Addendum
Slovenia

(8 MEPs displayed)

Annual report on competition policy
Committee on Economic and Monetary Affairs
A8-0474/2018:


Franc
BOGOVIČ
 (absent)
Tanja
FAJON
 (absent)
Alojz
PETERLE
 FOR (+) This report deals with the main challenges and goals of the EU’s competition policy. I voted in favour of this report as it provides an overview of the current competition policy in the EU and emphasises the areas that need to be improved and strengthened.
Romana
TOMC
 FOR
Ivo
VAJGL
 FOR (+) I voted in favour of the Report on the Annual Report on Competition Policy. A competition policy aimed at ensuring a level playing field in all sectors is a cornerstone of the European social market economy and a key factor in guaranteeing the proper functioning of the internal market. The Commission report on Competition Policy 2017 as well as its efforts and activities to ensure the effective application of competition rules in the Union for the benefit of all EU citizens, especially those in weak consumer positions. The Report calls on the Commission to continue ensuring the full enforcement of EU competition rules, with particular attention to the difficulties faced by SMEs and to avoid the uneven application thereof in the Member States.
The enormous changes in markets resulting from continuing technological development bring both opportunities and challenges. The competition policy plays a crucial role in the further development of the digital single market. I believe that there is an urgent need for a framework that, while promoting data innovation and new business models, effectively addresses the challenges of the data-driven and algorithm economy.
Milan
ZVER
 FOR (+) Glasoval sem za Poročilo o letnem poročilu o politiki konkurence.
Močna in učinkovita politika konkurence EU je bila vedno temeljni kamen evropskega projekta. Zato pozdravljam poročilo Komisije o politiki konkurenci za leto 2017 in podpiram njene dejavnosti in prizadevanja za zagotavljanje učinkovite uporabe pravil o konkurenci v Uniji v korist vseh državljanov EU.
Igor
ŠOLTES
 (absent)
Patricija
ŠULIN
 FOR (+) Glasovala sem za Poročilo o letnem poročilu o politiki konkurence. Politika konkurence, ki je usmerjena v zagotavljanje enakih konkurenčnih pogojev v vseh sektorjih, je temelj evropskega socialnega tržnega gospodarstva in bistveni dejavnik zagotavljanja ustreznega delovanja notranjega trga.
Zato tudi sama pozdravljam strukturiran dialog s komisarjem za konkurenco in prizadevanja Komisije za tesno sodelovanje s člani pristojnega odbora Parlamenta in njegovo delovno skupino za politiko konkurence.