Addendum
Sweden

(20 MEPs displayed)

Association of the Overseas Countries and Territories with the European Union including relations between the EU, Greenland and Denmark
Committee on Development
A8-0480/2018:


Max
ANDERSSON
 (absent)
Malin
BJÖRK
 FOR
Anna Maria
CORAZZA BILDT
(none)
Jakop
DALUNDE
 FOR
Linnéa
ENGSTRÖM
 (absent)
Fredrick
FEDERLEY
 FOR
Christofer
FJELLNER
 FOR
Aleksander
GABELIC
 FOR (+) . – Vi valde att stödja utvecklingsutskottets betänkande om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan EU, Grönland och Danmark.
Vi uppskattar att föredraganden tar fasta på klimatfrågan och betonar vikten av hållbarhetshetsmålen i Agenda 2030, inklusive specifika referenser till jämställdhet. Vad gäller föredragandens önskemål om ökad finansiering anser vi emellertid att ökade satsningar ska kompenseras genom lämpliga besparingar inom lågprioriterade delar av EU:s budget. I och med Storbritanniens utträde ur unionen bör EU:s totala budget minska, tvärtemot vad som presenterats av kommissionen när det gäller EU:s flerårsbudget för 2021–2027.
Jytte
GUTELAND
 FOR (+) . – Vi valde att stödja utvecklingsutskottets betänkande om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan EU, Grönland och Danmark.
Vi uppskattar att föredraganden tar fasta på klimatfrågan och betonar vikten av hållbarhetshetsmålen i Agenda 2030, inklusive specifika referenser till jämställdhet. Vad gäller föredragandens önskemål om ökad finansiering anser vi emellertid att ökade satsningar ska kompenseras genom lämpliga besparingar inom lågprioriterade delar av EU:s budget. I och med Storbritanniens utträde ur unionen bör EU:s totala budget minska, tvärtemot vad som presenterats av kommissionen när det gäller EU:s flerårsbudget för 2021–2027.
Gunnar
HÖKMARK
 FOR
Anna
HEDH
 (absent)
Olle
LUDVIGSSON
 FOR (+) . – Vi valde att stödja utvecklingsutskottets betänkande om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan EU, Grönland och Danmark.
Vi uppskattar att föredraganden tar fasta på klimatfrågan och betonar vikten av hållbarhetshetsmålen i Agenda 2030, inklusive specifika referenser till jämställdhet. Vad gäller föredragandens önskemål om ökad finansiering anser vi emellertid att ökade satsningar ska kompenseras genom lämpliga besparingar inom lågprioriterade delar av EU:s budget. I och med Storbritanniens utträde ur unionen bör EU:s totala budget minska, tvärtemot vad som presenterats av kommissionen när det gäller EU:s flerårsbudget för 2021–2027.
Peter
LUNDGREN
 ABSTENTION
Soraya
POST
 FOR
Jasenko
SELIMOVIC
 FOR (+) I voted in favour of the amendments presented in the report on the accession of the overseas countries and the territories with the EU, including relations between the EU, Greenland and Denmark. The report shows the improved version of the proposal of decision, which gives a more detailed explanation on the proposals. This was necessary in order to preserve a sustainable economic and social development but also an environmental protection.
Anders
SELLSTRÖM
 FOR
Marita
ULVSKOG
 FOR (+) . – Vi valde att stödja utvecklingsutskottets betänkande om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan EU, Grönland och Danmark.
Vi uppskattar att föredraganden tar fasta på klimatfrågan och betonar vikten av hållbarhetshetsmålen i Agenda 2030, inklusive specifika referenser till jämställdhet. Vad gäller föredragandens önskemål om ökad finansiering anser vi emellertid att ökade satsningar ska kompenseras genom lämpliga besparingar inom lågprioriterade delar av EU:s budget. I och med Storbritanniens utträde ur unionen bör EU:s totala budget minska, tvärtemot vad som presenterats av kommissionen när det gäller EU:s flerårsbudget för 2021–2027.
Bodil
VALERO
 FOR
Cecilia
WIKSTRÖM
(none)
Kristina
WINBERG
 ABSTENTION