Addendum
Romania

(32 MEPs displayed)

Temporary reintroduction of border control at internal borders
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
A8-0356/2018:


Victor
BOŞTINARU
 FOR
Daniel
BUDA
 FOR (+) Spațiul Schengen este una dintre cele mai mari realizări ale procesului de integrare europeană, în care nu doar cetățenii circulă liber, ci și bunurile și serviciile, și care a adus avantaje semnificative pentru cetățeni.
Cu toate acestea, libertatea de mișcare nu a fost niciodată mai fragilă ca astăzi, ca urmare a provocărilor cu care s-a confruntat Uniunea în ultimii ani. Prezenta propunere vizează actualizarea Codului frontierelor Schengen pentru a adapta normele de reintroducere a controalelor temporare la frontierele interne la nevoile actuale, ca răspuns la amenințările serioase și în continuă creștere la adresa ordinii publice și a securității interne.
Din păcate, proiectul de raport conține o serie de aspecte problematice, cum ar fi modificarea structurii și conținutului propunerii CE prin reducerea termenului de prelungire a controalelor la frontiere de la 1 an la 6 luni și de la 2 ani la un an maxim, excluzând posibilitatea ca statele membre să aleagă și să combine proceduri diferite privind reintroducerea sau prelungirea controalelor la frontieră.
Este nevoie de un cadru clar, legal și realist în acest domeniu, motiv pentru care am votat împotriva proiectului de raport, susținând menținerea propunerii Comisiei, precum și adăugarea de noi garanții, cum ar fi cooperarea polițienească transfrontalieră.
Cristian-Silviu
BUŞOI
 FOR (+) . ‒ The free movement area has never been more fragile than today as a result of the recent challenges the Union has faced in recent years, which has caused a huge lack of mutual trust and several Member States to reintroduce internal border controls, placing the entire process of further political and economic integration at risk. The proposal suggests amending the existing structure of Chapter II of the Schengen Borders Code, such as allowing that Article 27 should provide for the procedure of initial reintroduction of border controls of up to two months. However, these proposals would not encourage Member States to limit the envisaged measures to what is strictly necessary and proportionate to the threat. It is my opinion that allowing for a temporary reintroduction of internal border controls will not be beneficial in any way to integrating the Union or even tackling the challenges the Union faces, and thus I do not support the proposal.
Andi
CRISTEA
 FOR
Mircea
DIACONU
 (absent)
Damian
DRĂGHICI
 FOR
Claudia
ȚAPARDEL
 FOR (+) Unul dintre elementele esențiale ale procesului de integrare europeană este concretizarea libertății de circulație a cetățenilor, bunurilor și serviciilor pe teritoriul Uniunii Europene, prin adoptarea Convenției Schengen. În prezent, această libertate de circulație este pusă sub semnul întrebării de măsurile luate de către unele state membre ale UE și Convenția Schengen, în vederea limitării fenomenului migrației ilegale (Germania, Austria, Suedia, Danemarca, Norvegia) sau a terorismului (Franța). Menținerea controalelor la frontierele interne pe termen lung vine în contradicție cu Codul vamal al zonei Schengen, care prevede că acest tip de restricție nu poate depăși o perioadă maximă de doi ani. În prezent, Comisia încearcă să realizeze un compromis acceptabil pentru statele membre, prin care se propune extinderea perioadei maxime de reintroducere a controalelor la trei ani, sau chiar cinci ani în situații excepționale. În aceste condiții, există riscul ca Uniunea Europeană să se întoarcă la situația existentă înainte de adoptarea Convenției Schengen și să piardă unul dintre atuurile sale majore. În calitate de reprezentant al intereselor cetățenilor europeni, Parlamentul European nu poate să accepte o asemenea schimbare, contrară spiritului european, și propune în schimb reducerea la maximum un an a perioadei maxime de reintroducere a controalelor interne. Susțin adoptarea raportului.
Doru-Claudian
FRUNZULICĂ
 FOR (+) . ‒ I support the report regarding the temporary reintroduction of border control at internal borders for reasons apparently related to migration, terrorism or ‘exceptional’ cases with regard to the maximum duration of internal border control. I believe that the latter does not seek to encourage internal border controls by lengthening the period for which those are permitted, but to have a common response to situations that may seriously affect EU public policy or its internal security.
