Addendum
Romania

(32 MEPs displayed)

Registration of persons sailing on board passenger ships operating to or from ports of the Member States
Committee on Transport and Tourism
A8-0168/2017:


Victor
BOŞTINARU
 FOR
Daniel
BUDA
 FOR (+) Comisia a propus modificarea directivei în scopul actualizării, clarificării și simplificării cerințelor actuale pentru numărarea și înregistrarea pasagerilor și a membrilor echipajului prezenți la bordul navelor de pasageri, sporind în același timp nivelul de siguranță. Principala schimbare în comparație cu directiva actuală o reprezintă digitalizarea, respectiv faptul că datele ar urma să fie transmise ghișeelor unice maritime naționale stabilite.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece acesta are în vedere o readaptarea a măsurilor existente cu scopul de a facilita operațiunile de căutare și de salvare și de a face posibilă intervenția imediată.
Cristian-Silviu
BUŞOI
 FOR (+) Propunerea de modificare a Directivei 98/41/CE implementează o cerință de înregistrare și raportare digitală a informațiilor privind pasagerii, pentru a spori eficiența operațiunilor de căutare și de salvare în situații de urgență.
Progresul tehnologic înregistrat în ultimii ani permite în prezent înlocuirea sistemului actual de informații privind persoanele aflate la bord introduse în registrul întreprinderilor cu înregistrarea informațiilor direct într-un sistem de date electronic care pot fi transmise foarte rapid prin intermediul ghișeului unic național.
Votez în favoarea acestui raport deoarece sporește gradul de flexibilitate și eficiența operatorilor navelor de pasageri.
Andi
CRISTEA
 FOR (+) Scopul acestui act legislativ este să actualizeze, să clarifice și să simplifice cerințele existente privind numărarea și înregistrarea pasagerilor și a membrilor echipajului prezenți la bordul navelor de pasageri, mărind în același timp nivelul de siguranță.
Am votat pentru o propunere legislativă menită să modernizeze legislația privind siguranța navelor de pasageri. De asemenea, am votat pentru necesitatea de a asigura în mai mare măsură protecția datelor pasagerilor, care ar trebui să fie distruse în mod automat în momentul în care informațiile nu mai sunt necesare în scopurile menționate în directivă, și anume, în special, siguranța călătorilor și facilitarea operațiunilor de căutare și de salvare.
Mircea
DIACONU
 FOR
Damian
DRĂGHICI
 FOR
Viorica
DĂNCILĂ
 FOR
Claudia
ȚAPARDEL
 FOR (+) Siguranța cetățenilor europeni este unul dintre obiectivele esențiale ale instituțiilor comunitare. Între aceștia se numără și persoanele care călătoresc la bordul navelor de pasageri și care fac obiectul Directivei 98/41/CE a Consiliului. În urma verificării adecvării actului normativ, Comisia a ajuns la concluzia că ar fi nevoie de anumite simplificări și clarificări. Acestea vizează cerința de înregistrare și raportare digitală a informațiilor privind pasagerii, prin armonizarea procedurilor administrative (ghișeul unic național pe baza Directivei 2010/65/UE) în vederea facilitării operațiunilor de căutare și salvare în situații de urgență.
În urma acestor proceduri, va fi creat un sistem electronic de date care se transmit imediat (maxim 15 minute) prin ghișeul unic național, care vor include numărul de pasageri, numărul membrilor echipajului și naționalitatea. Sistemul este valabil și pentru navele care efectuează deplasări de cel mult 20 de mile marine (aproximativ 37 de kilometri) de la țărm, care pot transmite aceste date și prin sistemul de identificare automată (AIS) al navei, dacă nu au la bord un sistem informatic. Statele membre vor beneficia de o perioadă de tranziție de doi ani pentru aplicarea noilor prevederi, cu excepția celor care nu au ieșire la mare. Susțin adoptarea acestui raport.
Doru-Claudian
FRUNZULICĂ
