Addendum
Slovenia

(8 MEPs displayed)

Automated data exchange with regard to vehicle registration data in the Czech Republic
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
A8-0288/2017:


Franc
BOGOVIČ
 FOR (+) Podpiram avtomatizirano izmenjavo podatkov iz registrov vozil na Češkem. Češki moramo dovoliti prejemati in posredovati osebne podatke z namenom samodejnega iskanja podatkov o registraciji vozil. S tem bo omogočeno tudi spremljanje prekrškov, ki jih na Češkem opravijo državljani drugih držav EU-ja.
Tanja
FAJON
 FOR
Alojz
PETERLE
 FOR
Romana
TOMC
 (absent)
Ivo
VAJGL
 FOR (+) Report on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to vehicle registration data in the Czech Republic. The purpose of the legislative proposal is to authorise the Czech Republic to receive and supply personal data for the purpose of the automated searching of vehicle registration data. Council Decision 2008/615/JHA on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime, confers implementing powers upon the Council with a view to adopting measures necessary to implement that Decision, in particular as regards the receiving and supply of personal data provided for under that Decision. The supply of personal data provided for under that Decision may not take place until the general provisions on data protection set out in that Decision have been implemented in the national law of the territories of the Member States involved in such supply. I voted in favour because the evaluation report, summarising the results of the questionnaire, the evaluation visit and the pilot run on vehicle registration data exchange have been presented to the Council, and the Council concluded that the Czech Republic had fully implemented the general provisions on data protection set out in Decision 2008/615/JHA.
Milan
ZVER
 FOR (+) Glasoval sem za poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Češkem.
Namen osnutka sklepa Sveta je, da Češki dovoli sprejemanje in predložitev podatkov o registraciji vozil z namenom avtomatiziranega iskanja podatkov o registraciji vozil. Ker bi s tem poenostavili in okrepili čezmejno sodelovanje pristojnih organov v boju proti terorizmu in obmejnemu kriminalu, sem osnutek Sveta podprl.
Igor
ŠOLTES
 FOR
Patricija
ŠULIN
 FOR