Addendum
Sweden

(20 MEPs displayed)

Annual report on competition policy
Committee on Economic and Monetary Affairs
A8-0474/2018:


Max
ANDERSSON
 (absent)
Malin
BJÖRK
 AGAINST (+) Jag har lagt ner min röst.
Det är positivt att betänkandet är tydligt om vikten av åtgärder mot storföretagens skatteflykt, liksom i dess kritik av oligopol och kartellbildningar. Det är ett steg framåt i analysen av konkurrenspolitiken.
Betänkandets grundlinje är dock marknadsliberalism med en övertro på privatiseringar och att konkurrens löser de flesta problem. Jag är också kritisk till den förenklade negativa synen på statligt stöd. Faktum är att till och med en liberal, som vill ha en social dimension inom kapitalismen, behöver statliga ingripanden för att motverka både massiv social utslagning och klimatkris.
Med denna analys väljer jag att lägga ner rösten.
Anna Maria
CORAZZA BILDT
(none)
Jakop
DALUNDE
 AGAINST
Linnéa
ENGSTRÖM
 (absent)
Fredrick
FEDERLEY
 AGAINST
Christofer
FJELLNER
 AGAINST
Aleksander
GABELIC
(none) (+) . – Vi svenska socialdemokrater valde att avstå i årets omröstning om rapporten om EU:s konkurrenspolitik. Rapporten behandlar ett flertal sektorer inom ramen för EU:s konkurrenspolitik, där åtskilliga utmaningar kvarstår gällande schysst och rättvis konkurrens på den inre marknaden. Bland annat understryker betänkandet den långtgående koncentrationen av livsmedelskedjan, där ett par företag bildar oligopol på den globala marknaden för utsäde och bekämpningsmedel, till nackdel för konsumenterna, jordbrukarna, miljön och den biologiska mångfalden.
När det gäller de upprepade skrivningarna om nya EU-skatter i rapporten vill vi likväl betona att flera av skrivningarna är problematiska. Det handlar bland annat om förslaget att införa en digital skatt i EU, och förslaget om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas. Vi står entydigt bakom rekommendationernas avsikt att bekämpa skatteflykt och skatteundandragande. De medlemsstater inom unionen som erbjuder fördelaktiga skattearrangemang för skatteminimering bör hamna på EU:s svarta lista över skatteparadis.
Vi står även bakom OECD:s BEPS-regler mot internationell skatteflykt och skatteundandragande samt EU:s DAC6-regler för obligatoriskt automatiskt informationsutbyte mellan nationella skattemyndigheter i syfte att komma åt skattefusk och skatteundandragande. Det pågår nu emellertid ett arbete inom OECD för global samsyn om företagsbeskattningen av den digitala ekonomin, som EU inte bör föregå.
Jytte
GUTELAND
(none) (+) . – Vi svenska socialdemokrater valde att avstå i årets omröstning om rapporten om EU:s konkurrenspolitik. Rapporten behandlar ett flertal sektorer inom ramen för EU:s konkurrenspolitik, där åtskilliga utmaningar kvarstår gällande schysst och rättvis konkurrens på den inre marknaden. Bland annat understryker betänkandet den långtgående koncentrationen av livsmedelskedjan, där ett par företag bildar oligopol på den globala marknaden för utsäde och bekämpningsmedel, till nackdel för konsumenterna, jordbrukarna, miljön och den biologiska mångfalden.
När det gäller de upprepade skrivningarna om nya EU-skatter i rapporten vill vi likväl betona att flera av skrivningarna är problematiska. Det handlar bland annat om förslaget att införa en digital skatt i EU, och förslaget om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas. Vi står entydigt bakom rekommendationernas avsikt att bekämpa skatteflykt och skatteundandragande. De medlemsstater inom unionen som erbjuder fördelaktiga skattearrangemang för skatteminimering bör hamna på EU:s svarta lista över skatteparadis.
Vi står även bakom OECD:s BEPS-regler mot internationell skatteflykt och skatteundandragande samt EU:s DAC6-regler för obligatoriskt automatiskt informationsutbyte mellan nationella skattemyndigheter i syfte att komma åt skattefusk och skatteundandragande. Det pågår nu emellertid ett arbete inom OECD för global samsyn om företagsbeskattningen av den digitala ekonomin, som EU inte bör föregå.
Gunnar
HÖKMARK
 AGAINST (+) Vi har röstat för initiativbetänkandet om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik. Vi tycker dock att det är viktigt att värna medlemsländers vetorätt i frågor som rör beskattning. Vi motsätter oss därför förslaget att göra det möjligt att kringgå kravet på enhällighet i rådet vid beslut i skattefrågor. Vi motsätter oss också förslaget att införa beskattning på digitala tjänster. Det skulle missgynna mindre medlemsländer och även skada EU:s konkurrenskraft.
Anna
HEDH
 (absent)
Olle
LUDVIGSSON
 ABSTENTION
Peter
LUNDGREN
 FOR
Soraya
POST
 AGAINST
Jasenko
SELIMOVIC
 AGAINST
Anders
SELLSTRÖM
 AGAINST
Marita
ULVSKOG
 ABSTENTION (+) . – Vi svenska socialdemokrater valde att avstå i årets omröstning om rapporten om EU:s konkurrenspolitik. Rapporten behandlar ett flertal sektorer inom ramen för EU:s konkurrenspolitik, där åtskilliga utmaningar kvarstår gällande schysst och rättvis konkurrens på den inre marknaden. Bland annat understryker betänkandet den långtgående koncentrationen av livsmedelskedjan, där ett par företag bildar oligopol på den globala marknaden för utsäde och bekämpningsmedel, till nackdel för konsumenterna, jordbrukarna, miljön och den biologiska mångfalden.
När det gäller de upprepade skrivningarna om nya EU-skatter i rapporten vill vi likväl betona att flera av skrivningarna är problematiska. Det handlar bland annat om förslaget att införa en digital skatt i EU, och förslaget om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas. Vi står entydigt bakom rekommendationernas avsikt att bekämpa skatteflykt och skatteundandragande. De medlemsstater inom unionen som erbjuder fördelaktiga skattearrangemang för skatteminimering bör hamna på EU:s svarta lista över skatteparadis.
Vi står även bakom OECD:s BEPS-regler mot internationell skatteflykt och skatteundandragande samt EU:s DAC6-regler för obligatoriskt automatiskt informationsutbyte mellan nationella skattemyndigheter i syfte att komma åt skattefusk och skatteundandragande. Det pågår nu emellertid ett arbete inom OECD för global samsyn om företagsbeskattningen av den digitala ekonomin, som EU inte bör föregå.
Bodil
VALERO
 AGAINST
Cecilia
WIKSTRÖM
(none)
Kristina
WINBERG
 FOR