EP Application Suite

Elżbieta KRUK


EUROPEAN GROUP
ECR
COUNTRY
Poland

NATIONAL GROUP
Prawo i Sprawiedliwość

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
90%
45 out of 50 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
96%
1858 out of 1929 votes during the mandate.

SITTING INFO
DATE:
Show Agenda
NUMBER:
MINUTES: PDF
RCV RESULT: PDF
VOTES ON THIS SITTING:
PROPOSAL FOR A DECISION on setting up a committee of inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to the protection of animals during transport within and outside the Union, and defining its responsibilities, numerical strength and term of office
(B9-0191/2020)
12:16:18 Décision


Administrative cooperation in the field of taxation: deferring certain time limits due to the COVID-19 pandemic
(C9-0134/2020)
12:16:18 Am 1= 6=
12:16:18 Am 2, 3S, 4S, 5S


Exceptional temporary support under EAFRD in response to the COVID-19 outbreak (amendment of Regulation (EU) No 1305/2013)
(C9-0128/2020)
12:16:18 Am 1


European citizens' initiative: temporary measures concerning the time limits for the collection, verification and examination stages in view of the COVID-19 outbreak
(C9-0142/2020)
12:16:18 Am 7, 8, 10, 11
12:16:18 Am 6, 9, 12, 13, 14
12:16:18 Am 5


The anti-racism protests following the death of George Floyd
(B9-0196/2020)
12:16:18 /REV1 - Am 30
12:16:18 /REV1 - § 1
12:16:18 /REV1 - § 2
12:16:18 /REV1 - § 3
12:16:18 /REV1 - Am 61
12:16:18 /REV1 - Am 20
12:16:18 /REV1 - Am 35
12:16:18 /REV1 - Am 21
12:16:18 /REV1 - Am 31
12:16:18 /REV1 - Am 62
12:16:18 /REV1 - Am 22
12:16:18 /REV1 - Am 53
12:16:18 /REV1 - § 6/1
12:16:18 /REV1 - § 6/2
12:16:18 /REV1 - Am 36
12:16:18 /REV1 - § 9/1
12:16:18 /REV1 - § 9/2
12:16:18 /REV1 - § 10
12:16:18 /REV1 - Am 32
12:16:18 /REV1 - Am 1
12:16:18 /REV1 - Am 66
12:16:18 /REV1 - Am 23
12:16:18 /REV1 - Am 24
12:16:18 /REV1 - Am 25
12:16:18 /REV1 - Am 26
12:16:18 /REV1 - Am 40
12:16:18 /REV1 - Am 44
12:16:18 /REV1 - Am 67
12:16:18 /REV1 - Am 63
12:16:18 /REV1 - § 15
12:16:18 /REV1 - Am 10
12:16:18 /REV1 - Am 11
12:16:18 /REV1 - § 16/1
12:16:18 /REV1 - § 16/2
12:16:18 /REV1 - Am 37
12:16:18 /REV1 - Am 55
12:16:18 /REV1 - Am 12
12:16:18 /REV1 - § 19/1
12:16:18 /REV1 - § 19/2
12:16:18 /REV1 - Am 33
12:16:18 /REV1 - § 21/1
12:16:18 /REV1 - § 21/2
12:16:18 /REV1 - § 21/3
12:16:18 /REV1 - § 21/4
12:16:18 /REV1 - Am 6
12:16:18 /REV1 - Am 38
12:16:18 /REV1 - Am 39
12:16:18 /REV1 - Am 64
12:16:18 /REV1 - Am 27
12:16:18 /REV1 - Am 41
12:16:18 /REV1 - Am 45
12:16:18 /REV1 - Am 65
12:16:18 /REV1 - Am 13
12:16:18 /REV1 - Am 46
12:16:18 /REV1 - Am 7
12:16:18 /REV1 - Am 8
12:16:18 /REV1 - Am 28
12:16:18 /REV1 - Am 29
12:16:18 /REV1 - Am 54
12:16:18 /REV1 - Am 47
12:16:18 /REV1 - Am 48S
12:16:18 /REV1 - Am 49
12:16:18 /REV1 - Am 50
12:16:18 /REV1 - Am 2
12:16:18 /REV1 - Am 14
12:16:18 /REV1 - Considérant E
12:16:18 /REV1 - Am 56
12:16:18 /REV1 - Am 57
12:16:18 /REV1 - Am 15
12:16:18 /REV1 - Am 51
12:16:18 /REV1 - Am 52
16:39:39 /REV1 - Considérant K/1
16:39:39 /REV1 - Considérant K/2
16:39:39 /REV1 - Considérant K/3
16:39:39 /REV1 - Considérant K/4
16:39:39 /REV1 - Am 42
16:39:39 /REV1 - Am 3
16:39:39 /REV1 - Am 16
16:39:39 /REV1 - Am 4= 43=
16:39:39 /REV1 - Am 58
16:39:39 /REV1 - Considérant T/1
16:39:39 /REV1 - Considérant T/2
16:39:39 /REV1 - Am 9
16:39:39 /REV1 - Am 59
16:39:39 /REV1 - Am 60
16:39:39 /REV1 - Am 17
16:39:39 /REV1 - Am 34
16:39:39 /REV1 - Am 5
16:39:39 /REV1 - Am 18
16:39:39 /REV1 - Am 19


