Addendum
Sweden

(20 MEPs displayed)

Copyright in the Digital Single Market
Committee on Legal Affairs
A8-0245/2018:


Max
ANDERSSON
 FOR
Malin
BJÖRK
 FOR
Anna Maria
CORAZZA BILDT
 (absent)
Jakop
DALUNDE
 FOR
Linnéa
ENGSTRÖM
 FOR
Fredrick
FEDERLEY
 FOR (+) Den digitala tidsåldern har spelat stor roll för hur vi konsumerar kultur och nyheter. Därför är det bra att lagstiftningen kring upphovsrätt uppdateras. Självklart ska artister och kulturskapare få rättvist betalt för det arbete de har gjort, men det förslag som var uppe för omröstning var oerhört obalanserat och riskerar att begränsa det öppna internet. Därför har jag röstat för att göra om parlamentets ståndpunkt till upphovsrättsdirektivet. Det förslag som låg på bordet, som var beslutat av rättsutskottet skulle tvinga alla som har en webbplattform att se till att inget upphovsrättsskyddat finns på deras plattformar. Det vill säga att ägarna av exempelvis av både en blogg, eller Youtube eller Facebook måste garantera att alla deras kommentarsfält inte har något upphovsrättskyddat material. Dessutom ska man ha rätt att ta betalt för länkning av exempelvis tidningsartiklar. Det vill säga att man tvingar plattformsägare att betala om någon har länkat en tidningsartikel på plattformen. Effekterna av dessa förslag blir svåra för internet. Det kommer innebära att plattformar får filter. Och hur gör man med satir.
Christofer
FJELLNER
 FOR
Aleksander
GABELIC
 FOR (+) . – Vi valde att rösta emot rättsutskottets mandat till trepartsförhandlingar om förslaget till nytt upphovsrättsdirektiv eftersom vi anser att förslaget behöver en mer öppen och transparent debatt där hela kammaren får ta ställning, framförallt i ljuset av motstridiga argument från olika håll.
Upphovsrätten måste reformeras och värnas i vårt digitala landskap. Artister och andra skapare måste få betalt för sina verk och värdegap måste hanteras genom fler avtalslicenser. Åtgärderna i artikel 13 måste dock vara proportionerliga och välbalanserade med allmänhetens andra intressen och grundläggande fri- och rättigheter. Det är viktigt att bevara internets karaktär av öppenhet. Förslaget om obligatoriska övervakningsfilter från tredje part på digitala plattformar är rättsosäkert och riskerar att hämma yttrandefriheten och digital innovation.
Vi är även kritiska till artikel 11 om att ge tidningsutgivare ensamrätt inom upphovsrätten. Vi menar att det vore att fjärma sig från kärnan i de regler som idag styr skyddet av litterära och konstnärliga verk, den så kallade Bernkonventionen och skulle riskera att leda till ökad mediekoncentration inom mediebranschen. Men dagens snedvridna konkurrens på den digitala marknaden mellan svenska och europeiska mediebolag och amerikanska digitala jättar, är något vi lagstiftare behöver titta närmare på. Dock inom ramen för EU:s konkurrenspolitik, inte upphovsrätten.
Jytte
GUTELAND
 AGAINST (+) . – Förslaget till nya upphovsrättsregler på den digitala inre marknaden innehåller en mängd olika bestämmelser. Vi valde att rösta för överenskommelsen eftersom den innebär att artister, författare, utövare och andra kulturskapare kommer att garanteras rätt till lämplig och proportionell ersättning även när deras verk sprids digitalt. Man har även lyckats säkerställa att Sverige och Norden kan använda och utveckla så kallade kollektiva avtalslicenser vilket är viktigt för parterna på avtalsmarkanden och en förutsättning för att kulturarbetare ska få ersättning för sitt skapande och därmed tjäna sitt uppehälle. Däremot är vi inte nöjda med andra delar som ensamrätten för tidningsutgivare i artikel 11 och bestämmelserna i artikel 13 som vi försökt förbättra. Men resultatet från förhandlingarna är en kompromiss där många olika intressen har varit välavvägda. Samtidigt vill vi understryka hur viktigt det är att reglerna inte begränsar medborgarnas yttrandefrihet och bevara internets karaktär av öppen och demokratisk infrastruktur. Därför måste förslagen vara välbalanserade, proportionerliga och värna allmänintresset när de väl implementeras på medlemsstatsnivå.
