Addendum

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

(0 MEPs displayed)

:


Magdalena
ADAMOWICZ
(none)
Asim
ADEMOV
(none)
Alexander
ALEXANDROV YORDANOV
(none)
Álvaro
AMARO
(none)
Pablo
ARIAS ECHEVERRÍA
(none)
Pascal
ARIMONT
(none) (+) Mit diesem Standpunkt zum Haushaltsplan 2020 bestätigt unser Parlament die Forderung nach zusätzlichen Mitteln für den Kampf gegen den Klimawandel. Insgesamt sollen zwei Milliarden Euro zusätzlich für den Klimaschutz bereitgestellt werden. Auch die Bereiche Jugend und Erasmus+ sollen aufgewertet und zusätzlich unterstützt werden. Nicht zuletzt die Förderung des Horizont-Forschungsprogramms liegt uns am Herzen, denn Kürzungen in wichtigen Forschungsbereichen wie der CO2-Reduzierung würden die Wettbewerbsfähigkeit der EU sensibel einschränken. Als Verhandlungsführer des Parlaments für das Interreg-Programm setze ich mich ebenfalls dafür ein, dass die Kohäsionspolitik nicht von Kürzungen betroffen sein wird.
Bartosz
ARŁUKOWICZ
(none)
Anna-Michelle
ASIMAKOPOULOU
(none)
François-Xavier
BELLAMY
(none)
Isabel
BENJUMEA BENJUMEA
(none)
Hildegard
BENTELE
(none)
Tom
BERENDSEN
(none)
Stefan
BERGER
(none)
Silvio
BERLUSCONI
(none)
Alexander
BERNHUBER
(none)
Vladimír
BILČÍK
(none)
Vasile
BLAGA
(none)
Andrea
BOCSKOR
(none)
Ioan-Rareş
BOGDAN
(none) (+) Bugetul UE pe 2020 vine în întâmpinarea cererilor de creștere a fondurilor pentru politicile climatice și a investițiilor în tehnologiile durabile.
Prin adoptarea acestui buget, Parlamentul European vrea să contribuie în mod semnificativ la inovație, cercetare și tehnologii noi, ecologice. De aceea, acest buget prevede acordarea unor sume mai mari pentru acțiuni de combatere a schimbărilor climatice, pentru cercetare, pentru sprijin oferit tinerilor și pentru crearea de noi locuri de muncă.
În acest sens, o sumă semnificativă a fost alocată pentru acțiunile de combatere a schimbărilor climatice. Totodată, au crescut fondurile pentru inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI) și programele Erasmus+.
Un alt aspect important este legat de acordarea de sprijin suplimentar în conformitate cu prioritățile Parlamentului în domenii precum IMM-urile, cercetare, digitalizare.
Am votat în favoarea acestui raport.
Franc
BOGOVIČ
(none) (+) Glasoval sem za predlog splošnega proračuna Evropske unije za leto 2020.
Daniel
BUDA
(none) (+) Bugetul pe 2020 pregătește terenul pentru cadrul financiar multianual (CFM) 2021-2027 și constituie o bază solidă pentru inițierea unei noi generații de programe și politici ale Uniunii.
Anul 2020 este ultimul exercițiu din actualul CFM, reprezentând, astfel, pentru Uniune, ultima șansă de a face progrese pe calea îndeplinirii angajamentelor politice stabilite pentru perioada în curs, inclusiv în ceea ce privește realizarea obiectivului UE privind schimbările climatice și a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU (ODD), precum și concretizarea Pilonului european al drepturilor sociale.
Bugetul general răspunde la provocările climatice și la necesitatea de a fi protejat mediul într-un mod care să stimuleze ocuparea forței de muncă, să creeze noi locuri de muncă, să întărească competitivitatea, să promoveze dezvoltarea durabilă și să asigure prosperitatea socială.
Uniunea Europeană trebuie să fie un exemplu și în ceea ce privește investițiile în sănătate, cercetare, educație, agricultură.
Am votat în favoarea prezentului raport deoarece bugetul pe 2020 reprezintă o punte către Europa viitorului și asigură o valoare adăugată europeană.
Jerzy
BUZEK
(none)
Cristian-Silviu
BUŞOI
(none) (+) Bugetul Uniunii Europene pentru 2020 trebuie să răspundă angajamentelor politice asumate, fie că ne referim la investiții în crearea de noi locuri de muncă, în cercetare sau în sprijin oferit tinerilor.
