Addendum
Bulgaria

(0 MEPs displayed)

:


Asim
ADEMOV
(none)
Alexander
ALEXANDROV YORDANOV
(none)
Atidzhe
ALIEVA-VELI
(none)
Angel
DZHAMBAZKI
(none) (+) Аз и моята политическа група напълно подкрепяме предложението за изменение на Регламент (ЕС) 2019/501 и Регламент (ЕС) 2019/502. Ние трябва да осигурим интересът на гражданите на ЕС да е на първо място. Също така сме длъжни да гарантираме, че Договорът за функционирането на ЕС е изцяло легитимен и се спазва коректно. Именно заради това аз съм на мнение, че удължаването на срока на съответните регламенти е крайно необходим и ще гарантира пълноправното изпълнение на първоначално зададените цели. Независимо дали Великобритания излиза от нашето пространство със сделка или без, ние трябва да гарантираме пълна защита на европейските интереси и принципи.
Ivo
HRISTOV
(none)
Radan
KANEV
(none)
Andrey
KOVATCHEV
(none)
Ilhan
KYUCHYUK
(none)
Eva
MAYDELL
(none) (+) . – I supported the report of our colleague Karina Delli, because the proposed extensions are necessary to achieve the intended purpose of both Regulation (EU) 2019/501 on road traffic and Regulation (EU) 2019/502 on air traffic and enable the affected stakeholders to adjust to the new Brexit deadline. I am sure, that all of us are aware of that 2 months are extremely short period for such an adaption.
Iskra
MIHAYLOVA
(none)
Andrey
NOVAKOV
(none)
Tsvetelina
PENKOVA
(none)
Emil
RADEV
(none)
Andrey
SLABAKOV
(none)
Sergei
STANISHEV
(none)
Petar
VITANOV
(none)
Elena
YONCHEVA
(none)