EP Application Suite
Slovakia

(13 MEPs displayed)

Programme implementing Horizon Europe
Committee on Industry, Research and Energy
A8-0410/2018:


Monika
BEŇOVÁ
 FOR (+) Proces, ktorým sa implementuje program Horizont Európa 2020, je dôležitou iniciatívou, ktorá môže zabezpečiť, aby Európa mala prvotné miesto vo výskume a inováciách vo svete. Jeden z našich úspechov v tejto správe je napríklad povinnosť mať 35 % projektov, ktoré sa budú zaoberať klimatickými zmenami. Obdobie medzi rokmi 2021-2027 bude charakteristické aj pokročilým výskumom a vývojom so zameraním na civilné aplikácie.
Pál
CSÁKY
 FOR
Eduard
KUKAN
 FOR
Vladimír
MAŇKA
 FOR
Miroslav
MIKOLÁŠIK
 FOR
József
NAGY
 FOR
Monika
SMOLKOVÁ
 FOR
Richard
SULÍK
 FOR (+) Správa o špecifickom programe Európskeho horizontu reaguje na dosiahnutú dohodu a dopĺňa ju tým, že vytvára obraz o každom z troch pilierov horizontu (Vynikajúca a otvorená veda; Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu; Inovatívna Európa). Správu som podporil.
Boris
ZALA
 (absent)
Anna
ZÁBORSKÁ
 FOR
Branislav
ŠKRIPEK
 FOR (+) Predložené uznesenie je súčasťou rámcového programu Horizont na obdobie 2021 – 2027. Ide o implementačný program, ktorý som podporil, keďže ide o posilnenie Európskeho výskumného priestoru, na ktorý je vyčlenený cca 3 % celkového rozpočtu programu Horizont. Spomínaný program je zameraný na podporu stratégií a technológií v digitálnej oblasti, priemyslu a vesmíru.
Ivan
ŠTEFANEC
 FOR
Jana
ŽITŇANSKÁ
 (excused)