Addendum
Slovenia

(8 MEPs displayed)

Schengen acquis provisions relating to the Visa Information System in Bulgaria and Romania
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
A8-0286/2017:


Franc
BOGOVIČ
 FOR (+) Sklep Sveta za odobritev pasivnega dostopa Bolgarije in Romunije do vizumskega informacijskega sistema v skladu s sporazumom sozakonodajnih organov o osnutku uredbe o vzpostavitvi sistema vstop/izstop sem podprl.
Tanja
FAJON
 FOR
Alojz
PETERLE
 FOR
Romana
TOMC
 (absent)
Ivo
VAJGL
 FOR (+) I voted in favour of the report on the draft Council decision on the putting into effect of certain provisions of the Schengen acquis relating to the Visa Information System in the Republic of Bulgaria and Romania. The proposed Council Decision aims to grant Bulgaria and Romania passive access to the Visa Information System (VIS) and, in accordance with the agreement reached by the co-legislators on a draft regulation establishing an Entry/Exit System (EES), it is a precondition for the application of the EES to those Member States. Therefore, I voted in favour of the report so as to encourage the Member States to proceed speedily with the adoption of the decision.
Milan
ZVER
 FOR (+) Glasoval sem za poročilo o osnutku sklepa Sveta o izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na vizumski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji.
Namen predloga sklepa Sveta je odobritev pasivnega dostopa Bolgarije in Romunije do vizumskega informacijskega sistema (VIS).
Igor
ŠOLTES
 FOR
Patricija
ŠULIN
 FOR