Addendum
Sweden

(20 MEPs displayed)

Objection pursuant to Rule 106: draft Commission regulation amending Annex II to Regulation (EC)1107/2009 by setting out scientific criteria for the determination of endocrine disrupting properties
B8-0542/2017:


Lars
ADAKTUSSON
 FOR
Max
ANDERSSON
 FOR
Malin
BJÖRK
 FOR
Anna Maria
CORAZZA BILDT
 FOR
Jakop
DALUNDE
 FOR
Linnéa
ENGSTRÖM
 FOR
Fredrick
FEDERLEY
 FOR (+) Det är beklagansvärt att kommissionen har tagit så lång tid på sig att ta fram kriterier för hormonstörande ämnen. Däremot kan jag inte rösta för kriterier som inte ligger i linje med det krav kommissionen hade, att ta fram vetenskapliga kriterier för hormonstörande ämnen som ska skydda människa och miljö. I kommissionens förslag införs ett olagligt undantag för ämnen som är utformade för att ha ett endokrint verkningssätt samt förslag till undantag för organismer som inte är målgrupper. Detta undantag motsvarar identifierande ämnen som tekniskt kvalificerar sig som hormonförstörare och utgör därför ett olagligt undantag. Det är tydligt att kommissionen låtit sig påverkas av lobbyism från industrin, vilket resulterat i kriterier som inte ger ett tillräckligt skydd för människa och miljö. Därför röstade jag för invändningen och att kommissionen utan dröjsmål ska ta fram nya kriterier.
Christofer
FJELLNER
 FOR
Jytte
GUTELAND
 FOR
Gunnar
HÖKMARK
 FOR
Anna
HEDH
 FOR
Olle
LUDVIGSSON
 FOR
Peter
LUNDGREN
 ABSTENTION
Jens
NILSSON
 FOR
Soraya
POST
 FOR
Jasenko
SELIMOVIC
 FOR
Marita
ULVSKOG
 FOR
Bodil
VALERO
 FOR
Cecilia
WIKSTRÖM
 FOR
Kristina
WINBERG
 ABSTENTION