The PRC national security law for Hong Kong and the need for the EU to defend Hong Kong’s high degree of autonomy
(RC-B9-0169/2020)
16:39:39 § 1
16:39:39 Am 8
16:39:39 Am 9
16:39:39 Am 10
16:39:39 Am 11
16:39:39 Am 12
16:39:39 § 6/1
16:39:39 § 6/2
16:39:39 § 6/3
16:39:39 Am 6
16:39:39 Am 13S
16:39:39 § 12
16:39:39 § 13
16:39:39 § 15
16:39:39 § 22/1
16:39:39 § 22/2
16:39:39 Am 1
16:39:39 Am 2
16:39:39 Am 3
16:39:39 Am 4
16:39:39 Am 5
16:39:39 Am 7
WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (RC-B9-0169/2020)

Hongkong formalnie utrzymuje odrębny system polityczny i gospodarczy od Chin, chociaż chińskie wpływy wciąż rosną. Obecnie dochodzi do niepokojących sygnałów i wydarzeń. W Hongkongu, dochodzi do ciągłych i celowych prób ze strony Chin, do podważenia istniejącego porozumienia „jeden kraj, dwa systemy”. UE musi opowiadać się za prawem mieszkańców Hongkongu do samostanowienia i samorządności, a tak długo, jak presja wywierana na instytucje w Hongkongu pozostanie, ucierpią stosunki UE-Chiny. Należy wyrazić poważne zaniepokojenie i nazywając proponowane ustawodawstwo kompleksowym atakiem na autonomię miasta, praworządność i podstawowe wolności. Sukces Hongkongu opierał się na jego wolnościach. Istnieją poważne obawy związane z planem Pekinu nałożenia na Hongkong ustawodawstwa dotyczącego bezpieczeństwa narodowego, co jest w bezpośrednim konflikcie z art. 23 ustawy zasadniczej Hongkongu oraz międzynarodowymi zobowiązaniami Chin wynikającymi ze wspólnej deklaracji, traktat uzgodniony przez Wielką Brytanię i Chiny i zarejestrowany w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z zadowoleniem przyjmuję wspólny tekst rezolucji Parlamentu, którą udało się wypracować. Jego przyjęcie wyśle jasny komunikat o tym, że UE stoi w obronie prawa międzynarodowego i obywateli Hongkongu.The situation in the Schengen area following the COVID-19 outbreak
(B9-0165/2020)
16:39:39 Am 1-3, 5-6, 10-11
16:39:39 Am 7
16:39:39 § 7/1
16:39:39 § 7/2
16:39:39 § 10 - am: 8
16:39:39 § 10 - am: 9
16:39:39 § 13/1
16:39:39 § 13/2
16:39:39 § 15/1
16:39:39 § 15/2
16:39:39 § 16
16:39:39 § 17/1
16:39:39 Considérant B/1
16:39:39 Considérant B/2
16:39:39 Considérant E
16:39:39 Am 4


European protection of cross-border and seasonal workers in the context of the COVID-19 crisis
(B9-0172/2020)
16:39:39 Am 3= 6= 10=
16:39:39 Am 14
16:39:39 Am 12
16:39:39 Am 15
16:39:39 Am 16
16:39:39 § 4
16:39:39 Am 4= 7=
16:39:39 § 14
16:39:39 Am 13
16:39:39 Am 8
16:39:39 § 20
16:39:39 Am 1/1
16:39:39 Am 1/2
16:39:39 Am 11
16:39:39 Am 2= 5= 9=
16:39:39 Considérant O
16:39:39 Considérant P


A European Parliament recommendation to the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy on the Eastern Partnership, in the run-up to the June 2020 Summit
(A9-0112/2020)
16:39:39 Am 1-9
16:39:39 § 1, point w
WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A9-0112/2020)