Maria
GRAPINI
 FOR (+) Una dintre cele mai mari realizări ale procesului de integrare europeană este spațiul Schengen, în care nu doar cetățenii pot călători liber, dar și bunurile și serviciile. Spațiul Schengen a adus avantaje cu semnificativ benefice atât pentru cetățeni cât și pentru economia europeană. Trebuie să înțelegem că libertatea de mișcare este mai fragilă ca oricând, iar asta ca urmare a provocărilor cu care s-a confruntat Uniunea Europeană, din cauza unor lipse de încredere reciprocă, mai multe state membre au reintrodus controalele la frontierele interne în ultimii ani, iar asta a pus în pericol viitorul procesului de integrare politică a Uniunii, dar și economia noastră.
Este important ca cetățenii noștri să fie bine informați, de aceea trebuie să existe mai multă transparență și responsabilitate atunci când se discută despre controalele la frontierele interne, dar respectând cerințele de confidențialitate legate de ordinea publică sau de securitate internă. Consider că este important să existe o bună informare asupra situației, dar și o mai bună implicare din partea Parlamentului European, astfel Parlamentul European poate să primească toate documentele relevante în vederea controlului democratic al deciziilor care afectează spațiul fără controale la frontierele interne, motiv pentru care am votat acest raport.
Monica
MACOVEI
 FOR
Marian-Jean
MARINESCU
 FOR
Sorin
MOISĂ
 FOR
Siegfried
MUREŞAN
 FOR
Ramona Nicole
MĂNESCU
 FOR
Dan
NICA
 FOR
Norica
NICOLAI
 FOR
Emilian
PAVEL
 FOR (+) Deși Spațiul Schengen este una dintre cele mai mari realizări ale UE încă de la înființarea sa, astăzi ne confruntăm cu o lipsă de cooperare loială din partea unor state membre Schengen, care au reintrodus controalele la frontierele interne în ultimii ani, fără a argumenta temeinic această presupusă necesitate.
Normele actuale prevăd posibilitatea reintroducerii controlului pentru cel mult doi ani, în cazul unor amenințări la adresa ordinii publice sau a securității interne. Există state care au depășit acest termen și care solicită derogări pentru a menține controalele. Am votat împotriva modificării termenelor, întrucât consider că aceste prelungiri ar echivala cu legalizarea unor practici îndoielnice, care încalcă cu bună știință spiritul Schengen.
Ioan Mircea
PAŞCU
 FOR
Răzvan
POPA
 FOR
Cristian Dan
PREDA
 FOR
Laurenţiu
REBEGA
 AGAINST
Daciana Octavia
SÂRBU
 (absent)
Csaba
SÓGOR
 FOR
Cătălin
Sorin IVAN
 (absent)
Theodor Dumitru
STOLOJAN
 FOR
Claudiu Ciprian
TĂNĂSESCU
 FOR (+) Crearea unui spațiu în care este asigurată libertatea de circulație a persoanelor în interiorul frontierelor interne reprezintă una dintre principalele realizări ale Uniunii. Însă, începând cu 2015, mai multe state membre au reintrodus și mențin controlul la frontierele interne din motive aparent legate de migrație sau de terorism. Menținerea pe termen lung a controlului la frontierele interne este contrară normelor din Spațiul Schengen, care prevăd în prezent o perioadă maximă de doi ani. Deoarece statele membre în cauză au refuzat să ridice aceste controale la frontierele interne, Comisia a propus modificarea normelor. Raportul, salutar, nu urmărește să încurajeze controalele la frontierele interne prin prelungirea perioadei pentru care acestea sunt permise. Întrucât libera circulație a persoanelor este afectată de reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne, această măsură ar trebui reintrodusă numai în ultimă instanță, pentru o perioadă limitată de timp și în măsura în care controalele sunt necesare și proporționale în raport cu amenințările grave la adresa ordinii publice sau a securității interne care au fost identificate. Orice astfel de măsură ar trebui abandonată de îndată ce motivele pe care se întemeiază încetează să mai existe. Înainte de a recurge la reintroducerea controlului la frontierele interne, statele membre ar trebui să acorde prioritate măsurilor alternative.
Traian
UNGUREANU
 AGAINST
Adina-Ioana
VĂLEAN
 FOR
Renate
WEBER
 (absent)
Iuliu
WINKLER
 FOR
Maria Gabriela
ZOANĂ
 FOR
Mihai
ŢURCANU
(none)