Un aspect deosebit de important îl reprezintă atingerea obiectivului climatic al Uniunii Europene. În consecință, o sumă semnificativă a fost adăugată, la propunerea Comisiei, pentru acțiunile de combatere a schimbărilor climatice.
Apreciez acțiunea întreprinsă de Parlamentul European care a sporit Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI) și programele Erasmus+ și a aprobat un sprijin suplimentar în conformitate cu prioritățile Parlamentului în domenii precum IMM-urile, cercetarea, digitalizarea, migrația și politica externă, inclusiv pentru dezvoltare și ajutor umanitar.
Acesta este ultimul buget din cadrul financiar multianual actual și ar trebui să deschidă calea către noul buget al UE pe termen lung, CFM 2021-2027.
Votarea bugetului UE 2020 demonstrează, încă o dată, că protecția mediului și programele care creează noi locuri de muncă sunt unele dintre cele mai importante angajamente asumate la nivelul Uniunii. Urmează un pas extrem de important, pentru că Parlamentul și Consiliul vor intra acum în negocieri de conciliere, în speranța ajungerii la un acord asupra bugetului Uniunii Europene pentru anul viitor.
Traian
BĂSESCU
(none)
David
CASA
(none)
Daniel
CASPARY
(none)
Lefteris
CHRISTOFOROU
(none) (+) Εμείς ανήκουμε σε αυτούς που, πραγματικά και συνειδητά, πιστεύουν σε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση. Οραματιζόμαστε μια ΕΕ με κοινωνικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα, αλλά και ισχυρή άμυνα και ασφάλεια. Όμως, για να δημιουργήσουμε μια πραγματικά ισχυρή και περήφανη ΕΕ, χρειαζόμαστε έναν ισχυρό προϋπολογισμό και ισχυρός ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπάρξει εάν συνεχίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κοντόφθαλμα, να περικόπτει κονδύλια που ενισχύουν το κοινωνικό πρόσωπο, την ανάπτυξη, την ασφάλεια της ΕΕ. Θέλουμε ισχυρή Ευρώπη που ενισχύει τα κονδύλια του Horizon 2020, που στηρίζει το Erasmus +, που στηρίζει τους μικρομεσαίους, τους αγρότες μας, που στηρίζει όλους εκείνους που έχουν πραγματική ανάγκη· αυτή δε η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να φτάνει και στον τελευταίο πολίτη και στην τελευταία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η μικρή μου πατρίδα, η Κύπρος. Από την άλλη πλευρά όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δεν πρέπει να δίνουν ούτε ευρώ σε χώρες που παραβιάζουν το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η Τουρκία. Τέλος, η ΕΕ δεν μπορεί, το 2019, να συζητά για την ισότητα των δύο φύλων. Οφείλουμε μέσα από τον προϋπολογισμό να στείλουμε μήνυμα ότι όποιος παραβιάζει την ισότητα των δύο φύλων από τις χώρες μέλη, πρέπει να καταβάλει και τίμημα.
Deirdre
CLUNE
(none)
Nathalie
COLIN-OESTERLÉ
(none)
Maria
da Graça CARVALHO
(none) (+) O Regimento do Parlamento Europeu consagra a possibilidade de solicitar ao Parlamento que o debate de uma proposta apresentada ao Parlamento nos termos do artigo 48.º, n.º 1, seja considerado urgente.
Votei favoravelmente a este pedido de debate de urgência dada a natureza da matéria em virtude da eventual saída do Reino Unido da União Europeia.
Arnaud
DANJEAN
(none)
Lena
DÜPONT
(none)
Esther
de LANGE
(none)
Salvatore
DE MEO
(none)
Pilar
del CASTILLO VERA
(none)
Andor
DELI
(none)
Tamás
DEUTSCH
(none)
Geoffroy
DIDIER
(none) (+) Cette résolution accompagnant le vote sur le budget 2020 permet notamment au Parlement d'exprimer ses priorités politiques quant à celui-ci. J'ai donc voté en faveur de celle-ci puisqu'elle correspond au budget que nous avons voté par ailleurs pour l'année 2020. J'ai en outre soutenu dans cette résolution les priorités suivantes : l'introduction d'une clause obligatoire dans les accords commerciaux avec les pays tiers pour la ratification et la mise en oeuvre de l'accord de Paris, le soutien aux régions ultrapériphériques, l'augmentation des différents fonds de l'UE en faveur de l'emploi, de l'agriculture et de la pêche. J'ai par ailleurs soutenu les amendements appelant à mettre fin aux négociations d'adhésion avec la Turquie ainsi que la suspension des fonds alloués à celle-ci compte tenu du contexte actuel.
