Addendum
Slovenia

(8 MEPs displayed)

Temporary reintroduction of border control at internal borders
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
A8-0356/2018:


Franc
BOGOVIČ
 FOR (+) Schengensko območje je eden največjih dosežkov evropskega povezovanja, ki omogoča prosto gibanje ljudi ter pretok blaga in storitev, evropskim državljanom in gospodarstvu pa prinaša številne koristi.
Evropski državljani lahko zlahka potujejo v 26 državah zaradi razvedrila, dela, študija, krepitve kulturnih in socialnih vezi ter izmenjave idej. S schengenskim območjem se je znova združila prej razdeljena evropska celina, ki jo je prizadela vojna.
Ker ocenjujem, da je poročevalka s svojimi predlogi šla predaleč, sem glasoval proti predlogu uredbe.
Tanja
FAJON
 FOR
Alojz
PETERLE
 FOR (+) This report aims to update the Schengen Borders Code to adapt the rules for the reintroduction of temporary internal border controls to the current needs as a response to evolving and persistent serious threats to public policy and internal security. I voted against the report because of problematic amendments that changed the structure and content of the proposal. These amendments reduced the time frame of prolongation of border controls from 1 year to 6 months and from 2 years to one year and exclude the possibility from MS to choose between and combine different procedure with regard the reintroduction of prolongation of border controls. For these reasons, I could not support the report.
Romana
TOMC
 FOR
Ivo
VAJGL
 FOR
Milan
ZVER
 FOR
Igor
ŠOLTES
 FOR
Patricija
ŠULIN
 FOR (+) Glasovala sem proti poročilu o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/399 glede pravil, ki se uporabljajo za začasno ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah.
Menim, da v kolikor bo to poročilo sprejeto, bodo ogrožene odprte notranje meje, ki so ena največjih pridobitev Evropske unije. Ne morem podpreti vezanja rok držav članic v primeru, ko potrebujejo vzpostaviti kontrole na notranjih mejah zaradi varnosti svojih državljanov. Potrebujemo močna, ampak uporabna pravila, ki jih morajo vse države spoštovati.