Addendum
Romania

(32 MEPs displayed)

2017 UN Climate Change Conference in Bonn, Germany (COP23)
B8-0534/2017:


Victor
BOŞTINARU
 FOR
Daniel
BUDA
 FOR (+) Potrivit datelor științifice prezentate în cadrul Raportului de evaluare nr. 5 al IPCC pe 2014, încălzirea sistemului climatic este o realitate incontestabilă, iar activitățile umane reprezintă cauza principală a încălzirii globale. Este îngrijorător faptul că se înregistrează deja efecte evidente, larg răspândite și semnificative ale schimbărilor climatice în sistemele naturale și umane de pe toate continentele și oceanele. Menținerea nivelurilor actuale ale emisiilor globale de gaze cu efect de seră va epuiza bugetul de carbon rămas, care este în concordanță cu limitarea creșterii temperaturii medii globale la 1,5°C în următorii patru ani.
Mă declar în favoarea acestui raport, deoarece consider că acțiunile de adaptare reprezintă o necesitate inevitabilă pentru toate țările dacă acestea doresc să reducă la minimum efectele negative și să valorifice pe deplin oportunitățile de creștere economică rezilientă la schimbările climatice și de dezvoltare durabilă.
Cristian-Silviu
BUŞOI
 FOR (+) Schimbările climatice reprezintă o problemă globală semnificativă, care ne afectează pe toți. Acordul de la Paris este un acord global privind schimbările climatice la care s-a ajuns la 12 decembrie 2015 la Paris. Acordul prezintă un plan de acțiune pentru limitarea încălzirii globale „mult sub” 2°C.
Uniunea Europeană a venit cu concluzii privind schimbările climatice după decizia administrației Statelor Unite de a se retrage din Acordul de la Paris. În aceste concluzii, Uniunea își exprimă regretul față de decizia administrației SUA de a se retrage din Acordul de la Paris și salută angajamentele ferme luate de alte țări.
Pentru a face bilanțul progreselor realizate în vederea atingerii obiectivului de atenuare a schimbărilor climatice și pentru a furniza, până în 2020, informații privind pregătirea și revizuirea contribuțiilor naționale ale părților pentru 2030, reprezentanți ai statelor lumii se vor întâlni anul acesta la Bonn, în Germania, în cadrul Conferinței ONU COP23.
Consider că acțiunile de punere în aplicare a angajamentelor convenite prin Acordul de la Paris trebuie să continue, inclusiv să se acorde ajutor țărilor în curs de dezvoltare pentru a-și îndeplini obiectivul de a mobiliza 100 de miliarde USD pe an până în 2020 pentru combaterea schimbărilor climatice.
Andi
CRISTEA
 FOR
Mircea
DIACONU
(none)
Damian
DRĂGHICI
 FOR
Viorica
DĂNCILĂ
 FOR
Claudia
ȚAPARDEL
 FOR (+) Schimbările climatice sunt fenomene care afectează întreaga umanitate în mod negativ. De aceea, instituțiile europene și statele membre au susținut cu tărie semnarea Acordului de la Paris din 2015. Gradul de ratificare al acestui acord, până în momentul de față, este remarcabil și demonstrează solidaritatea comunității internaționale în fața unei probleme globale iminente. Din păcate, posibilitatea ieșirii Statelor Unite din acord este o provocare de rău augur pentru aplicarea obiectivelor sale ambițioase și necesită un efort conjugat al tuturor țărilor semnatare.
De asemenea, există și alte chestiuni care trebuie abordate în cadrul Conferinței privind schimbările climatice, care va avea loc la Bonn, Germania. Printre acestea se numără, pe lângă realizarea angajamentelor din acord, efortul susținut al tuturor sectoarelor, în special în domeniile aviației internaționale și transportului maritim transoceanic, implicarea actorilor non-statali, finanțarea schimbărilor tehnologice și diplomația climatică. Trebuie impuse limitări suplimentare în cazul emisiilor de gaze cu efect de seră (GHG), care reprezintă principala cauză a creșterii temperaturii la nivel global. În același timp, UE trebuie să pregătească o strategie pentru atingerea unui nivel de zero emisii până în 2050.
Susțin adoptarea acestei rezoluții importante.
Doru-Claudian
FRUNZULICĂ
 FOR (+) My vote recognises climate change as one of the most important challenges for mankind, to which all states and players worldwide have to fully commit in order to address the problems. Moreover, efforts in tackling climate change should not be considered as an obstacle to economic growth, but on the contrary they should be seen as a stimulus in generating new and sustainable economic growth and employment.
Maria
GRAPINI
 FOR (+) Am votat acest raport deoarece schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai importante provocări pentru umanitate. Este esențial să existe o politică ambițioasă de atenuare a schimbărilor climatice deoarece aceasta ar putea genera creștere economică și locuri noi de muncă durabile.
Consider că acest fenomen poate reprezenta o cauză a strămutării populației, atât în interiorul frontierelor naționale, cât și la nivel transfrontalier și ,totodată, poate accentua concurența pentru resurse de bază precum alimentele, apa, pășunile și accentuează dificultățile economice și instabilitatea politică.
Acordul de la Paris prezintă angajamente importante în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice dar, în același timp, limitarea sub 2°C a creșterii temperaturii globale medii nu asigură garanția evitării efectelor negative asupra climei globale și este nevoie de angajamente suplimentare.
Monica
MACOVEI
 AGAINST
Marian-Jean
MARINESCU
 FOR
Sorin
MOISĂ
 FOR
Siegfried
MUREŞAN
 FOR
Ramona Nicole
MĂNESCU
 (absent)
Dan
NICA
 FOR
Norica
NICOLAI
 FOR
Emilian
PAVEL
 FOR
Ioan Mircea
PAŞCU
 FOR
Răzvan
POPA
 FOR (+) The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) host yearly conferences dealing with climate change and its effects. I have voted for this motion for a resolution on the 2017 UN Climate Change Conference that took place in Bonn, Germany, further tackling the challenges posed by climate change.
Cristian Dan
PREDA
 FOR
Laurenţiu
REBEGA
 FOR
Daciana Octavia
SÂRBU
 FOR
Csaba
SÓGOR
 ABSTENTION
Cătălin
Sorin IVAN
 FOR
Theodor Dumitru
STOLOJAN
 FOR
Claudiu Ciprian
TĂNĂSESCU
 (absent)
Traian
UNGUREANU
 ABSTENTION
Adina-Ioana
VĂLEAN
 FOR
Renate
WEBER
 FOR
Iuliu
WINKLER
 ABSTENTION
Mihai
ŢURCANU
 FOR