Addendum
Romania

(32 MEPs displayed)

Programme implementing Horizon Europe
Committee on Industry, Research and Energy
A8-0410/2018:


Victor
BOŞTINARU
 AGAINST
Daniel
BUDA
 AGAINST
Cristian-Silviu
BUŞOI
 AGAINST
Andi
CRISTEA
 AGAINST
Mircea
DIACONU
 (absent)
Damian
DRĂGHICI
(none)
Claudia
ȚAPARDEL
 AGAINST
Doru-Claudian
FRUNZULICĂ
 AGAINST (+) I voted in favour as the priorities of Horizon Europe are very closely aligned with the Union’s general strategic priorities and its policies. The strategic planning are based on foresight activities, studies and other scientific evidence and take account of relevant existing initiatives at Union and national level. It incorporate inter-disciplinary and cross-sectoral perspectives and ensure that all activities under Horizon Europe are coordinated in an effective manner. Reflecting the important contribution, research and innovation should make to address challenges in food, agriculture, rural development and the bio-economy. The completion of the Digital Single Market and the growing opportunities from the convergence of digital and physical technologies requires a stepping up of investments. Horizon Europe will contribute to these efforts with a substantial increase of spending in main digital research and innovation activities compared to the Research and Innovation Framework Programme Horizon 2020.
Maria
GRAPINI
 AGAINST (+) Este foarte important ca programul Orizont Europa să beneficieze de un caracter progresiv programului de punere în aplicare, astfel putând obține rezultate care să ajute la rezolvarea principalelor preocupări ale programului. Instrumentul pentru IMM-uri, provocările globale, schimbările climatice, echilibrul de gen, dar și științele sociale și umaniste fac parte din preocupările care sunt acoperite de programul de cercetare și inovare Orizont Europa.
Evidențierea reală și utilizarea unor soluții sustenabile favorabile programului vor da un echilibru social acestei propuneri, echilibru care lipsea în textul Comisiei Europene. Consider că este foarte important ca abordarea problemelor de către program să fie cât mai cuprinzătoare și mai bine definită, pentru a exista soluții ce pot fi implementate cu succes și pot aduce astfel o plusvaloare cercetării și inovării, benefică statelor membre.
Uniunea Europeană trebuie să poată oferi tuturor statelor membre și cetățenilor acestora rezultate obținute prin cercetare și inovare la standarde ridicate, care să fie cu adevărat sustenabile și care să aducă beneficii Uniunii Europene. Am votat acest raport, deoarece consider foarte important programul pentru cercetare și inovare Orizont Europa pentru dezvoltarea economică și coeziune socială.
Monica
MACOVEI
 AGAINST
Marian-Jean
MARINESCU
 AGAINST
Sorin
MOISĂ
 AGAINST
Siegfried
MUREŞAN
 AGAINST
Ramona Nicole
MĂNESCU
 AGAINST
Dan
NICA
 AGAINST (+) Propunerea de decizie privind programul specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa contribuie la obiectivele generale și specifice stabilite în Regulamentul Orizont Europa.
Acțiunile programului specific trebuie utilizate pentru a consolida, a lărgi și a extinde excelența bazei științifice și tehnologice a Uniunii, pentru a aborda provocările globale majore, pentru a consolida poziția de lider industrial a Uniunii, pentru a îmbunătăți calitatea vieții în Uniune, precum și pentru a stimula investițiile, pentru a oferi soluții la disfuncționalitățile pieței sau la situațiile de investiții sub nivelul optim, mai degrabă mobilizând o finanțare suplimentară în loc să excludă finanțările private.
Programul specific trebuie pus în aplicare într-o manieră transparentă, participativă și strategică, vizând implicarea părților interesate și a societății civile.
Norica
NICOLAI
 AGAINST
Emilian
PAVEL
 AGAINST
Ioan Mircea
PAŞCU
 AGAINST
Răzvan
POPA
 AGAINST
Cristian Dan
PREDA
 AGAINST
Laurenţiu
REBEGA
 AGAINST
Daciana Octavia
SÂRBU
 AGAINST
Csaba
SÓGOR
 AGAINST
Cătălin
Sorin IVAN
 (excused)
Theodor Dumitru
STOLOJAN
 AGAINST
Claudiu Ciprian
TĂNĂSESCU
 AGAINST (+) Programul-cadru Orizont Europa este pus în aplicare prin intermediul unui program specific de punere în aplicare, care precizează condițiile de realizare, stabilește durata și prevede mijloacele considerate necesare, obiectivele operaționale și activitățile specifice.
Punerea în aplicare a programului Orizont Europa se va baza pe un proces incluziv și transparent de planificare strategică a activităților de cercetare și inovare, care vor fi finanțate de program prin intermediul gestiunii directe și indirecte. Pilonii sau componentele programului sunt: „Știință deschisă”, „Provocări globale și competitivitate industrială” și „Inovare deschisă”.
Cercetarea și inovarea (C&I) stimulează productivitatea și competitivitatea Uniunii și sunt cruciale pentru susținerea modelului și valorilor noastre socioeconomice, oferind soluții care abordează provocările într-un mod mai sistematic.
Ca atare, suntem de acord cu faptul că C&I trebuie abordate într-un mod mai coordonat și mai coerent cu alte politici, iar rezultatele cercetării ar trebui să fie mai bine diseminate și mai bine valorificate în cadrul unor noi produse, procese și servicii. Prezentul raport include noi domenii de intervenție, reflectând astfel prioritățile în materie de cercetare și dezvoltare, cum ar fi impactul de gen și societatea, provocările globale, schimbările climatice, echilibrul între sexe și domeniul de intervenție al științelor sociale și umaniste.
Traian
UNGUREANU
 AGAINST
Adina-Ioana
VĂLEAN
 (absent)
Renate
WEBER
 AGAINST
Iuliu
WINKLER
 AGAINST
Maria Gabriela
ZOANĂ
 AGAINST
Mihai
ŢURCANU
 AGAINST