Addendum
Estonia

(0 MEPs displayed)

:


Andrus
ANSIP
(none) (+) Euroopa Liidu 2020. aasta eelarve annab kindla lähtepunkti uue põlvkonna ELi programmide käivitamiseks. 2020. aasta eelarve on viimane võimalus jõuda lähemale seatud poliitilistele eesmärkidele, sealhulgas Euroopa Liidu kliimaeesmärkide saavutamisele. Hääletasin ettepaneku poolt.
Marina
KALJURAND
(none)
Jaak
MADISON
(none)
Sven
MIKSER
(none)
Urmas
PAET
(none) (+) Toetasin. 2020. aasta ELi eelarve sillutab teed uuele mitmeaastasele finantsraamistikule 2021–2027. Eelarve olulisim rõhk on kliimameetmete suuremal rahastamisel. Muudeks prioriteetideks on noorte tööpuuduse vähendamine, programm „Erasmus+“, teadusuuringud, välis- ja rändepoliitika ning VKEd.
Riho
TERRAS
(none)
Yana
TOOM
(none)