Addendum
Sweden

(20 MEPs displayed)

Programme implementing Horizon Europe
Committee on Industry, Research and Energy
A8-0410/2018:


Max
ANDERSSON
 FOR
Malin
BJÖRK
 FOR
Anna Maria
CORAZZA BILDT
 (absent)
Jakop
DALUNDE
 FOR
Linnéa
ENGSTRÖM
 (absent)
Fredrick
FEDERLEY
 AGAINST (+) Europaparlamentet nådde en bra linje och jag är glad att vi höjer ambitionerna till 120 miljarder euro till forskning och innovation i EU i nästkommande ramprogram. Detta kommer att vara nödvändigt för att säkra att EU förblir globalt konkurrenskraftigt inom forskning och innovation. Jag välkomnar att 35 procent ska tilldelas satsningar på klimat; satsningar inom ny teknologi kommer vara avgörande för att lösa klimatmålen och minska utsläppen. Svensk forskning inom till exempel bioteknologi kommer att kunna få forskningsmedel och fortsätta forskning för alternativa drivmedel och alternativ till fossilbaserad plast. För mig var det också viktigt att se till att jordbruk ska vara tydligt prioriterat för att se till att nödvändig innovation kommer sektorn till del, öka konkurrens och minska bidrag i form av direktutbetalningar i den gemensamma jordbrukspolitiken.
Christofer
FJELLNER
 AGAINST
Aleksander
GABELIC
 AGAINST
Jytte
GUTELAND
 (absent)
Gunnar
HÖKMARK
 AGAINST
Anna
HEDH
 (absent)
Olle
LUDVIGSSON
 AGAINST
Peter
LUNDGREN
 AGAINST
Soraya
POST
 FOR
Jasenko
SELIMOVIC
 AGAINST
Anders
SELLSTRÖM
 AGAINST
Marita
ULVSKOG
 AGAINST
Bodil
VALERO
 FOR
Cecilia
WIKSTRÖM
 (absent)
Kristina
WINBERG
 AGAINST