Addendum
Slovakia

(13 MEPs displayed)

Adequacy of the protection afforded by the EU-US Privacy Shield
B8-0305/2018:


Monika
BEŇOVÁ
 FOR
Pál
CSÁKY
 AGAINST
Eduard
KUKAN
 AGAINST
Vladimír
MAŇKA
 FOR
Miroslav
MIKOLÁŠIK
 AGAINST
József
NAGY
 AGAINST
Monika
SMOLKOVÁ
 FOR
Richard
SULÍK
 AGAINST (+) Uznesenie predkladá Komisii a americkým partnerom niekoľko odporúčaní, pokiaľ ide o zlepšenie a implementáciu štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, ktorý chráni údaje občanov EÚ uložené v USA. Hlasoval som proti predloženému uzneseniu, keďže do správy sa dostali zmienky o tom, že štít má byť k 1. 9. 2018 pozastavený, ak USA nedosiahnu jeho plnú implementáciu. Takýto prístup môže ohroziť vzájomný tok dát a poškodiť vzájomné vzťahy.
Boris
ZALA
(none)
Anna
ZÁBORSKÁ
 AGAINST
Branislav
ŠKRIPEK
 AGAINST
Ivan
ŠTEFANEC
 AGAINST (+) Hodnota súkromia neklesá, naopak stúpa a EÚ sa snaží urobiť všetko pre to, aby osobné údaje jej občanov neboli zneužívané. Dôležitým prvkom transatlantických vzťahov medzi EÚ a USA je prenos osobných údajov medzi obchodnými organizáciami. V súlade s ďalšími praktikami EÚ je snaha vykonávať tento prenos pri plnom rešpektovaní osobných údajov a práv na súkromie občanov.
Jana
ŽITŇANSKÁ
 AGAINST