Addendum
Slovenia

(8 MEPs displayed)

System of inspections for the safe operation of ro-ro ferry and high-speed passenger craft in regular service
Committee on Transport and Tourism
A8-0165/2017:


Franc
BOGOVIČ
 FOR (+) Poročilo o sistemu inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in visoko hitrostnimi potniškimi plovili sem podprl.
Predlog Komisije namreč zagotavlja jasna, poenostavljena in strožja skupna pravila za potovanje ro-ro trajektov in visoko hitrostnih potniških plovil iz pristanišč EU ali vanje, kar bo okrepilo varnost v evropskih pristaniščih.
Menim tudi, da je potreben trden in usklajen pravni okvir, v kolikor želimo zagotoviti ne le skupno raven varnosti, temveč tudi konkurenčno okolje, pošteno za vse operaterje ne glede na njihovo narodnost in zastavo plovila.
Tanja
FAJON
 FOR
Alojz
PETERLE
 FOR
Romana
TOMC
 (absent)
Ivo
VAJGL
 FOR (+) I voted in favour of the Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on a system of inspections for the safe operation of ro-ro ferry and high-speed passenger craft in regular service and amending Directive 2009/16/EC of the European Parliament and of the Council on port State control and repealing Council Directive 1999/35/EC.
The Commission proposal on inspections of ro-ro ferries and high-speed passenger craft is part of the REFIT programme, which aims to simplify and rationalise the current legislative framework. Parliament’s debate on the proposal will open at a key moment for the maritime sector, as 2017 is the European Year of the Sea. 2017 should therefore be crucial in reinforcing the position of the maritime sector in the internal market. The proposal aims to eliminate the legal uncertainty and redundancy caused by the co—existence of two directives on the inspection of vessels. I voted in favour because I believe that the Commission proposal should help reduce the administrative and financial burden on operators/owners whilst maintaining a high level of security.
Milan
ZVER
 FOR (+) Glasoval sem za poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o sistemu inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in visokohitrostnimi potniškimi plovili ter spremembi Direktive 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pomorski inšpekciji države pristanišča ter razveljavitvi Direktive Sveta 1999/35/ES.
Predlog Komisije o inšpekcijskih pregledih ro-ro trajektov in visokohitrostnih potniških plovil je del programa ustreznosti in uspešnosti predpisov, katerega namen je poenostavitev in racionalizacija veljavnega zakonodajnega okvira.
Ker naj bi predlog Komisije zagotovil jasna, poenostavljena in strožja skupna pravila za potovanja ro-ro trajektov in visokohitrostnih potniških plovil iz pristanišč EU ali vanje, ki bodo zagotavljala visoko raven varnosti in konkurenčno okolje, sem ga tudi podprl.
Igor
ŠOLTES
 FOR
Patricija
ŠULIN
 FOR