Christian
DOLESCHAL
(none)
Herbert
DORFMANN
(none)
Jarosław
DUDA
(none)
Christian
EHLER
(none)
Rosa
ESTARÀS FERRAGUT
(none)
Agnès
EVREN
(none) (+) J’ai voté en faveur des amendements sur le budget général de l’Union européenne pour 2020. Nous avons défendu une position ambitieuse du Parlement européen et avons ainsi rejeté les réductions budgétaires du Conseil et augmenté les crédits d’engagements. Les fonds pour la recherche contre le cancer s’en trouvent ainsi augmentés, tout comme l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes mais aussi le budget de Frontex, d’Europol, d’Eurojust et du Parquet européen. Des renforcements budgétaires sont également proposés pour Horizon 2020, au bénéfice des PME, de la transition numérique ou encore de l’intelligence artificielle. Enfin, je salue l’augmentation des crédits pour Erasmus +, programme essentiel pour notre jeunesse.
Gheorghe
FALCĂ
(none)
Markus
FERBER
(none)
José Manuel
FERNANDES
(none) (+) O presente relatório vem confirmar a posição do Parlamento Europeu relativamente ao orçamento da União para 2020. Enquanto relator da Comissão dos Orçamentos, acompanhei e intervim, não raras vezes, neste procedimento.
A aprovação da resolução sobre o orçamento por uma maioria esclarecedora, acompanhada da rejeição de várias alterações formalmente inoportunas e substantivamente populistas, demonstra que o Parlamento está unido.
Assim, para chegar a um acordo com esta Instituição, o Conselho Europeu terá de reverter o corte de 1 500 milhões de euros na proposta de orçamento da Comissão para 2020. Terá de justificar o injustificável corte de 413 milhões só no Horizonte 2020, que tão bons frutos tem dado. Terá ainda de eliminar os cortes num programa de sucesso como é o Plano Juncker.
Enfim, ainda há 280 milhões por utilizar. Estará o Conselho a prever alguma hecatombe ou alguma catástrofe no próximo ano? Se sim, que a divulgue. Se não, que altere a sua posição
Voto favoravelmente, por entender que, através desta resolução, o Parlamento dá um passo em frente, como sempre tem feito: com responsabilidade, lealdade e boa-fé.
Frances
FITZGERALD
(none)
Loucas
FOURLAS
(none)
Tomasz
FRANKOWSKI
(none)
Cindy
FRANSSEN
(none)
Michael
GAHLER
(none)
José Manuel
GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL
(none)
Kinga
GÁL
(none)
Jens
GIESEKE
(none)
Sunčana
GLAVAK
(none)
Esteban
GONZÁLEZ PONS
(none)
András
GYÜRK
(none)
Enikő
GYŐRI
(none) (+) Óriási áttörés, hogy a néppárti frakció, majd a Költségvetési Bizottság után, most az EP plenáris ülése is elfogadta: több pénzre van szükség a regionális fejlesztési programok megvalósítására 2020-ban. Ez azért fontos, mert el kell kerülni az előző többéves pénzügyi keretterv végén előállt „likviditási hiány” problémáját és biztosítani kell, hogy elegendő forrás álljon rendelkezésre a tagállami, már megvalósított projektek számláinak kifizetésére.
A 2020-as év a mostani pénzügyi keretterv utolsó éve. Ezért is kell, hogy beszéljünk arról, hogy jelenlegi formájában elfogadhatatlan a 2021-2027 közötti pénzügyi keretterv javaslata. Az Európai Bizottság tervezete kettős mércét alkalmaz, ráadásul jelentősen csökkentené a regionális fejlesztési és agrárforrásokat is. Sajnos a finn elnökség előterjesztése sem tartalmaz elfogadható javulást ezeken a területeken Magyarország számára.
