Addendum
Sweden

(20 MEPs displayed)

Adapting to development in the road transport sector
Committee on Transport and Tourism
A8-0204/2018:


Max
ANDERSSON
 AGAINST
Malin
BJÖRK
 AGAINST
Anna Maria
CORAZZA BILDT
 AGAINST
Jakop
DALUNDE
 AGAINST
Linnéa
ENGSTRÖM
 (absent)
Fredrick
FEDERLEY
 AGAINST (+) Tidigare regelverk för gränsöverskridande vägtransporter har fungerat dåligt och har missbrukats av åkerier från flera länder. Arbetsvillkor och konkurrensförhållanden har i flera fall varit mycket dåliga vilket skapar en dålig situation inom detta område på den inre marknaden. Det nya regelverket har en rimlig balans mellan säkrande av arbetsvillkor, men inte minst lika viktigt, säkrar möjligheten till konkurrens och minskning av klimatutsläpp genom att transporter kan ske mer effektivt.
Christofer
FJELLNER
 (absent)
Aleksander
GABELIC
 AGAINST
Jytte
GUTELAND
 AGAINST
Gunnar
HÖKMARK
 (absent)
Anna
HEDH
 AGAINST
Olle
LUDVIGSSON
 AGAINST
Peter
LUNDGREN
 AGAINST
Soraya
POST
 AGAINST
Jasenko
SELIMOVIC
 AGAINST
Anders
SELLSTRÖM
 AGAINST
Marita
ULVSKOG
 AGAINST
Bodil
VALERO
 AGAINST
Cecilia
WIKSTRÖM
 AGAINST
Kristina
WINBERG
 AGAINST