Addendum
Romania

(32 MEPs displayed)

Copyright in the Digital Single Market
Committee on Legal Affairs
A8-0245/2018:


Victor
BOŞTINARU
 (excused)
Daniel
BUDA
 AGAINST (+) Proprietatea intelectuală a unui individ este protejată și de un drept fundamental, reglementat de articolul 17 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Acesta stipulează că libertatea de exprimare nu se aplică atunci când drepturile fundamentale ale altora sunt încălcate.
Protecția dreptului fiecăruia la propria proprietate intelectuală și încurajarea accesului mai larg la conținut sunt fundamentele utilizării economice a internetului. Din păcate, tot mai multe lucrări protejate prin drepturi de autor sunt disponibile ilegal și fără consimțământul proprietarului lor.
Consider că diversitatea culturală din Europa poate fi protejată numai printr-un nivel ridicat de protecție a drepturilor de autor, oferind creatorilor de conținut o compensație echitabilă pentru munca lor și încurajând investițiile în sectorul creativ, motiv pentru care am votat în favoarea acestui raport.
Cristian-Silviu
BUŞOI
 AGAINST (+) The creation of new business models, emerging digital demand and shifts in how copyright protected works are created and distributed has meant that new copyright rules are required. The core principles of copyright, such as the need for a high level of protection and fair remuneration of creators and performers remain relevant and must be protected; it is these factors that have allowed the EU to maintain a rich cultural diversity. The Commission’s Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market will present new rules to address these issues and ultimately provide better safeguards for authors and performers.
The current proposal focuses on three pillars which aim to support public-interest activities, solve the difficulties of negotiating licences and ease the relationship between authors and their contractual partners. It is vital that copyright rules and regulations are modernised to report on the need to trigger an Article 7(1) on Hungary and ensure the appropriate measures to restore inclusive democracy, the rule of law and respect for fundamental rights in Hungary.
Andi
CRISTEA
 AGAINST
Mircea
DIACONU
 (absent)
Damian
DRĂGHICI
 (absent)
Claudia
ȚAPARDEL
 AGAINST (+) Instituțiile europene urmăresc o reglementare cât mai echitabilă a mediului virtual, a cărui importanță a crescut semnificativ în ultimii ani. De asemenea, la nivelul Uniunii Europene, normele privind respectarea drepturilor de autor acoperă cea mai mare parte a domeniului. Cu toate acestea, reglementarea drepturilor de autor în mediul virtual de pe piața unică reprezintă o chestiune foarte sensibilă, care nu trebuie tratată în mod simplist. Pe de o parte, autorii și creatorii unor opere unice și valoroase trebuie protejați și remunerați pe măsura efortului lor creativ. Pe de altă parte, cetățenii trebuie să aibă acces neîngrădit la formele de manifestare artistică, în condițiile respectării drepturilor pe care le au autorii lor.
Actuala propunere a Consiliului este o încercare de a armoniza regulile din cadrul statelor membre, pentru a asigura un standard unitar pentru întreaga Uniune în privința conținutului digital. Astfel, în conformitate cu dreptul de autor, platformele care publică un conținut protejat trebuie să asigure o remunerație proporțională creatorului și să menționeze în mod clar sursa conținutului. De asemenea, orice dispută trebuie soluționată în conformitate cu mecanismele europene existente și trebuie respectate cele mai înalte standarde de transparență. Concomitent, cetățenii trebuie să aibă acces liber la informație. Susțin adoptarea raportului.
Doru-Claudian
FRUNZULICĂ
 AGAINST (+) The evolution of digital technologies has transformed the way protected subject-matter is created, produced, distributed and exploited. New uses have emerged together with new actors and new business models. In the digital environment, cross-border uses have also increased, while consumers benefit from new opportunities to access copyright-protected content.
Performers and authors have to be fairly remunerated for their works. These new rules will make it easier for them to sell their content throughout the European Union by achieving harmonisation of rules across Member States.
I welcome the efforts aiming to ensure that authors are entitled to fair remuneration for their creative endeavours and associated with the commercial success of their works. We have to ensure that authors are remunerated both for direct and indirect revenues coming through use of their work and ensure that trade unions and other representative organisations will be able to initiate dispute resolution mechanisms on their part.
However, the area of copyright is highly complex, due to the presence of numerous stakeholders who have different interests but nevertheless need each other. Here we need a balance between the interest of right-holders on one hand and the fundamental rights of consumers on the other.