Tekintettel arra, hogy az Európai Parlament plenáris ülése jelentős mértékben 3 milliárd euróval emelné a kohéziós forrásokat 2020-ban szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.
Andrzej
HALICKI
(none)
Christophe
HANSEN
(none)
Mircea-Gheorghe
HAVA
(none)
György
HÖLVÉNYI
(none)
Danuta Maria
HÜBNER
(none)
Niclas
HERBST
(none)
Krzysztof
HETMAN
(none)
Balázs
HIDVÉGHI
(none)
Monika
HOHLMEIER
(none)
Brice
HORTEFEUX
(none) (+) Alors que la Chambre des Communes ne s’est pas encore prononcée sur l’accord de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne conclu le 17 octobre entre le Premier Ministre Johnson et le Conseil européen, il est devenu évident que cet accord ne pourrait entrer en vigueur le 1er novembre.
Afin d’éviter l’arrêt brutal des activités, c’est-à-dire de la prise en charge et de la dépose des personnes et marchandises par transport aérien et par transport routier, le Parlement européen a été saisi en urgence afin d’autoriser la prorogation des délais d’application des règlements régissant la connectivité des transports routiers et aériens pour une période transitoire de plusieurs mois.
Ces mesures d’urgence entreront en vigueur le 31 octobre si le Royaume-Uni sort de l’UE sans accord afin de garantir la poursuite des activités dans le transport routier jusqu’au 31 juillet 2020 et dans le transport aérien jusqu’au 24 octobre 2020.
Il va de l’intérêt de tous de maintenir ces activités. C’est pourquoi j’ai soutenu ces propositions.
Peter
JAHR
(none)
Adam
JARUBAS
(none)
Lívia
JÁRÓKA
(none)
Rasa
JUKNEVIČIENĖ
(none)
Jarosław
KALINOWSKI
(none)
Sandra
KALNIETE
(none)
Radan
KANEV
(none)
Othmar
KARAS
(none)
Ádám
KÓSA
(none)
Manolis
KEFALOGIANNIS
(none)
Seán
KELLY
(none) (+) . ‒ I voted in favour of this report, regarding the proposal to extend the dates of application of two Brexit contingency Regulations: Regulation (EU) 2019/501 on road traffic and Regulation (EU) 2019/502 on air traffic. This will be important in order to achieve the intended purpose of the Regulations, and to give affected stakeholders more time to adjust to the new Brexit deadline.
Arba
KOKALARI
(none)
Ewa
KOPACZ
(none)
Andrey
KOVATCHEV
(none)
Andrius
KUBILIUS
(none)
Stelios
KYMPOUROPOULOS
(none)
Georgios
KYRTSOS
(none)
Leopoldo
LÓPEZ GIL
(none)
Antonio
LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE
(none)
David
LEGA
(none) (+) I parlamentets motförslag till rådets förslag för 2020 års budget röstade vi kristdemokrater för fortsatt/ökad finansiering på områden som vi anser att EU ska syssla med, såsom tillväxtfrämjande och jobbskapande åtgärder liksom en stärkt utrikespolitisk roll för EU. Däremot röstade vi mot hela avsnittet om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, då parlamentet här föreslår oproportionerligt stora budgetökningar på områden där EU endast bör ha ett mycket begränsat inflytande.
Jeroen
LENAERS
(none)
Janusz
LEWANDOWSKI
(none)
Miriam
LEXMANN
(none)
Peter
LIESE
(none)
Norbert
LINS
(none)
Benoît
LUTGEN
(none)
Aušra
MALDEIKIENĖ
(none)
Antonius
MANDERS
(none)
Lukas
MANDL
(none)
Marian-Jean
MARINESCU
(none)
Fulvio
MARTUSCIELLO
(none) (+) Ho votato in maniera positiva sulla relazione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020 perché ritengo sia essenziale  garantire risorse sufficienti al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel bilancio per l'esercizio 2020, in linea con l'Agenda 2030 e gli impegni assunti dall'Unione e dai suoi Stati membri.
Gabriel
MATO
(none)
Eva
MAYDELL
(none) (+) . – I supported the report of our colleague Karina Delli, because the proposed extensions are necessary to achieve the intended purpose of both Regulation (EU) 2019/501 on road traffic and Regulation (EU) 2019/502 on air traffic and enable the affected stakeholders to adjust to the new Brexit deadline. I am sure, that all of us are aware of that 2 months are extremely short period for such an adaption.
