Addendum
Slovakia

(13 MEPs displayed)

Annual report on competition policy
Committee on Economic and Monetary Affairs
A8-0474/2018:


Monika
BEŇOVÁ
 AGAINST
Pál
CSÁKY
 FOR
Eduard
KUKAN
 FOR
Vladimír
MAŇKA
 AGAINST
Miroslav
MIKOLÁŠIK
 FOR (+) Efektívna politika EÚ v oblasti hospodárskej súťaže bola vždy základným kameňom európskeho trhového hospodárstva, pretože je zameraná na zabezpečenie riadneho fungovania vnútorného trhu a rovných podmienok v takmer všetkých odvetviach. Zabezpečenie účinného uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže v Únii považujem za dôležité nielen pre firmy, ale aj pre všetkých občanov EÚ, ktorí sú ako spotrebitelia obeťami vysokých cien spôsobených kartelovými dohodami alebo zneužívaním dominantného postavenia firiem na trhu. Vítam preto výročnú správu o politike hospodárskej súťaže za rok 2017, ktorá je nevyhnutná z hľadiska demokratickej kontroly, a hlasujem v jej prospech.
József
NAGY
 FOR
Monika
SMOLKOVÁ
 (absent)
Richard
SULÍK
 (absent)
Boris
ZALA
 (absent)
Anna
ZÁBORSKÁ
 FOR
Branislav
ŠKRIPEK
 FOR
Ivan
ŠTEFANEC
 FOR (+) Politika EÚ v oblasti hospodárskej súťaže bola odjakživa základným kameňom európskeho projektu. Je preto dôležité, aby sa aj naďalej prispievalo k zabezpečovaniu rovnakých podmienok vo všetkých odvetviach. Je nutné zamedziť rozdielnemu uplatňovaniu pravidiel hospodárskej súťaže v členských štátoch EÚ. Musíme zabezpečiť, aby všetky budúce obchodné dohody vytvárali rovnaké podmienky v oblasti hospodárskej súťaže a štátnej pomoci.
Jana
ŽITŇANSKÁ
 FOR