Addendum
Romania

(32 MEPs displayed)

Automated data exchange with regard to dactyloscopic data in Greece
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
A8-0287/2017:


Victor
BOŞTINARU
 FOR
Daniel
BUDA
 FOR (+) Conform prevederilor legale cu privire la schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice, Grecia a urmat pașii necesari pentru a primi acordul final din partea Consiliului. În concret, această țară a completat chestionarul privind protecția datelor și chestionarul referitor la schimbul de date dactiloscopice. Totodată, a fost derulat cu succes un test-pilot împreună cu Austria și s-a efectuat o vizită de evaluare în Grecia, în urma căreia a fost emis un aviz pozitiv în vederea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice.
Mă declar în favoarea acestui raport deoarece Grecia a pus în aplicare pe deplin dispozițiile generale privind protecția datelor.
Cristian-Silviu
BUŞOI
 FOR
Andi
CRISTEA
 FOR
Mircea
DIACONU
 FOR
Damian
DRĂGHICI
 FOR
Viorica
DĂNCILĂ
 FOR
Claudia
ȚAPARDEL
 FOR (+) Uniunea Europeană a luat, în ultimii ani, o serie de măsuri vizând reducerea pericolului unor atacuri teroriste pe teritoriul statelor membre. Una dintre acestea este înregistrarea în bazele de date ale structurilor naționale și europene competente a cetățenilor statelor terțe care pătrund pe teritoriul UE. Amprentele digitale ale cetățenilor statelor terțe, cunoscute sub denumirea de date dactiloscopice, sunt informații importante care sunt incluse de obicei în pașapoartele lor biometrice.
Pentru intensificarea cooperării transfrontaliere aferente combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, Consiliul a inițiat un proiect vizând schimbul automatizat de date dactiloscopice în relația cu autoritățile naționale din Cehia, Grecia și Portugalia, state prin care cetățenii statelor terțe pot ajunge pe teritoriul UE. Acesta va permite un control mai eficient și mai facil la frontiere, cu verificarea în timp real a bazelor de date naționale și europene. Adoptarea documentului va permite creșterea securității la frontierele Uniunii. Susțin adoptarea acestor rapoarte.
Doru-Claudian
FRUNZULICĂ
 FOR (+) I voted in favour of the report as Greece has been deemed to be compliant and ready to be part of Prüm network.
Maria
GRAPINI
 FOR (+) Am votat acest raport deoarece este necesară inițierea unui proces ce vizează realizarea interoperabilității sistemelor de informații pentru a îmbunătăți, din punct de vedere structural, arhitectura UE de gestionare a datelor pentru controlul și securitatea frontierelor. Schimbul automatizat de date va duce la eficientizarea sistemelor de informații și a cooperării statelor membre pentru a aborda modalitățile juridice, tehnice și operaționale ale diferitelor opțiuni menite să realizeze interoperabilitatea sistemelor de informații.
De asemenea, schimbul automatizat de date are menirea de a consolida funcționalitățile sistemelor informatice în ceea ce privește migrația neregulamentară, dar și în combaterea actelor de terorism.
Scopul Uniunii Europene este de a elabora o strategie comună de gestionare a datelor pentru a proteja mai bine frontierele externe ale UE și pentru a consolida securitatea internă a acesteia, în beneficiul tuturor cetățenilor.
Monica
MACOVEI
 FOR
Marian-Jean
MARINESCU
 FOR
Sorin
MOISĂ
 FOR
Siegfried
MUREŞAN
 FOR
Ramona Nicole
MĂNESCU
 (absent)
Dan
NICA
 FOR
Norica
NICOLAI
 FOR
Emilian
PAVEL
 FOR
Ioan Mircea
PAŞCU
 FOR
Răzvan
POPA
 FOR (+) I have voted for this report that will enhance cross-border cooperation in combating terrorism and cross-border crime by launching fingerprint automated data exchange with Greece.
Cristian Dan
PREDA
 FOR
Laurenţiu
REBEGA
 FOR
Daciana Octavia
SÂRBU
 FOR
Csaba
SÓGOR
 FOR
Cătălin
Sorin IVAN
 FOR (+) Am votat pentru această propunere de a autoriza Grecia să primească și să furnizeze date cu caracter personal, deoarece a realizat în totalitate dispozițiile generale privind protecția datelor. Prin urmare, Grecia s-a dovedit a fi conformă și pregătită să facă parte din rețeaua Prüm.
Theodor Dumitru
STOLOJAN
 FOR
Claudiu Ciprian
TĂNĂSESCU
 (absent)
Traian
UNGUREANU
 FOR
Adina-Ioana
VĂLEAN
 FOR
Renate
WEBER
 FOR
Iuliu
WINKLER
 FOR
Mihai
ŢURCANU
 FOR