Addendum
Slovakia

(13 MEPs displayed)

Objection pursuant to Rule 106: genetically modified cotton GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
B8-0076/2019:


Monika
BEŇOVÁ
 FOR (+) V tomto prípade ide o technickú správu týkajúcu sa geneticky modifikovanej bavlny. Z technických dôvodov táto genetická úprava nie je v Európskej únii žiadaná, a preto Európsky parlament odporúča zamietnuť povolenie pestovania tejto variácie bavlny.
Pál
CSÁKY
 AGAINST
Eduard
KUKAN
 AGAINST
Vladimír
MAŇKA
 FOR
Miroslav
MIKOLÁŠIK
 FOR
József
NAGY
 AGAINST
Monika
SMOLKOVÁ
 (absent)
Richard
SULÍK
 (absent)
Boris
ZALA
 (absent)
Anna
ZÁBORSKÁ
 FOR
Branislav
ŠKRIPEK
 FOR
Ivan
ŠTEFANEC
 FOR
Jana
ŽITŇANSKÁ
 FOR