Addendum
Sweden

(20 MEPs displayed)

Amendments to Parliament`s Rules of Procedure
Committee on Constitutional Affairs
A8-0462/2018:


Max
ANDERSSON
 (absent)
Malin
BJÖRK
 AGAINST (+) Jag har röstat för betänkandet.
Beslutet om arbetsordningen har på flera punkter medfört steg framåt i frågan om transparens och öppenhet. Det är viktigt att ledamöternas lobbyistkontakter i fortsättningen måste redovisas öppet. De penningstinna storföretagens aktiva arbete för att påverka lagstiftarna blir därmed enklare att registrera, och det bidrar till att klargöra vilka ledamöter som går storföretagens ärenden.
Det är också positivt att ledamöterna ges möjligheten att redovisa att de genomgått en revision för att garantera att de s.k. kontorspengarna (45 000 kr/månad) har använts på rätt sätt. Jag tycker dock att beslutet kunde ha varit skarpare. Denna regel borde ha gjorts obligatorisk. Dessutom är revision inte samma sak som öppenhet. EU-parlamentariker borde ha en öppen redovisning som exakt visar vad kontorspengarna har använts till.
Till sist vill jag skarpt kritisera högergruppen PPE:s initiativ att göra de två ovanstående omröstningarna slutna. Väljarna i EU ska ha möjlighet att se hur de folkvalda röstar i viktiga politiska frågor. Därför borde det ha varit en öppen registrerad omröstning. Att PPE motsätter sig detta bekräftar än en gång att det är en politisk grupp som är allierad med storföretagens lobbyister och som dessutom vill underlätta för sina ledamöter att berika sig på det parlamentariska uppdraget. Det är dock glädjande att PPE, trots den slutna voteringen, förlorade bägge omröstningarna.
Anna Maria
CORAZZA BILDT
(none)
Jakop
DALUNDE
 AGAINST
Linnéa
ENGSTRÖM
 (absent)
Fredrick
FEDERLEY
 FOR
Christofer
FJELLNER
 FOR
Aleksander
GABELIC
 FOR
Jytte
GUTELAND
 FOR
Gunnar
HÖKMARK
 FOR (+) Vi har tagit ställning till en revision av Europaparlaments arbetsordning. En del i den föreslagna revisionen består av ett obligatoriskt lobbyregister med så kallad spårning av möten. Vi anser att ett sådant register inte ska införas, eftersom det står i strid med oberoendet i parlamentsledamöternas mandat och varje ledamots integritet att kunna ha de kontakter som krävs för arbetet. Vi valde av den anledningen att rösta emot denna del.
Anna
HEDH
 (absent)
Olle
LUDVIGSSON
 FOR
Peter
LUNDGREN
 AGAINST
Soraya
POST
 AGAINST
Jasenko
SELIMOVIC
 FOR (+) The report on Parliament’s Rules of Procedure and its demands for a ‘legislative footprint’ is extremely important for the credibility of the EU. In my view, lobbyist, either they are representatives for enterprises or a trade unions, NGOs like the Red Cross, Greenpeace, religious organisations, Human Rights organisations etc. are necessary for the legislative process and are improving the quality of it. However, transparency and openness of the lobbying is also crucial. That is why MEPs should have the obligation to show the list of lobbyists they meet while working on a new law, and if possible and appropriate even what specific points have been raised in these meetings. Therefore, I am in support of the amendments presented in the report on Parliament’s Rules of Procedure.
Anders
SELLSTRÖM
 FOR
Marita
ULVSKOG
 FOR
Bodil
VALERO
 AGAINST
Cecilia
WIKSTRÖM
(none)
Kristina
WINBERG
 AGAINST