Addendum
Slovakia

(13 MEPs displayed)

Automated data exchange with regard to vehicle registration data in the Czech Republic
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
A8-0288/2017:


Monika
BEŇOVÁ
 FOR (+) Je v záujme všetkých občanov Európskej únie, aby sa zintenzívňovala cezhraničná spolupráca medzi jednotlivými členskými štátmi, najmä v súlade s bojom proti terorizmu a extrémizmu a cezhraničnej trestnej činnosti.
Pál
CSÁKY
 FOR
Eduard
KUKAN
 FOR
Vladimír
MAŇKA
 FOR
Miroslav
MIKOLÁŠIK
 FOR
József
NAGY
 FOR
Monika
SMOLKOVÁ
 FOR
Richard
SULÍK
 FOR (+) Uznesenie technického charakteru. Zaoberá sa automatizovanou výmenou údajov v oblasti cezhraničnej spolupráce a jej cieľom je boj proti terorizmu a proti cezhraničnej trestnej činnosti. Po nadobudnutí účinnosti tejto legislatívy bude Česká republika automaticky zdieľať údaje o registrácii vozidiel s ostatnými členskými štátmi.
Boris
ZALA
 FOR
Anna
ZÁBORSKÁ
 FOR
Branislav
ŠKRIPEK
 FOR (+) Combating terrorism and cross-border crime is vital for security in the EU. I supported this measure as it demonstrates that our Czech neighbours have put robust systems in place that allow data exchange to help in this fight.
Ivan
ŠTEFANEC
 FOR (+) Európsky parlament prijal vykonávací návrh Európskej rady, čím sa v Českej republike môže začať s evidovaním vozidiel automatizovaným postupom. Tento krok jednoznačne zjednoduší a zrýchli evidenciu vozidiel v Českej republike.
Jana
ŽITŇANSKÁ
 FOR