Addendum
Romania

(32 MEPs displayed)

Objection pursuant to Rule 106: draft Commission implementing decision authorising the placing on the market of products containing, consisting of, or produced from genetically modified soybean DAS-44406-6, pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council on genetically modified food and feed
B8-0541/2017:


Victor
BOŞTINARU
 FOR
Daniel
BUDA
 AGAINST
Cristian-Silviu
BUŞOI
 AGAINST
Andi
CRISTEA
 FOR
Mircea
DIACONU
 AGAINST
Damian
DRĂGHICI
 FOR
Viorica
DĂNCILĂ
 ABSTENTION
Claudia
ȚAPARDEL
 FOR (+) Instituțiile europene urmăresc în mod constant asigurarea securității alimentare a cetățenilor statelor membre. Acest lucru implică și interzicerea plasării pe piața comună a unor produse care pot afecta starea de sănătate a consumatorilor sau pot genera efecte secundare pe termen mediu și lung. Unul dintre elementele care pot intra în componența produselor alimentare sau furajelor este soia modificată genetic DAS-44406-6. Având în vedere faptul că organismele modificate genetic pot genera efecte secundare negative, ca urmare a toleranței lor la erbicide, dacă sunt consumate în mod regulat de către oameni și animale, acest lucru reprezintă un risc enorm pentru cetățenii europeni.
Faptul că produsele alimentare sau furajele pot să aibă în componență urme de ierbicide toxice, precum glifosatul sau glufosinatul, reprezintă un pericol iminent pentru starea de sănătate a populației statelor membre. În aceste condiții, Parlamentul European trebuie să acționeze ca un scut de protecție al celor pe care îi reprezintă și să respingă comercializarea componentelor respective. Susțin adoptarea acestei recomandări.
Doru-Claudian
FRUNZULICĂ
 FOR (+) I vote in favour of the objection, because by authorising the genetically modified soybean, which is resistant to glufosinate-ammonium-based herbicides, there will be an increased use of herbicides, which has health and environmental implications not even taken into consideration for now.
Maria
GRAPINI
 FOR (+) Am votat această obiecție deoarece este nevoie de evaluări complete specifice și teste mai detaliate cu privire la riscurile de sănătate, de utilizare a erbicidelor și a reziduurilor acestora.
De asemenea, controlul introducerii pe piață a produselor modificate genetic trebuie să cuprindă întregul lanț alimentar și furajer deoarece protecția consumatorului este una dintre prioritățile politicii europene, asigurând totodată stabilitatea pieței interne.
În calitate de membră a Comisiei IMCO, consider că trebuie să existe un grad ridicat de protecție a vieții și sănătății umane, a bunăstării și vieții animale, a intereselor consumatorilor și a mediului, în ceea ce privește produsele alimentare și furajere ce au în componență produse modificate genetic.
Monica
MACOVEI
 AGAINST
Marian-Jean
MARINESCU
 AGAINST
Sorin
MOISĂ
 FOR
Siegfried
MUREŞAN
 AGAINST
Ramona Nicole
MĂNESCU
 (absent)
Dan
NICA
 FOR
Norica
NICOLAI
 FOR
Emilian
PAVEL
 FOR
Ioan Mircea
PAŞCU
 FOR
Răzvan
POPA
 FOR (+) I have voted for this motion for a resolution authorising the placing on the market of soybean DAS-44406-6.
Cristian Dan
PREDA
 AGAINST
Laurenţiu
REBEGA
 FOR
Daciana Octavia
SÂRBU
 FOR
Csaba
SÓGOR
 FOR
Cătălin
Sorin IVAN
 FOR
Theodor Dumitru
STOLOJAN
 AGAINST
Claudiu Ciprian
TĂNĂSESCU
 (absent)
Traian
UNGUREANU
 ABSTENTION
Adina-Ioana
VĂLEAN
 AGAINST
Renate
WEBER
 FOR
Iuliu
WINKLER
 AGAINST
Mihai
ŢURCANU
 AGAINST