Addendum
Romania

(32 MEPs displayed)

European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
A8-0404/2017:


Victor
BOŞTINARU
 FOR
Daniel
BUDA
 FOR
Cristian-Silviu
BUŞOI
 FOR
Andi
CRISTEA
 FOR (+) Europa se confruntă astăzi cu o dublă provocare: să rămână deschisă și, în același timp, să fie sigură. Pentru a putea avea o reacție adecvată, UE trebuie să utilizeze capacitățile tehnologiilor informatice moderne, în paralel cu utilizarea lor pentru a consolida și îmbunătăți schimburile de informații și colaborarea dintre statele membre.
Am votat propunerea Comisiei de revizuire a regulamentului de instituire a eu-LISA în vederea adaptării sale la recomandările de amendamente legislative care decurg din evaluare, precum și de a îmbunătăți funcționarea eu-LISA și de a o consolida, pentru a asigura faptul că mandatul său răspunde provocărilor actuale la nivelul UE în spațiul de libertate, securitate și justiție.
Mircea
DIACONU
 (absent)
Damian
DRĂGHICI
 (absent)
Claudia
ȚAPARDEL
 FOR (+) Dezvoltarea fără precedent a tehnologiilor informaționale și a aplicațiilor acestora în toate domeniile a condus la nevoia de instituire a unei structuri europene care să se ocupe de gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă (SIS). Adoptarea regulamentului Agenției pentru managementul operațional al SIS (eu-LISA) în 2011 a constituit un prim pas pentru realizarea acestui obiectiv în spațiul de libertate, securitate și justiție.
În acest moment, eu-LISA este responsabilă de managementul operațional al SIS din a doua generație (SIS II), al Sistemului de Informații privind Vizele (VIS) și al Eurodac. În urma evaluării Comisiei asupra activității eu-LISA, s-a evidențiat necesitatea unei extinderi a sarcinilor agenției pentru a face față provocărilor în materie de migrație și de securitate la nivel european.
Această măsură ar elimina lacunele în materie de informații și ar permite comunicarea reciprocă a datelor între sistemele de informații naționale. De asemenea, ar fi sporit gradul de interoperabilitate între structurile de profil existente la nivelul statelor membre și s-ar îmbunătăți funcționarea eu-LISA în ansamblu.
Noile prevederi ar contribui în mod esențial la modernizarea managementului frontierelor externe și a Sistemului european de informații și autorizare privind călătoriile (ETIAS). Susțin adoptarea acestui raport.
Doru-Claudian
FRUNZULICĂ
 FOR (+) The proposed agreement would provide a new mandate for the European Agency in charge of the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (normally known as ‘eu.LISA’). This Agency is still relatively new, having been established only in 2011, and having started operations only in December 2012.
The new mandate seeks to improve the functioning of eu.LISA and strengthen its capacity to act, in particular, in the light of new EU databases being created in the area of Justice and Home Affairs for which eu.LISA will be responsible (a new Entry-Exit System, a revised Visa Information System, a revised EURODAC), and in the light of the proposed interoperability of those EU databases, a project for which eu.LISA will also be responsible (if it is agreed upon by the co-legislators).
Finally, I voted in favour as I support a strong and independent agency to ensure data protection, data quality and data security for all EU databases in the area of Justice and Home Affairs.
Maria
GRAPINI
 FOR (+) Am votat acest raport deoarece este necesar să se redreseze limitele din prezent ale sistemelor de informații ale UE, pentru a evita lacunele în ceea ce privește informațiile și pentru a permite comunicarea reciprocă a informațiilor între sistemele de informații. Mandatul eu-LISA trebuie consolidat, astfel încât să se creeze un cadru adecvat pentru dezvoltarea și aplicarea soluțiilor tehnice.
De asemenea, este important ca sistemele de informații ale UE să fie eficiente și actualizate, precum și să se asigure că, atunci când gestionează noile sisteme, mandatul eu-LISA răspunde provocărilor în materie de migrație și de securitate la nivelul UE.
Transformarea digitală în domeniul justiției și afacerilor interne ale UE a evidențiat necesitatea de a crește valoarea adăugată a eu-LISA în beneficiul UE. Propunerea de modificare a mandatului ia în considerare criteriile generate de această transformare, precum și de capacitatea agenției de a le răspunde.
Consider că este important ca toate sistemele de informații ale UE să interacționeze eficient și să fie accesibile atât pentru forțele de poliție, cât și pentru autoritățile vamale de pe teren.