Liudas
MAŽYLIS
(none)
David
McALLISTER
(none)
Mairead
McGUINNESS
(none) (+) I voted in favour of an EU budget for 2020 that combines ambitious climate targets with programmes to create new jobs and boost competitiveness, alongside increased support for young people via the Youth Employment Initiative and Erasmus+.
Vangelis
MEIMARAKIS
(none)
Nuno
MELO
(none)
Roberta
METSOLA
(none) (+) I voted in favour of the budget for 2020. This budget will ensure that the priorities expressed by our citizens at the polls in May 2019 in various areas ranging from combatting climate change, to education, to technological advances, are adequately supported by a realistic budget for the European Union.
Giuseppe
MILAZZO
(none) (+) Ho votato a favore di un aumento del budget di 2,7 miliardi rispetto alla proposta della Commissione che già lo aveva innalzato rispetto alla previsione del Consiglio. Tale stanziamento di bilancio, ultimo del Quadro Finanziario Pluriennale, verrà impiegato in programmi di forte interesse e rilevanza quali tutela del clima, occupazione giovanile, sostegno alle piccole e medie imprese, Erasmus, migrazione, digitalizzazione e politica estera. Ora attendiamo fiduciosi i prossimi negoziati a novembre col Consiglio.
Francisco José
MILLÁN MON
(none)
Cláudia
MONTEIRO DE AGUIAR
(none) (+) A proposta da Comissão prorroga as datas de aplicação de dois regulamentos de contingência do Brexit: Regulamento (UE) 2019/501 sobre tráfego rodoviário e Regulamento (UE) 2019/502 sobre tráfego aéreo.
Ambas as regulamentações foram adotadas logo após a primeira prorrogação do Brexit referida no artigo 50 (3) TUE) até 12 de abril de 2019. Após a adoção desses atos, o Conselho Europeu, a pedido do Reino Unido, concordou, em 11 de abril de 2019, em prorrogar ainda mais o período previsto no artigo 50.º, n.º 3, do TUE até 31 de outubro de 2019.
Como a nova proposta combina dois regulamentos com datas de aplicação diferentes, o calendário para a sua adoção deve ter em conta o mais urgente dos dois, quando esse prazo for mais curto (Regulamento 2019/501).
Votei favoravelmente porque o novo regulamento de contingência deve ser adotado e publicado no Jornal Oficial antes de 31 de outubro de 2019.
Dolors
MONTSERRAT
(none)
Nadine
MORANO
(none) (+) J’ai voté en faveur du budget de l’Union pour 2020, qui représente 171 milliards d’euros. J’ai soutenu des dispositions visant à accroître les crédits destinés à la protection du climat, au soutien des PME, à l’emploi des jeunes et à ERASMUS+. J’ai également soutenu des amendements pour augmenter les ressources affectées à nos outre-mer. Enfin, je me suis prononcée en faveur de coupes budgétaires dans les aides versées à la Turquie au titre de l’instrument d’aide à la pré-adhésion. Je considère qu’il est temps de mettre un terme définitif au processus d’adhésion de la Turquie à l’UE.
Marlene
MORTLER
(none)
Dan-Ştefan
MOTREANU
(none)
Siegfried
MUREŞAN
(none)
Angelika
NIEBLER
(none)
Luděk
NIEDERMAYER
(none)
Gheorghe-Vlad
NISTOR
(none)
Ljudmila
NOVAK
(none)
Andrey
NOVAKOV
(none)
Janina
OCHOJSKA
(none)
Jan
OLBRYCHT
(none)
Aldo
PATRICIELLO
(none) (+) Ho votato a favore della proroga dei periodi di applicazione dei regolamenti nn. 2019/501 e 2019/502 rispettivamente sulla connettività stradale e aerea di base, poiché necessari al proseguimento della fornitura di servizi di trasporto stradale ed aereo nel caso di un mancato accordo di recesso del Regno Unito. Tali regolamenti sono volti ad evitare l'interruzione della connettività ed eventuali perturbazioni nel trasporto tra UE e Regno Unito.