Parlament Europejski przyjmie rekomendację dla Rady, KE i Wysokiego Przedstawiciela przed odbywającym się co dwa lata szczytem Partnerstwa Wschodniego (PW) zaplanowanym na czerwiec 2020, który w obecnej sytuacji może zostać przesunięty na późniejszy termin. Nowa data szóstego szczytu Partnerstwa Wschodniego powinna zostać potwierdzona jak najszybciej. Szczyt powinien koncentrować się na procesie odbudowy krajów Partnerstwa, pokazując aktywną rolę UE w tym procesie. Priorytetem jest utrzymanie kwestii związanych z PW wysoko na agendzie UE. Sprawozdanie PE wzywa UE do dalszego zaangażowania w regionie, w tym poprzez wzmocnienie swojej roli doradczej, pogłębienie współpracy w wielu obszarach, w tym łączności i transporcie, oraz wspieranie reform prawa wyborczego. PE analizuje różne aspekty PW, włączając w to ambicje poszczególnych partnerów od pełnego członkostwa po pogłębioną współpracę, oraz wymienia najważniejsze reformy, których oczekuje UE. PE wspiera nienaruszalność terytoriów państw partnerskich, zwłaszcza w obliczu agresywnej polityki rosyjskiej. Stopniowe zbliżanie się krajów partnerskich do rynku wewnętrznego UE i jego czterech swobód jak również wzmocnienie naszych stosunków gospodarczych powinny być głównymi elementami polityki PW. W procesie negocjacji konkluzji Rady do Spraw Zagranicznych w sprawie Partnerstwa Wschodniego znalazły się wyraźne odniesienia do możliwości stopniowej integracji z jednolitym rynkiem UE.The reopening of the investigation against the Prime Minister of the Czech Republic on the misuse of EU funds and potential conflicts of interest
(B9-0192/2020)
20:38:12 Résolution


Banking Union – annual report 2019
(A9-0026/2020)
20:38:12 Résolution


General guidelines for the preparation of the 2021 budget, Section III – Commission
(A9-0110/2020)
20:38:12 Résolution


A European Parliament recommendation to the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy on the Eastern Partnership, in the run-up to the June 2020 Summit
(A9-0112/2020)
20:38:12 Recommandation
WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A9-0112/2020)

Parlament Europejski przyjmie rekomendację dla Rady, KE i Wysokiego Przedstawiciela przed odbywającym się co dwa lata szczytem Partnerstwa Wschodniego (PW) zaplanowanym na czerwiec 2020, który w obecnej sytuacji może zostać przesunięty na późniejszy termin. Nowa data szóstego szczytu Partnerstwa Wschodniego powinna zostać potwierdzona jak najszybciej. Szczyt powinien koncentrować się na procesie odbudowy krajów Partnerstwa, pokazując aktywną rolę UE w tym procesie. Priorytetem jest utrzymanie kwestii związanych z PW wysoko na agendzie UE. Sprawozdanie PE wzywa UE do dalszego zaangażowania w regionie, w tym poprzez wzmocnienie swojej roli doradczej, pogłębienie współpracy w wielu obszarach, w tym łączności i transporcie, oraz wspieranie reform prawa wyborczego. PE analizuje różne aspekty PW, włączając w to ambicje poszczególnych partnerów od pełnego członkostwa po pogłębioną współpracę, oraz wymienia najważniejsze reformy, których oczekuje UE. PE wspiera nienaruszalność terytoriów państw partnerskich, zwłaszcza w obliczu agresywnej polityki rosyjskiej. Stopniowe zbliżanie się krajów partnerskich do rynku wewnętrznego UE i jego czterech swobód jak również wzmocnienie naszych stosunków gospodarczych powinny być głównymi elementami polityki PW. W procesie negocjacji konkluzji Rady do Spraw Zagranicznych w sprawie Partnerstwa Wschodniego znalazły się wyraźne odniesienia do możliwości stopniowej integracji z jednolitym rynkiem UE.A European Parliament recommendation to the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy on the Western Balkans, following the 2020 summit
(A9-0091/2020)
20:38:12 Résolution
WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (A9-0091/2020)

W sprawozdaniu podkreślono, że rozszerzenie jest jedną z najskuteczniejszych strategii politycznych UE i najefektywniejszym instrumentem polityki zagranicznej przyczyniającym się do rozszerzenia obszaru demokracji, pokoju i dobrobytu w całej Europie. Należy pozytywnie przyjąć politykę rozszerzenia. Należy wspierać państwa Bałkanów Zachodnich w procesie integracji z UE na gruncie politycznym i eksperckim, dzieląc się własnymi doświadczeniami z procesu transformacji i negocjacji akcesyjnych. Proces akcesji potrzebuje ożywienia, a warunki stawiane państwom aspirującym powinny być jaśniejsze i bardziej szczegółowe. W sprawozdaniu z zadowoleniem przyjmuje się nowo zaproponowaną przez Komisję Europejską metodologię rozszerzenia. Liczymy na to, że dzięki nowej metodologii proces rozszerzenia w najbliższych kwartałach przyspieszy. Pozytywne jest, że Rada Europejska podjęła w marcu wielokrotnie przekładaną decyzję o otwarciu negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną.Transport and Tourism in 2020 and beyond
(RC-B9-0166/2020)
20:38:12 Résolution
WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (RC-B9-0166/2020)