Monica
MACOVEI
 FOR
Marian-Jean
MARINESCU
 FOR
Sorin
MOISĂ
 FOR
Siegfried
MUREŞAN
 FOR
Ramona Nicole
MĂNESCU
 (absent)
Dan
NICA
 FOR
Norica
NICOLAI
 (absent)
Emilian
PAVEL
 FOR (+) În lumina unei societăți globale atât de dinamice, principala provocare a Uniunii Europene este să rămână deschisă și accesibilă, dar și sigură, în același timp.
Agenția Europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în domeniile libertății, securității și justiției reprezintă un instrument organizațional valoros, care și-a dovedit utilitatea incontestabilă pentru statele membre. Activitatea Agenției este, desigur, perfectibilă – cooperarea și gestionarea solicitărilor venite din statele membre nu urmează, în prezent, cele mai eficiente proceduri, însă am convingerea că, prin actualizarea constantă a politicilor sale, vom atinge interoperabilitatea sistemelor informatice ale UE pentru gestionarea securității, a frontierelor și a migrației până în anul 2020.
Ioan Mircea
PAŞCU
 (absent)
Răzvan
POPA
 FOR
Cristian Dan
PREDA
 FOR
Laurenţiu
REBEGA
 FOR
Daciana Octavia
SÂRBU
 FOR
Csaba
SÓGOR
 FOR
Cătălin
Sorin IVAN
 (absent)
Theodor Dumitru
STOLOJAN
 FOR
Claudiu Ciprian
TĂNĂSESCU
 FOR (+) Regulamentul de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) a fost adoptat în 2011 [Regulamentul (UE) nr. 1077/2011] și modificat în 2015 prin Regulamentul (UE) nr. 603/2013.
Evaluarea eu-LISA, agenție relativ nou înființată (2011), dar care a început să funcționeze în decembrie 2012, a arătat că aceasta a contribuit efectiv la instituirea unui mediu informatic coordonat, eficient și coerent pentru gestionarea sistemelor informatice la scară largă care sprijină punerea în aplicare a politicilor în spațiul de libertate, securitate și justiție.
Prezentul raport, care oferă un nou mandat eu-LISA, este salutar deoarece încearcă să-i îmbunătățească funcționarea și să-i consolideze capacitatea de a acționa, conform noilor baze de date UE create în domeniul justiției și al afacerilor interne. Necesitatea îmbunătățirii funcționării agenției și a consolidării rolului acesteia derivă din deficiențele identificate în cursul evaluării celor 4 ani de funcționare și care pot fi remediate în majoritatea lor fără modificări legislative.
Astfel, Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție va avea un mandat adaptat pentru a răspunde provocărilor actuale la nivelul UE în domeniul migrației și al securității.
Traian
UNGUREANU
 FOR
Adina-Ioana
VĂLEAN
 FOR
Renate
WEBER
(none)
Iuliu
WINKLER
 FOR (+) Am votat raportul PE referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție.
Agenția îndeplinește sarcini importante în domeniul managementului frontierelor și al securității la frontiere, prin asigurarea gestionării operaționale a sistemelor IT la scară largă, menținând relații de colaborare cu organizațiile internaționale și cu alte entități sau organisme din domeniu. Această cooperare operațională cu organizațiile internaționale este deosebit de importantă pentru o concretizare adecvată a propunerilor privind sistemul de intrare/ieșire (EES) și ETIAS.
Maria Gabriela
ZOANĂ
 FOR (+) Europa se confruntă astăzi cu o dublă provocare: să rămână deschisă și, în același timp, să fie sigură. Pentru a putea avea o reacție adecvată, UE trebuie să utilizeze capacitățile tehnologiilor informatice moderne, în paralel cu utilizarea lor pentru a consolida și îmbunătăți schimburile de informații și colaborarea dintre statele membre.
Regulamentul de instituire a Agenției pentru managementul operațional al sistemelor informatice la scară largă (eu-LISA/Agenția) a fost adoptat în 2011. Eu-LISA este responsabilă de managementul operațional la nivelul central al Sistemului de Informații Schengen din a doua generație (SIS II), al Sistemului de Informații privind Vizele (VIS) și al Eurodac.
Obiectivul raportului este de a revizui regulamentul de instituire a eu-LISA și de a consolida rolul său, pentru a asigura faptul că răspunde provocărilor actuale la nivelul UE în spațiul de libertate, securitate și justiție.
eu-LISA va avea un rol mai important în elaborarea statisticilor legate de sistemele pe care le operează. Acesta va contribui la îmbunătățirea calității datelor din sisteme, prin crearea unor mecanisme de control al calității, care vor asigura identificarea automată a datelor incorecte sau neconforme. Statele membre care introduc datele vor fi alertate, astfel încât să poată elimina sau actualiza datele.
Mihai
ŢURCANU
 FOR