Addendum
Slovakia

(13 MEPs displayed)

Automated data exchange with regard to dactyloscopic data in Portugal
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
A8-0289/2017:


Monika
BEŇOVÁ
 FOR (+) V tomto predmetnom prípade ide o zavedenie automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Portugalsku. Predmetné opatrenie má zvýšiť spoluprácu medzi jednotlivými členskými štátmi v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti.
Pál
CSÁKY
 FOR
Eduard
KUKAN
 FOR
Vladimír
MAŇKA
 FOR
Miroslav
MIKOLÁŠIK
 FOR
József
NAGY
 FOR
Monika
SMOLKOVÁ
 FOR
Richard
SULÍK
 FOR (+) Ide o technickú správu, ktorá sa zaoberá automatizovanou výmenou údajov v oblasti cezhraničnej spolupráce, a jej cieľom je boj proti terorizmu a proti cezhraničnej trestnej činnosti. Po nadobudnutí účinnosti právnych predpisov bude Portugalsko automaticky zdieľať daktyloskopické údaje (odtlačky prstov) s ostatnými členskými štátmi. Hlasoval som za.
Boris
ZALA
 FOR
Anna
ZÁBORSKÁ
 FOR
Branislav
ŠKRIPEK
 FOR (+) The exchange of fingerprint data (dactyloscopic data) allows proper tracking of individuals who are present in EU Member States. Those with good intent will be able to be evaluated as they seek asylum. Those with terrorist or other harmful aims will also be tracked. As Portugal is now in a position to securely exchange these data with other Member States, the ability for terrorists to roam without detection is further restricted.
Ivan
ŠTEFANEC
 FOR (+) Daktyloskopické údaje zjednodušene nesú informácie o odtlačkoch prstov človeka. V dobe rozmáhajúceho sa terorizmu a iných bezpečnostných rizík je dôležitá výmena podobných údajov. Aj v prípade Portugalska môže výmena daných informácií prebehnúť jednoduchšie vďaka digitálnym technológiám.
Jana
ŽITŇANSKÁ
 FOR