Addendum
Slovakia

(13 MEPs displayed)

Adapting to development in the road transport sector
Committee on Transport and Tourism
A8-0204/2018:


Monika
BEŇOVÁ
 FOR (+) Účelom tejto správy je posilniť podmienky prístupu na trh a bojovať proti poštovým schránkam. Kľúčový bod sa však týka kabotáže. V súčasnosti môže vodič vykonávať tri operácie v priebehu siedmych dní po jednej medzinárodnej preprave, zatiaľ čo Komisia navrhla, aby počet operácií bol neobmedzený v priebehu päťdňového časového rámca. Taktiež by sa vozidlo malo vrátiť do krajiny, v ktorej je spoločnosť založená, najmenej raz za tri týždne. O týchto aspektoch sa bude naďalej debatovať a v tomto momente nie je jasné, ako bude konečná legislatíva vyzerať.
Pál
CSÁKY
 FOR (+) Az Európai Parlament plenáris ülése keresztülhúzta azt a TRAN bizottság által kialkudott kompromisszumot. Mivel azzal, hogy a mandátum a posting lex specialis jogszabályban nem került megerősítésre, az egész egyezség zátonyra futott. Ezért nem támogattam a csomag másik két anyagában sem a mandátum megadását az intézményközi egyeztetések megkezdésére.
Eduard
KUKAN
 FOR
Vladimír
MAŇKA
 AGAINST
Miroslav
MIKOLÁŠIK
 (absent)
József
NAGY
 (absent)
Monika
SMOLKOVÁ
 AGAINST
Richard
SULÍK
 FOR (+) Hlasoval som proti návrhu z dôvodu, že prvé dva návrhy z balíku mobility neboli odhlasované, a domnievam sa, že k nim treba pristupovať a rokovať o nich ako o navzájom previazaných opatreniach, a nie jednotlivo. Návrh menil spôsob, akým sa môžu vykonávať kabotážne operácie. Kabotáž mala byť podľa návrhu povolená v členskom štáte, kde sa uskutočnila medzinárodná dodávka alebo v susednom členskom štáte, alebo na ceste späť do členského štátu registrácie dopravcu, na celkovo sedem dní bez obmedzenia počtu operácií.
Boris
ZALA
 AGAINST
Anna
ZÁBORSKÁ
 FOR
Branislav
ŠKRIPEK
 FOR
Ivan
ŠTEFANEC
(none) (+) Odvetvie cestnej dopravy je veľmi dôležité a tvorí základný predpoklad fungovania vnútorného trhu pre plynulú prepravu tovaru a osôb. Návrh obsahujúci ustanovenia, ktoré mali spoločnosti spĺňať, pokiaľ chceli pôsobiť na trhu medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy alebo na zahraničných trhoch iných štátoch, sa nepodarilo prijať.
Jana
ŽITŇANSKÁ
 FOR