Kris
PEETERS
(none)
Lídia
PEREIRA
(none)
Markus
PIEPER
(none)
Sirpa
PIETIKÄINEN
(none)
Jessica
POLFJÄRD
(none)
Peter
POLLÁK
(none)
Stanislav
POLČÁK
(none)
Jiří
POSPÍŠIL
(none)
Emil
RADEV
(none)
Dennis
RADTKE
(none)
Paulo
RANGEL
(none) (+) Na presente resolução, o Parlamento reafirma as prioridades políticas para o orçamento de 2020 constantes da resolução de 14 de março de 2019 e a sua determinação em garantir o financiamento necessário à concretização das mesmas, pugnando por um orçamento que priorize o combate às alterações climáticas, a promoção do emprego – com enfoque no emprego jovem -, o aumento da competitividade, a promoção do desenvolvimento sustentável e da prosperidade social. Propõem-se ainda reforços a rubricas relacionadas com as PME, a digitalização, a inteligência artificial, a investigação do cancro e a cooperação em matéria de segurança e justiça, a migração e a política externa, e a promoção da igualdade de género.
Reitera-se que este orçamento deve representar o ponto de partida para o próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2021-2027 e, por ser o último do QFP em vigor, prosseguir o cumprimento dos compromissos assumidos para este período.
Voto favoravelmente a presente resolução.
Karlo
RESSLER
(none)
Christian
SAGARTZ
(none)
Massimiliano
SALINI
(none) (+) Sempre a seguito dell'estensione prevista per la Brexit e sempre considerando l'eventualità di una possibile uscita senza accordo è stato necessario approvare queste due proroghe relative rispettivamente al regolamento (UE) n. 2019/501 e del regolamento (UE) n. 2019/502. In caso contrario ci sarebbero state forti limitazioni circa, per esempio, il periodo in cui gli autotrasportatori potessero fornire servizio di cabotaggio (fino al 31 ottobre) o ancora il periodo durante il quale i vettori del Regno Unito sarebbero stati in grado di operare voli nell'Unione. Ritenendo quindi queste proroghe necessarie, anche al fine di lasciare alle parti interessate più tempo per adeguarsi alla nuova scadenza della Brexit, ho votato a favore.
Anne
SANDER
(none)
Petri
SARVAMAA
(none)
Simone
SCHMIEDTBAUER
(none)
Christine
SCHNEIDER
(none) (+) Ich habe für den Haushaltsentwurf gestimmt, denn ich unterstütze die gesetzten Prioritäten. Wir dürfen nicht nur Versprechungen machen, wir müssen diese auch angehen. Mit ehrgeizigen Klimazielen, der Schaffung von Arbeitsplätzen und der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit geben wir den richtigen Kurs vor. Vor allen Dingen junge Menschen sollen noch besser von der EU profitieren, daher befürworte ich die Aufstockung der Mittel für das Austausch- und Bildungsprogramm Erasmus+ sowie für die Beschäftigungsinitiative für Jugendliche YEI (Youth Employment Initiative). Ebenso unterstützte ich, dass die Türkei weniger finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt bekommen soll.
Annie
SCHREIJER-PIERIK
(none)
Sven
SCHULZE
(none)
Andreas
SCHWAB
(none)
Ralf
SEEKATZ
(none)
Radosław
SIKORSKI
(none)
Sven
SIMON
(none)
Sara
SKYTTEDAL
(none)
Tomislav
SOKOL
(none) (+) U slučaju povlačenja Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije bez sporazuma potrebno je osigurati osnovnu povezanost cestovnog teretnog i putničkog prometa te osnovnu zračnu povezanost između Unije i Ujedinjenog Kraljevstva. Uredba (EU) 2019/501 i Uredba (EU) 2019/502 usvojene od strane Europskog parlamenta te Vijeća prestaju se primjenjivati 31. prosinca 2019., odnosno 30. ožujka 2020. godine. Cilj ove rezolucije jest da se dva već postojeća propisa produlje na dodatnih sedam mjeseci uzimajući u obzir temeljna načela na kojima se temelje izvanredne mjere i njihova prvotno predviđena razdoblja primjene. Također, za pravilnu provedbu navedenih propisa, potrebno je definirati razdoblje tijekom kojeg se u graničnoj regiji Irske mogu pružati usluge kabotaže u području cestovnog prometa. U skladu navedenog, podržao sam ovu rezoluciju.
