectorul public constă în facilitarea reutilizării ISP pe teritoriul Uniunii prin armonizarea condițiilor de bază privind reutilizarea și înlăturarea unor obstacole majore din calea reutilizării informațiilor pe piața internă.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece, propunerea înaintată de Parlamentul European împreună cu Consiliul prezintă o intervenție de politică echilibrată, dar și bine direcționată necesară în contextul reutilizării informațiilor din sectorul public. Totodată, prin orientarea noilor cerințe către domenii în care sunt necesare modificări, propunerea reduce sarcina inutilă în materie de asigurare a conformității în domenii în care modificările nu sunt esențiale, dar sunt dificil de pus în aplicare.
Cristian-Silviu
BUŞOI
 (absent)
Andi
CRISTEA
 FOR
Mircea
DIACONU
 FOR
Damian
DRĂGHICI
 FOR
Claudia
ȚAPARDEL
 (absent)
Doru-Claudian
FRUNZULICĂ
 FOR (+) The public sector information (PSI), e.g., meteorological data, digital maps, statistics, and legal information is a valuable resource for the digital economy. Therefore, the EU has been promoting the re-use of public sector information for several years. Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information (‘PSI Directive’) aims to facilitate the re-use of PSI throughout the Union by harmonizing the basic conditions for reuse and removing major barriers to re-use in the internal market. I voted in favor of the report which aims overall to contribute to the strengthening of the EU’s data-economy by increasing the amount of public sector data available for re-use, ensuring fair competition and easy access to markets based on public sector information, and enhancing cross-border innovation based on data.
Maria
GRAPINI
 FOR (+) Sectorul public din statele membre colectează, produce și distribuie o gamă largă de informații în multe domenii de activitate, cum ar fi cele sociale, economice, politice, juridice, de mediu, geografice, afaceri și educație. Aceste documente produse de sectorul public constituie o vastă și valoroasă sursă de resurse care poate aduce beneficii societății, cetățenilor și întreprinderilor. În paralel, există o evoluție continuă a tehnologiilor de analiză, cum ar fi inteligența artificială. Această evoluție tehnologică rapidă permite crearea de noi servicii și noi aplicații, însă normele adoptate inițial nu mai țin pasul cu aceste schimbări rapide.
Prea adesea datele publice sunt stocate de către sectorul public sau sunt date corporațiilor gigantice care împiedică o utilizare mai mare pentru a dezvolta noi servicii și aplicații. Această legislație va oferi noilor oportunități de afaceri o utilizare mai mare a unor cantități mari de date valoroase. Consider că trebuie să rămânem activi și să continuăm dezvoltarea unei legislații care să fie în concordanță cu realitatea tehnologică, dar și pentru a ne asigura că sectorul public își deschide bazele de date pentru noi oportunități, prevenind în același timp o pierdere a calității serviciilor publice, motiv pentru care am votat acest acord provizoriu.
Monica
MACOVEI
 FOR
Marian-Jean
MARINESCU
 FOR
Sorin
MOISĂ
 FOR
Siegfried
MUREŞAN
 FOR
Ramona Nicole
MĂNESCU
 FOR
Dan
NICA
 FOR
Norica
NICOLAI
 FOR
Emilian
PAVEL
 FOR (+) Am votat pentru actualizarea legislației privind reutilizarea la scară largă a informațiilor din sectorul public, astfel încât aceasta să reflecte progresele tehnologiei digitale.
Consider că noul cadru va sprijini inovarea în domeniul digital, cu precădere subdomeniul inteligenței artificiale. Succesul unor astfel de măsuri are potențialul de a impacta pozitiv viețile tuturor cetățenilor, însă este necesar să ne luăm angajamentul ferm de a proteja securitatea datelor colectate. Un astfel de proces nu poate prezenta breșe care să deschidă ușa fraudelor și abuzurilor legate de date personale.
Ioan Mircea
PAŞCU
 FOR
Răzvan
POPA
 FOR
Cristian Dan
PREDA
 FOR
Laurenţiu
REBEGA
 FOR
Daciana Octavia
SÂRBU
 FOR
Csaba
SÓGOR
 FOR
Cătălin
Sorin IVAN
 (absent)
Theodor Dumitru
STOLOJAN
 FOR
Claudiu Ciprian
TĂNĂSESCU
 FOR
Traian
UNGUREANU
 FOR
Adina-Ioana
VĂLEAN
 FOR
Renate
WEBER
 FOR
Iuliu
WINKLER
 (absent)
Maria Gabriela
ZOANĂ
 FOR
Mihai
ŢURCANU
 (absent)