Addendum
Slovenia

(8 MEPs displayed)

2017 UN Climate Change Conference in Bonn, Germany (COP23)
B8-0534/2017:


Franc
BOGOVIČ
 FOR (+) Podpiram poročilo o konferenci OZN o podnebnih spremembah v Bonnu v Nemčiji. Konferenca OZN o podnebnih spremembah je letna konferenca, ki poteka v okviru konvencije Združenih narodov o klimatskih spremembah.
Menim da se širom sveta strinjamo v dveh stvareh: prvič, da smo ljudje povzročili klimatske spremembe, ki nam delajo takšne težave, kot smo jim bila priča bodisi v Karibskem morju ali pa v Evropi. In drugič, da je bila Evropa tista, ki je prva prepoznala svojo obveznost in tudi svojo vlogo na področju zelenih ekonomij in na področju zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov. Oblikovane imamo tudi številne politike, kot npr. strategijo prehoda na krožno gospodarstvo, kjer govorimo o učinkoviti rabi virov.
Seveda smo na področju energetike in učinkovite rabe energije že marsikaj postorili in vedno bolj prehajamo na obnovljene vire energije. Potreben je le še velik korak na področju transporta. Veseli me tudi, da takšne onesnaževalke, kot je Kitajska, sledijo evropskemu zgledu in so prenehale z izdelavo novih termoelektrarn. Kitajska tako že danes proizvaja več vetrne energije kot celotna Evropa skupaj.
Tanja
FAJON
 AGAINST
Alojz
PETERLE
 FOR (+) . – I suport every effort to reduce the negative consequenses of activities which contribute to climate change. I fully support the Paris Agreement, which entered into force on 4 November 2016 and remain deeply concerned that some Parties have not ratified the agreement yet.
Romana
TOMC
 (absent)
Ivo
VAJGL
 FOR (+) I voted in favour of the Motion for a Resolution further to Questions for Oral Answer B8 0330/2017 and B8 0329/2017 pursuant to Rule 128(5) of the Rules of Procedure on the 2017 UN Climate Change Conference in Bonn, Germany (COP23). The Paris Agreement entered into force on 4 November 2016, with 160 of the 197 Parties to the Convention having deposited their instruments of ratification, acceptance, approval or accession with the UN. The July 2015 reform proposal for the emissions trading scheme (ETS) and the July 2016 climate package (covering effort sharing, land use, land use change and forestry (LULUCF) proposals and a European strategy for low-emission mobility) are the key instruments to deliver on these commitments and to reaffirm the EU’s position as a global leader in the fight against climate change. The efforts to mitigate global warming should not be seen as an obstacle to striving for economic growth but should, on the contrary, be seen as a driving force for the realisation of new and sustainable growth and employment. I voted in favour because I believe that climate policy objectives should be placed at the centre of the EU’s foreign policy efforts and global agenda.
Milan
ZVER
 FOR (+) Glasoval sem za resolucijo Evropskega parlamenta z dne 4. oktobra 2017 o konferenci OZN o podnebnih spremembah leta 2017 v Bonnu v Nemčiji
Predlog reforme sistema za trgovanje z emisijami iz julija 2015 in podnebni sveženj iz julija 2016 sta ključna instrumenta za izpolnjevanje teh zavez in ponovno potrditev vloge EU kot vodilne v svetovnem merilu v boju proti podnebnim spremembam. Podnebne spremembe pa so med najpomembnejšimi izzivi za človeštvo in prizadevanja za blažitev globalnega segrevanja ne bi smeli razumeti kot oviro za gospodarsko rast, temveč kot gonilo pri doseganju nove in trajnostne rasti ter zaposlovanja.
Igor
ŠOLTES
 FOR
Patricija
ŠULIN
 FOR