Maria
SPYRAKI
(none)
József
SZÁJER
(none)
Antonio
TAJANI
(none)
Edina
TÓTH
(none)
Riho
TERRAS
(none)
Barbara
THALER
(none)
Róża
THUN UND HOHENSTEIN
(none)
Tomas
TOBÉ
(none)
Eugen
TOMAC
(none)
Romana
TOMC
(none) (+) Na glasovanju o splošnem proračunu Evropske unije za leto 2020 – vsi oddelki sem predlog podprla, saj gre za povečanje denarnih sredstev za ukrepe proti klimatskim spremembam, ki nas pestijo.
Več denarja bo tudi za program Horizon 2020, ki je največji projekt za raziskave ter inovacijo v zgodovini EU. S tem se bo izboljšala tudi konkurenčnost unije.
Naslednja prioriteta so mladi, zato bo več sredstev na voljo za programe Erasmus+ ter DiscoverEU, katera omogočata študijske izmenjave ter spoznavanje Evrope. Pomembno povišanje sredstev bo tudi pri programu Jamstvo za mlade, ki pomaga pri zaposlitvi mladih brezposelnih ljudi.
Povečanje sredstev je tudi v programih, ki pomagajo malim in srednje velikim podjetjem, v digitalizaciji, raziskavah za odkrivanje raka, migracijah in zunanji politiki. Ne sprejemamo rezov v raziskave, kohezijsko politiko ter programe, ki so ključni za srednja oziroma mala podjetja.
László
TRÓCSÁNYI
(none)
Inese
VAIDERE
(none)
Peter
van DALEN
(none)
Sabine
VERHEYEN
(none)
Loránt
VINCZE
(none)
Henna
VIRKKUNEN
(none)
Axel
VOSS
(none)
Elissavet
VOZEMBERG-VRIONIDI
(none)
Maria
WALSH
(none) (+) I voted in favour of this report as adopted in the budgetary committee and that was reconfirmed in plenary on Wednesday 23/10/19 without any exceptions.
Marion
WALSMANN
(none)
Jörgen
WARBORN
(none)
Manfred
WEBER
(none)
Pernille
WEISS
(none)
Rainer
WIELAND
(none)
Michal
WIEZIK
(none)
Iuliu
WINKLER
(none)
Angelika
WINZIG
(none)
Isabel
WISELER-LIMA
(none)
Theodoros
ZAGORAKIS
(none)
Javier
ZARZALEJOS
(none)
Tomáš
ZDECHOVSKÝ
(none)
Juan Ignacio
ZOIDO ÁLVAREZ
(none)
Željana
ZOVKO
(none) (+) . – Podržala sam prijedlog proračuna EU-a za 2020. jer su odobrena sredstva uglavnom namijenjena za sljedeća prioritetna područja: održiva i uključiva ulaganja, rast i radna mjesta, migracije i borbu protiv klimatskih promjena.
Proračun EU-a za 2020. najnoviji je proračun u okviru višegodišnjeg financijskog okvira EU-a za razdoblje 2014. do 2020. Prijedlog se temelji na načelu da će Ujedinjena Kraljevina u potpunosti sudjelovati u provedbi i financiranju proračuna EU 2020., kao da je država članica. Proračun za 2020. provodit će se tijekom prve godine mandata novoizabranog Europskog parlamenta i nove Europske komisije.
Komisija smatra da je ključno da se na jesen 2019. postigne sporazum unutar Europskog vijeća o novom VFO-u, u skladu sa zaključcima Europskog vijeća iz prosinca 2018., nakon čega slijedi sveobuhvatni sporazum do kraja 2019. godine. Vijeće je usvojilo svoje stajalište o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku 2020. godinu. Prema stajalištu Vijeća, odobrena sredstva se povećavaju za +0,58 %, a odobrenja za plaćanja povećavaju se za +3,32 %, u odnosu na 2019. godinu.
Milan
ZVER
(none)
Elżbieta Katarzyna
ŁUKACIJEWSKA
(none)
Michaela
ŠOJDROVÁ
(none)
Ivan
ŠTEFANEC
(none)

List of INACTIVE. MEPs who already ended their mandate.

Karoline
EDTSTADLER

86.87% votes
Adina-Ioana
VĂLEAN

58.86% votes
Dubravka
ŠUICA

88.18% votes