Pakiet ma pomóc państwom członkowskim w stopniowym zniesieniu ograniczeń w podróżowaniu i umożliwić przedsiębiorstwom transportowym i turystycznym ponowne otwarcie, po miesiącach blokady w wyniku kryzysu związanego z COVID-19. Wskazano na rolę państw we wdrożeniu rekomendacji, zachęcając do wzajemnej koordynacji i wzajemnego uznawania krajowych standardów. Rola Komisji w tym procesie byłaby jedynie wspierająca. Z kolei jest to dokument nielegislacyjny, więc nie będą mały charakteru prawnie wiążącego. Pozostawiają szerokie pole do interpretacji.Pozytywnie należy ocenić protokoły bezpieczeństwa dla hoteli i restauracji, a także możliwości wydawania voucherów. Należy poprzeć przedstawione przez Komisję Europejską ramy mające na celu koordynacje działań, zmierzających do przywracania usług transportowych. Dostosowanie się do wymaganych standardów będzie wymagało poniesienia określonych nakładów finansowych, dlatego niezbędne jest powiązanie pakietu KE z koniecznością przygotowania mechanizmów wsparcia oraz kontynuowanie na forum UE działań zmierzających do zapewnienia adekwatnego wsparcia finansowego dla sektora transportu.Rozczarowaniem pozostaje fakt, iż, uwagi 15 państw członkowskich, w tym Polski, dotyczące voucherów w transporcie lotniczym nie przełożyły się na propozycję zmiany rozporządzenia ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, które nie przewiduje sytuacji nadzwyczajnej z jaką mamy do czynienia obecnie, a związanej z niemal całkowitym wstrzymaniem operacji lotniczych.Administrative cooperation in the field of taxation: deferring certain time limits due to the COVID-19 pandemic
(C9-0134/2020)
20:38:12 vote final


Exceptional temporary support under EAFRD in response to the COVID-19 outbreak (amendment of Regulation (EU) No 1305/2013)
(C9-0128/2020)
20:38:12 vote final


European citizens' initiative: temporary measures concerning the time limits for the collection, verification and examination stages in view of the COVID-19 outbreak
(C9-0142/2020)
20:38:12 final vote - Proposition de la Commission
20:38:12 final vote - Renvoi aux fins de négociations interinstitutionnelles


The anti-racism protests following the death of George Floyd
(B9-0196/2020)
20:38:12 /REV1 - Résolution


The PRC national security law for Hong Kong and the need for the EU to defend Hong Kong’s high degree of autonomy
(RC-B9-0169/2020)
20:38:12 Résolution
WRITTEN EXPLANATION OF VOTE (RC-B9-0169/2020)

Hongkong formalnie utrzymuje odrębny system polityczny i gospodarczy od Chin, chociaż chińskie wpływy wciąż rosną. Obecnie dochodzi do niepokojących sygnałów i wydarzeń. W Hongkongu, dochodzi do ciągłych i celowych prób ze strony Chin, do podważenia istniejącego porozumienia „jeden kraj, dwa systemy”. UE musi opowiadać się za prawem mieszkańców Hongkongu do samostanowienia i samorządności, a tak długo, jak presja wywierana na instytucje w Hongkongu pozostanie, ucierpią stosunki UE-Chiny. Należy wyrazić poważne zaniepokojenie i nazywając proponowane ustawodawstwo kompleksowym atakiem na autonomię miasta, praworządność i podstawowe wolności. Sukces Hongkongu opierał się na jego wolnościach. Istnieją poważne obawy związane z planem Pekinu nałożenia na Hongkong ustawodawstwa dotyczącego bezpieczeństwa narodowego, co jest w bezpośrednim konflikcie z art. 23 ustawy zasadniczej Hongkongu oraz międzynarodowymi zobowiązaniami Chin wynikającymi ze wspólnej deklaracji, traktat uzgodniony przez Wielką Brytanię i Chiny i zarejestrowany w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z zadowoleniem przyjmuję wspólny tekst rezolucji Parlamentu, którą udało się wypracować. Jego przyjęcie wyśle jasny komunikat o tym, że UE stoi w obronie prawa międzynarodowego i obywateli Hongkongu.The situation in the Schengen area following the COVID-19 outbreak
(B9-0165/2020)
20:38:12 Résolution


European protection of cross-border and seasonal workers in the context of the COVID-19 crisis
(B9-0172/2020)
20:38:12 Résolution