 FOR (+) My vote was in favour of the legislative draft because it aims at simplifying rules and reducing administrative costs, while at the same time it brings improvements for safe travel at sea through a digitalisation system which records the responsibilities for search and rescue services and which allows immediate access to information on passengers on board.
Maria
GRAPINI
 FOR (+) Am votat acest raport deoarece înregistrarea persoanelor aflate la bord într-un sistem de date electronic care se transmit imediat prin ghișeul unic național duce la îmbunătățirea sistemului pentru siguranța maritimă a UE. Introducerea obligatorie a informațiilor furnizate privind anumite nevoi speciale de îngrijire sau de asistență poate fi decisivă într-o situație de urgență. Scopul înregistrării este de a crește gradul de siguranță a călătorilor și de a facilita operațiunile de căutare și de salvare.
În calitate de membră a Parlamentului European, consider că datele înregistrate trebuie utilizate numai în scopul siguranței pasagerilor și prelucrate în conformitate cu legislația Uniunii Europene privind protecția datelor și a vieții private. Așadar, datele ar trebui distruse, în mod automat, în momentul în care pasagerul părăsește nava în siguranță, informațiile nemaifiind necesare.
Monica
MACOVEI
 FOR
Marian-Jean
MARINESCU
 FOR
Sorin
MOISĂ
 FOR
Siegfried
MUREŞAN
 FOR
Ramona Nicole
MĂNESCU
 (absent)
Dan
NICA
 FOR
Norica
NICOLAI
 FOR (+) The aim of this report is to enhance the safety of maritime transport for passengers through the revision and clarification of ship safety rules and regulations. The legislative additions to the report construct a more comprehensive explanation of safety rules, specifically in regard to the required accessibility of digital passenger data for rescue services and the elimination of inspection loopholes for seafaring vehicles. I support this report, because it contributes to the continued efforts of the EU to create safer maritime travel, and provides greater security for individuals while maintaining compliance with EU data protection standards. Conclusively, the report effectively simplifies and enhances ship standards without sacrificing welfare.
Emilian
PAVEL
 FOR
Ioan Mircea
PAŞCU
 FOR
Răzvan
POPA
 FOR (+) The Commission’s Regulatory Fitness and Performance (REFIT) programme ensures that EU legislation delivers results for citizens and businesses effectively, efficiently and at minimum cost. I voted for this report, which is part of the Commission’s REFIT programme and will update, clarify and simplify the existing requirements for the counting and registration of passengers and crew on board passenger ships, while enhancing safety levels.
Cristian Dan
PREDA
 FOR
Laurenţiu
REBEGA
 FOR
Daciana Octavia
SÂRBU
 FOR
Csaba
SÓGOR
 FOR
Cătălin
Sorin IVAN
 FOR (+) Este foarte important ca firmele care efectuează transporturi maritime de pasageri să înregistreze, în format digital, numărul exact al călătorilor și alte informații imediat disponibile pentru serviciile de căutare și salvare, în caz de accident.
Theodor Dumitru
STOLOJAN
 FOR
Claudiu Ciprian
TĂNĂSESCU
 (absent)
Traian
UNGUREANU
 FOR
Adina-Ioana
VĂLEAN
 FOR
Renate
WEBER
 FOR
Iuliu
WINKLER
 FOR (+) Am votat raportul PE referitor la înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre. În raport se specifică faptul că propunerea de modificare a Directivei 98/41/CE a Consiliului privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri face parte dintr-un proces mai amplu de revizuire a legislației UE privind siguranța navelor de pasageri, în conformitate cu Programul privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT), desfășurat de Comisie.
Scopul modificărilor legislației în domeniu este de a actualiza, clarifica și simplifica cerințele existente privind numărarea și înregistrarea pasagerilor și a membrilor echipajului prezenți la bordul navelor de pasageri, mărind în același timp nivelul de siguranță.
Mihai
ŢURCANU
 FOR