Maria
GRAPINI
 AGAINST (+) Evoluția tehnologică este în continuă dezvoltare și se transformă în continuare, iar UE trebuie să asigure o legislație care să poată apăra drepturile de autor pe viitor fără să împiedice dezvoltarea tehnologică în niciun fel. Revoluția digitală și evoluția tehnologică au dus la diminuarea garantării drepturilor de autor.
Cred că este foarte important ca UE să aibă o reglementare clară în ceea ce privește drepturilor de autor, în așa fel încât procesul de obținere a acestora să fie mai eficient, astfel se va armoniza buna funcționare a pieței interne și se va putea evita fragmentarea acesteia.
Articolele 11 și 13 nu au fost suficient de puternice pentru protejarea drepturilor de autor fără a se asigura libertatea de exprimare online. De aceea am votat împotriva acordului provizoriu.
Monica
MACOVEI
 FOR
Marian-Jean
MARINESCU
 AGAINST
Sorin
MOISĂ
 (absent)
Siegfried
MUREŞAN
 AGAINST
Ramona Nicole
MĂNESCU
 AGAINST
Dan
NICA
 AGAINST
Norica
NICOLAI
 AGAINST
Emilian
PAVEL
 AGAINST (+) Evoluția tehnologică are un impact direct asupra producerii și distribuirii de conținut nou. În anumite cazuri, există breșe legislative în ceea ce privește drepturile de autor și diversele modalități de preluare și/sau utilizare a conținutului.
Prezentul raport conține o serie de norme menite să reglementeze piața drepturilor de autor, precum și raportarea juridică la proprietatea intelectuală, ținând pasul cu dinamismul erei digitale.
Ioan Mircea
PAŞCU
 AGAINST
Răzvan
POPA
 AGAINST
Cristian Dan
PREDA
 AGAINST
Laurenţiu
REBEGA
 ABSTENTION
Daciana Octavia
SÂRBU
 AGAINST
Csaba
SÓGOR
 AGAINST (+) Megszavaztam az interneten érvényes szerzői jogi szabályokról szóló jelentést. Az irányelv hatására egyrészt ezentúl az európai sajtókiadók szerzői jogvédelemben részesülnek az interneten, ez pedig elsősorban az európai minőségi újságírást valamint az újságírók megfelelő díjazását fogja segíteni. A sajtókiadóknak joguk lesz az online platformoktól (például hírgyűjtő oldalaktól) a műveik felhasználása által generált bevételekből részesedésest kapni.
Ugyanakkor a megegyezés fontos az európai kreatív ágazat számára is. Az internetes platformok felelősek lesznek a szerzői jogok megsértéséért. Ez azt jelenti, hogy az európai szerzők, zeneszerzők és más szerzői jogok tulajdonosai védelmet élveznek majd az online világban. Az internet továbbra is szabad marad, viszont biztosítani fogjuk, hogy a nagy platformok ne használják fel tisztességtelenül mások munkáját, hanem megfelelő jogdíjat biztosítsanak a szerzők számára.
Cătălin
Sorin IVAN
 AGAINST
Theodor Dumitru
STOLOJAN
 AGAINST
Claudiu Ciprian
TĂNĂSESCU
 AGAINST
Traian
UNGUREANU
 AGAINST
Adina-Ioana
VĂLEAN
 AGAINST
Renate
WEBER
 FOR
Iuliu
WINKLER
 AGAINST
Maria Gabriela
ZOANĂ
(none) (+) Raportul referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală completează Directiva 2010/13/UE și propunerea de modificare a acesteia. Acesta încearcă să modernizeze și să adapteze normele europene privind drepturile de autor la mediul digital, sporind astfel apariția unei piețe digitale unice.
Evoluțiile tehnologice din ultimele două decenii au transformat drastic atât domeniul serviciilor online, cât și al comportamentului online al consumatorilor, făcând necesară actualizarea a cel puțin unei părți din normele existente, care datează din 2001.
Susțin propunerea actuală ce vizează sprijinirea activităților de interes public, cum ar fi cercetarea, educația și conservarea patrimoniului cultural, în care utilizarea zilnică a operelor protejate prin dreptul de autor este necesară. Sunt create excepții pentru a oferi siguranță juridică beneficiarilor în ceea ce privește utilizarea digitală a operelor.
Prin această propunere se ajută sectorul de producție de conținut să își rezolve dificultățile considerabile în negocierea licențelor și, eventual, să primească remunerații echitabil negociate pentru utilizarea operelor lor de către serviciile online care le diseminează pe scară largă.
Mihai
ŢURCANU
 AGAINST (+) Este necesar să se garanteze că autorii și titularii de drepturi sunt remunerați corespunzător pentru operele lor. În acest context, susțin acest raport și am votat în favoarea lui. În prezenta propunere se prevăd măsuri menite să îmbunătățească poziția titularilor de drepturi de a negocia și de a fi remunerați pentru exploatarea conținutului lor de către servicii online care oferă acces la conținut încărcat de utilizatori.
Internetul și-a consolidat rolul de principală piață pentru distribuirea și accesarea conținutului protejat prin drepturi de autor. Titularii de drepturi întâlnesc însă dificultăți atunci când încearcă să acorde licențe pentru drepturile lor și să fie remunerați pentru distribuirea online a operelor lor. Acest lucru ar putea pune în pericol dezvoltarea creativității europene și producția europeană de conținut creativ.