Addendum
Slovakia

(13 MEPs displayed)

Rules on direct payments and support for rural development in respect of the years 2019 and 2020
Committee on Agriculture and Rural Development
A8-0018/2019:


Monika
BEŇOVÁ
 FOR
Pál
CSÁKY
 FOR
Eduard
KUKAN
 FOR
Vladimír
MAŇKA
 FOR
Miroslav
MIKOLÁŠIK
 FOR
József
NAGY
 FOR
Monika
SMOLKOVÁ
 (absent)
Richard
SULÍK
 (absent)
Boris
ZALA
 (absent)
Anna
ZÁBORSKÁ
 FOR
Branislav
ŠKRIPEK
 FOR
Ivan
ŠTEFANEC
 FOR (+) Cieľom tohto návrhu je zabezpečiť istotu a kontinuitu pri poskytovaní podpory európskym poľnohospodárom v rokoch 2019 a 2020, a to prispôsobením legislatívnych aktov spoločnej poľnohospodárskej politiky. Je dôležité, aby prechodné obdobie medzi dvomi viacročnými finančnými rámcami nemalo nepriaznivý finančný dôsledok na poľnohospodárov.
Jana
ŽITŇANSKÁ
 FOR