Gunnar
HÖKMARK
 FOR
Anna
HEDH
 FOR
Olle
LUDVIGSSON
 AGAINST (+) . – Vi valde att rösta emot rättsutskottets mandat till trepartsförhandlingar om förslaget till nytt upphovsrättsdirektiv eftersom vi anser att förslaget behöver en mer öppen och transparent debatt där hela kammaren får ta ställning, framförallt i ljuset av motstridiga argument från olika håll.
Upphovsrätten måste reformeras och värnas i vårt digitala landskap. Artister och andra skapare måste få betalt för sina verk och värdegap måste hanteras genom fler avtalslicenser. Åtgärderna i artikel 13 måste dock vara proportionerliga och välbalanserade med allmänhetens andra intressen och grundläggande fri- och rättigheter. Det är viktigt att bevara internets karaktär av öppenhet. Förslaget om obligatoriska övervakningsfilter från tredje part på digitala plattformar är rättsosäkert och riskerar att hämma yttrandefriheten och digital innovation.
Vi är även kritiska till artikel 11 om att ge tidningsutgivare ensamrätt inom upphovsrätten. Vi menar att det vore att fjärma sig från kärnan i de regler som idag styr skyddet av litterära och konstnärliga verk, den så kallade Bernkonventionen och skulle riskera att leda till ökad mediekoncentration inom mediebranschen. Men dagens snedvridna konkurrens på den digitala marknaden mellan svenska och europeiska mediebolag och amerikanska digitala jättar, är något vi lagstiftare behöver titta närmare på. Dock inom ramen för EU:s konkurrenspolitik, inte upphovsrätten.
Peter
LUNDGREN
 FOR
Soraya
POST
 (absent)
Jasenko
SELIMOVIC
 FOR
Anders
SELLSTRÖM
 FOR
Marita
ULVSKOG
 AGAINST (+) . – Vi valde att rösta emot rättsutskottets mandat till trepartsförhandlingar om förslaget till nytt upphovsrättsdirektiv eftersom vi anser att förslaget behöver en mer öppen och transparent debatt där hela kammaren får ta ställning, framförallt i ljuset av motstridiga argument från olika håll.
Upphovsrätten måste reformeras och värnas i vårt digitala landskap. Artister och andra skapare måste få betalt för sina verk och värdegap måste hanteras genom fler avtalslicenser. Åtgärderna i artikel 13 måste dock vara proportionerliga och välbalanserade med allmänhetens andra intressen och grundläggande fri- och rättigheter. Det är viktigt att bevara internets karaktär av öppenhet. Förslaget om obligatoriska övervakningsfilter från tredje part på digitala plattformar är rättsosäkert och riskerar att hämma yttrandefriheten och digital innovation.
Vi är även kritiska till artikel 11 om att ge tidningsutgivare ensamrätt inom upphovsrätten. Vi menar att det vore att fjärma sig från kärnan i de regler som idag styr skyddet av litterära och konstnärliga verk, den så kallade Bernkonventionen och skulle riskera att leda till ökad mediekoncentration inom mediebranschen. Men dagens snedvridna konkurrens på den digitala marknaden mellan svenska och europeiska mediebolag och amerikanska digitala jättar, är något vi lagstiftare behöver titta närmare på. Dock inom ramen för EU:s konkurrenspolitik, inte upphovsrätten.
Bodil
VALERO
 FOR
Cecilia
WIKSTRÖM
 FOR
Kristina
WINBERG
 FOR